Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 435/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 435/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 435/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN GIA BÌNH 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại tờ trình số 217/TT-DA ngày 26.12.2005, về việc bổ sung giá trúng thầu Trung tâmbồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình tại Quyết định số 1926/QÐ-CT ngày 18.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là 1.924.810.000 đồng (một tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm mười nghìn đồng); tang 225.413.000 đồng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 1926/QÐ-CT ngày 18.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, là giá trị dự toán bổ sung đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại các Quyết định số 156/XD-GÐ ngày 01.7.2005, số 321/XD-GÐ ngày 19.12.2005 và đã được tính giảm theo tỷ lệ giảm % theo kết quả trúng thầu.

- Lý do bổ sung: Bổ sung khối lượng dự toán tính thiếu, bổ sung thay đổi thiết kế bồn hoa cây xanh và bổ sung chế độ chính sách theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04.03.2005 của Bộ Xây dựng.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng theo giá trúng thầu và bổ sung giá trúng thầu đã được duyệt, thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao không vượt giá trúng thầu sau khi bổ sung đã phê duyệt kể trên.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và Giám đốc đơn vị trúng thầu thi công xây lắp công trình căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 435/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210