Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 654-TTg năm 1994 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 654-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 654-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP PHÁT VÀ CHO VAY ƯU ĐÃI VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI BỘ TÀI CHÍNH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, Bộ Tài chính thống nhất quản lý và cấp phát vốn ngân sách Nhà nước đầu tư và vốn tín dụng ưu đãi thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đối với các dự án, mục tiêu chương trình theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Thống đốc ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển thực hiện việc bàn giao hồ sơ tài liệu, cơ sở vật chất, tiền vốn và cán bộ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ nói tại Điều 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của Nhà nước đã được cấp phát, cho vay ưu đãi đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này và bảo đảm cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước được tiến hành bình thường.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 654-TTg

Hanoi, November 08, 1994

 

DECISION

ON THE ALLOCATION OF STATE FUNDS AND LOW-INTEREST CREDITS FOR DEVELOPMENT INVESTMENT BY THE MINISTRY OF FINANCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Proceeding from Decree No. 15-CP issued on the 2nd of March, 1993, by the Government on the State Management Tasks and Powers of Ministries and Ministerial Level Agencies;
Proceeding from Decree No. 177-CP issued on the 28th of October, by the Government promulgating the Regulation on Management of Investment and Construction;
Proceeding from Decree No. 178-CP issued on the 28th of October 1994, by the Government on the tasks, powers and organization of the Ministry of Finance;
At the proposals of the Minister of Finance and the Governor of the State Bank,

DECIDES:

Article 1.- As from the 1st of January, 1995, the Ministry of Finance shall assume unified management and allocation of funds and low-interest credits from the State Budget for projects and program targets provided for by the Government.

Article 2.- The Governor of the State Bank and the Minister of Finance shall direct the General Director of the Vietnam Bank for Investment and Development and the General Director of the General Department for Development Investment to carry out the hand-over of dossiers, facilities, capital and personnel directly involved in the implementation of the task stipulated in Article 1.

The Minister of Finance shall arrange with the Governor of the State Bank to make detailed provisions for the payment and final statement of accounts of the State investment capital allocated or loaned at preferential interest by the Vietnam Bank for Investment and Development up to the 31st of December, 1994.

Article 3.- The Minister of Finance is responsible for providing detailed guidance for the implementation of this Decision and for ensuring that the State investment in capital construction is carried out normally.




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 654-TTg năm 1994 về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23