Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 569/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Phù Lãng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 569/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 569/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT LÀNG NGHỀ PHÙ LÃNG HUYỆN QUẾ VÕ 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án huyện Quế Võ tại tờ trình số 67/TT-DA ngày 05.12.2005, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 965/KH-XDCB ngày 22.12.2005, về việc bổ sung giá trúng thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Phù Lãng huyện Quế Võ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Phù Lãng huyện Quế Võ tại Quyết định số 546/QĐ-CT ngày 21.4.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là 5.442.699.000 đồng (năm tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng); tăng 889.041.000 đồng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 546/QĐ-CT ngày 21.4.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, là giá trị dự toán bổ sung chủ đầu tư dã phê duyệt tại 13/QĐ-DA ngày 05.12.2005 và dã duợc tính giảm theo tỷ lệ giảm % theo kết quả trúng thầu.

- Lý do bổ sung: Bổ sung chế dộ chính sách theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04.03.2005 của Bộ Xây dựng.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng theo giá trúng thầu và bổ sung giá trúng thầu dã duợc duyệt, thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao không vượt giá trúng thầu sau khi bổ sung dã phê duyệt kể trên.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Quế Võ và Giám đốc đơn vị trúng thầu thi công xây lắp công trình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 569/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Phù Lãng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250