Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2000/QĐ-UB tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Thanh xuân do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 52/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 24/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN THANH XUÂN"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 105/1909/QĐ-UB ngày 2-12-1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án theo Nghỉ đỉnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân như sau:

Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc UBND quận, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.

1/ Chức năng, nhiệm vụ của Ban:

Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây đựng theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ bao gồm:

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố và UBND quận Thanh Xuân.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng bằng vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách.

- Giúp UBND quận tham gia thường trực hội đổng giải phóng mặt bằng của các dự án được cấp có thẩm quyền giao trên địa bàn quận Thanh Xuân.

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Trung ương và Thành phố thực hiện các dự án của Trung ương và Thành phố khi cấp có thẩm quyền giao trên địa bàn quận Thanh Xuân.

2/ Tổ chức bộ máy và định biên của Ban;

- Ban có Giám đốc, một phó Giám đốc, kế toán và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

- Định biên công chức, viên chức của Ban tối đa là 12 (mười hai) người; khi có nhu cầu phát sinh thì sử dụng lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn kinh phí dự án

Điều II: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan và Giám đốc Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2000/QĐ-UB tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Thanh xuân do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0