Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 24/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2755/TTr-SKHĐT và Tờ trình số 2756/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Giám đốc Công ty Công trình đô thị Phan Thiết căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh)

STT

Kế hoạch 2007 theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007

Điều chỉnh

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Vốn

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Vốn

1

DAĐT-TKKT Nghĩa trang Mũi Né

UBND thành phố Phan Thiết

 

DAĐT-TKKT Nghĩa trang Hàm Tiến - Thiện Nghiệp - Mũi Né

UBND thành phố Phan Thiết

 

2

Hạ tầng bãi rác Bình Tú- Phan Thiết

UBND thành phố Phan Thiết

 

Thu gom vận chuyển và chôn lắp rác hợp vệ sinh thành phố Phan Thiết

Công ty Công trình đô thị Phan Thiết

 

3

Hạ tầng bãi rác Mũi Né

UBND thành phố Phan Thiết

 

Xử lý rác thải khu vực Hàm Tiến - Mũi Né

Công ty Công trình đô thị Phan Thiết

 

4

Xử lý thoát nước khu dân cư Xuân An

UBND thành phố Phan Thiết

 

Xử lý thoát nước Khu dân cư Xuân An

Công ty Công trình đô thị Phan Thiết

 

5

Đường 706B

 

30 tỷ đồng

Đường 706B

 

30 tỷ đồng

 

- Chuẩn bị đầu tư

Trung tâm Phát triển quỹ đất

30 tỷ đồng

Chuẩn bị đầu tư

Trung tâm Phát triển quỹ đất

28 tỷ đồng

 

- Thực hiện dự án

Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện dự án

Sở Giao thông vận tải

02 tỷ đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngày 24/09/2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!