Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 509/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1992 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2323/BXD-KHTK ngày 15 tháng 12 năm 2000; số 541/BXD-KHTK ngày 09 tháng 4 năm 2000) và Tổng công ty Xây dựng miền Trung (số 2304/TCT-DAXM ngày 06 tháng 11 năm 2000), báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1004 BKH/VPTĐ ngày 22 tháng 02 năm 2001; số 2084 BKH/VPTĐ ngày 09 tháng 4 năm 2001), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 64 TC/ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2001), Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 247/UB ngày 22 tháng 3 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy xi măng Sông Gianh.

2. Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng miền Trung.

3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Địa điểm và diện tích đất được sử dụng cho mặt bằng nhà máy: 33 ha, tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

5. Quy mô nhà máy và thiết bị công nghệ:

Công suất thiết kế: 4.000 tấn Clinker/ngày, tương ứng 1.275.000 tấn xi măng và 225.000 tấn Clinker/năm. Công suất khai thác năm thứ nhất 70%, năm thứ hai 85%, từ năm thứ ba 100%.

Sản phẩm chính: xi măng PCB-30, PCB-40, PC-50 (theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6260-1997) và các loại xi măng đặc chủng khác, đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng loại, bảo đảm yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Thiết bị công nghệ:

- Sản xuất xi măng bằng công nghệ lò quay, theo phương pháp khô, nhập thiết bị hiện đại, đồng bộ của các hãng tiên tiến trên thế giới, tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu. Các thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép, sản xuất tại Việt Nam.

- Các chỉ số về độ ồn, bụi, khói thải, nước thải, đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

6. Nguồn nguyên liệu chính:

- Đá vôi: khai thác tại mỏ đá Tiến Hoá, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

- Đất sét: khai thác tại mỏ sét Mai Hoá, xã Mai Hoá và mỏ sét Phong Hoá, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

- Quặng sắt: sử dụng mỏ sắt Sen Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Khi khai thác đá vôi, đất sét và quặng sắt phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, môi trường, cảnh quan.

- Ba zan: Quỳ Hợp - Nghệ An.

- Đá cao silic: nghiên cứu sử dụng mỏ Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình và vùng lân cận nhà máy này.

- Nhiên liệu sử dụng: than cám 3 và 4A.

- Các nguyên liệu khác phục vụ sản xuất được mua từ các nguồn trong nước, chỉ mua từ nước ngoài những nguyên liệu trong nước không sản xuất được.

7. Điện, nước:

- Điện: được cấp từ lưới điện quốc gia theo tuyến 110 KV.

- Nước: dùng nguồn nước mặt từ sông Trổ (nhánh của sông Gianh).

8. Cấp công trình và kết cấu xây dựng:

Công trình được xây dựng kiên cố với kiến trúc công nghiệp hiện đại, phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết bị và yêu cầu sử dụng của từng hạng mục công trình, đảm bảo độ bền vững và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.

- Cấp công trình: cấp II (TCVN).

- Bậc chịu lửa:

Bậc I (TCVN) đối với các hạng mục công trình dễ có nguy cơ cháy nổ.

Bậc II (TCVN) đối với các công trình còn lại.

9. Về vận tải:

Xây dựng đường bộ và cầu ngoài nhà máy, nạo vét luồng lạch ngoài khối lượng đã tính trong báo cáo nghiên cứu khả thi để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ. Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất hình thức đầu tư, không tính trong vốn đầu tư của nhà máy xi măng.

10. Bảo vệ môi trường:

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp có hiệu quả để giảm thiểu các tác động về bụi, tiếng ồn, nhiệt, chất thải, bảo đảm môi trường sinh thái theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

11. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 2.877 tỷ đồng, tương đương 201,23 triệu USD (với tỷ giá 1 USD = 14.300 đồng) trong đó nội tệ 1.247 tỷ đồng, ngoại tệ 114 triệu USD.

Bao gồm:

Xây lắp                                                 715 tỷ đồng,

Thiết bị                                                 1.362 tỷ đồng,

Chi phí khác                                          314 tỷ đồng,

Lãi vay trong thời gian xây dựng             248 tỷ đồng,

Dự phòng                                              167 tỷ đồng,

Vốn lưu động                                        71 tỷ đồng.

12. Nguồn vốn:

- Vốn vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và cá Ngân hàng thương mại khác.

- Vốn tự huy động của Chủ đầu tư.

13. Phương thức thực hiện dự án:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thành lập Ban Quản lý dự án có đủ thẩm quyền và năng lực để trực tiếp quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế đấu thầu và các quy định liên quan khác, bảo đảm tiến độ xây dựng, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

14. Thời gian xây dựng: 3,5 năm.

15. Quy định khác đối với dự án:

Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư phải đào tạo và tuyển dụng đủ cán bộ, công nhân để đảm bảo sản xuất của nhà máy, chịu trách nhiệm lâu dài về hiệu quả đầu tư dự án không được chuyển đổi cho các đơn vị khác khi chưa hoàn trả vốn đầu tư. Chủ đầu tư trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển hai dự án và những việc phân cấp trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, trong Quy chế đấu thầu; thực hiện đúng nội dung quyết định, đảm bảo thời gian, chất lượng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân và tái định cư.

- Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, tạo điều kiện và phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện các dự án giao thông ngoài hàng rào, đảm bảo hoạt động của nhà máy.

- Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng luật pháp nhà nước.

- Tổng công ty Xi măng Việt Nam có trách nhiệm giúp Chủ đầu tư về kỹ thuật chuyên ngành sản xuất xi măng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển, xem xét và cân đối vốn vay cho dự án theo quy định.

- Bộ Công nghiệp cấp phép khai thác nguyên liệu, Tổng công ty Điện lực Việt Nam xây dựng hệ thống cấp điện ngoài hàng rào, cung cấp nguồn điện, đảm bảo sản xuất của nhà máy.

- Các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thông tin, Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 24/04/2001 về đầu tư dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!