Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

44/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2002 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, VỐN PHỤ THU VÀ THUẾ KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI, VỐN PHỤ THU VÀ KHẤU HAO CƠ BẢN NGÀNH ĐIỆN, VỐN THANH LÝ NHÀ VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1494/KHĐT-TH ngày 23 tháng 4 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1- Vốn ngân sách tập trung : 589 dự án, 1.444,49 tỷ đồng ; bao gồm :

+ Công trình khởi công mới : 59 dự án, 916,62 tỷ đồng ;

+ Công trình chuyển tiếp : 10 dự án, 128,32 tỷ đồng ;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án : 57 dự án, 360,31 tỷ đồng ;

+ Chuẩn bị đầu tư : 463 dự án, 39,24 tỷ đồng.

1.2- Vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện : 03 dự án chuyển tiếp, 4,532 tỷ đồng.

1.3- Vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại : 18 dự án, 211, 26 tỷ đồng ; trong đó :

+ Thuế kinh doanh nước sạch được để lại : 04 dự án, 53,612 tỷ đồng ;

+ Vốn phụ thu tiền nước : 14 dự án, 157,643 tỷ đồng ;

1.4- Vốn thanh lý cơ sở vật chất : 10 dự án, 37,48 tỷ đồng ; trong đó :

+ Công trình chuyển tiếp : 03 dự án, 23,47 tỷ đồng ;

+ Công trình khởi công mới 04 dự án, 13,71 tỷ đồng ;

+ Công trình chuẩn bị đầu tư 03 dự án, 0,30 tỷ đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Đối với các dự án có khả năng tạo ra nguồn thu như : Đầu tư xây dựng các tuyến đường mới ở các quận ven và các huyện ; đầu tư mở rộng đường kết hợp với chỉnh trang đô thị tại các quận nội thành ; đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ; đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị phục vụ kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp có thu ;... và các dự án thực hiện phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chủ đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu các phương thức tạo vốn đầu tư cho dự án. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn xây dựng các dự án có khả năng tạo ra nguồn vốn đầu tư và có phần hỗ trợ vốn ngân sách.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  

Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- Ban KTNS/HĐND.TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH)  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171