Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 422/2006/QĐ-UBND về giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 422/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 422/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20.5.1998;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999; Nghị định số 35/2002/NÐ-CP ngày 29.03.2002 của Chính phủ quy định chi tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định số 149/2005/NÐ-CP ngày 08.12.2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định 164/2003/NÐ-CP ngày 22.12.2003; Nghị định 152/2004/NÐ-CP ngày 6.8.2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tại tờ trình số 168/TT- BQL ngày 15.3.2006,

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ÐÃI ÐẦU TƯ CHO: 

- Công ty cổ phần Vinh Thái.

- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Son, tỉnh Bắc Ninh.

- Giấy chứng nhận dang ký kinh doanh số 21.03.000066, do Phòng Ðang ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/9/2004.

1. Thực hiện dự án đầu tư Xuởng sản xuất đồ điện, điện tử và hàng tiêu dùng.

- Dự án khởi công quý I năm 2005, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động quý I năm 2006.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 9.652.718.588 đồng.

- Lĩnh vực đầu tư: sản xuất đồ điện.

- Ðịa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh .

- Dự án sử dụng lao động bình quân trong nam: 100 người.

2. Ưu đãi được hưởng.

Ðược hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 164/2003/NÐ-CP ngày 22.12.2003 và Nghị định số 152/2004/NÐ-CP ngày 6.8.2004.

3. Công ty cổ phần Vinh Thái được hưởng ưu đãi nêu tại Mục 2 là do thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất đồ điện, điện tử và hàng tiêu dùng, đáp ứng điều kiện ưu đãi tại Ðiểm c, Khoản 2, Ðiều 33 Nghị định số 164/2003/NÐ-CP ngày 22.12.2003.

4. Công ty cổ phần Vinh Thái có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước trong hưởng ưu đãi đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu đãi đầu tư của Công ty cổ phần Vinh Thái theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 422/2006/QĐ-UBND về giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125