Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 570/2006/QĐ-UBND về việc chuyển địa điểm, kinh phí thực hiện dự án, đề tài khoa học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 570/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 570/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại công văn số 62/KHCN ngày 03.4.2006

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển địa điểm triển khai dự án trồng hoa tại huyện Gia Bình về thực hiện tại Công ty Cổ phần giống cây trồng tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Điều chuyển 500 triệu đồng kinh phí đầu tư cho dự án tại huyện Gia Bình sang cho dự án trồng hoa tại Công ty Cổ phần giống cây trồng tỉnh Bắc Ninh là 400 triệu đồng và 100 triệu đồng để thực hiện giai đoạn 1 đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường cho những vùng có tốc độ đô thị hoá nhanh ở tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Gia Bình và Công ty Cổ phần giống cây trồng tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 570/2006/QĐ-UBND về việc chuyển địa điểm, kinh phí thực hiện dự án, đề tài khoa học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210