Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2003/QĐ-UB về việc thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 52/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI KHOẢN CHO VAY 20 TỶ ĐỒNG CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Tiếp theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Xét đề nghị của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Văn bản số 065/IPC.03 ngày 18 tháng 02 năm 2003 về thay đổi lãi suất trong hợp đồng tín dụng vay 20 tỷ đồng ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thay đổi lãi suất từ năm 2003 đối với khoản nợ cho Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận vay 20 tỷ đồng (theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) theo công thức tính lãi suất cho vay hằng năm nêu tại Khoản 3, Điều 4, Chương II của Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi vay cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đầy đủ, đúng hạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VP HĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Mai Quốc Bình  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2003/QĐ-UB về việc thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status