Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1576/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 586/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN KỲ 3 DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 790/BCT-TCNL ngày 25 tháng 01 năm 2016, ý kiến của các cơ quan: Bộ Tài chính (văn bản số 3113/BTC-QLN ngày 09 tháng 3 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2138/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1512/NHNN-HTQT ngày 15 tháng 3 năm 2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số 1576/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh Mục Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 3” như sau:

- Số tiền vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giảm 7,38 triệu USD, từ 238,69 triệu USD xuống 231,31 triệu USD;

- Thời gian thực hiện dự án tăng 1,5 năm, từ 3 năm (2015 - 2018) lên 4,5 năm (đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

Điều 2. Bộ Công Thương sửa đổi Quyết định số 11636/QĐ-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Văn kiện dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 3 theo nội dung Điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1576/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171