Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 596/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Nhà máy bia Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Tiên Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 596/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 596/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 116/TT-UB ngày 24/3/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 55/TC-VG ngày 17/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Nhà máy bia Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Tiên Sơn đã duyệt tại Quyết định số 1449/QĐ-CT ngày 28/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí hỗ trợ cho các hộ dã chi phí đầu tư cải tạo đất mương (thùng lạch) thành đất canh tác là: 53.496.340 đồng (Năm mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi đồng).

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Tiên Du thực hiện hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Tiên Du, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tiên Du, Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, UBND xã Hoàn Sơn và các hộ duợc hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 596/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Nhà máy bia Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Tiên Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209