Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Chỉnh trang tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 308/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 23/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHỈNH TRANG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2717/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị Thuận An theo quy hoạch được duyệt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Chỉnh trang, xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hè đường, điện chiếu sáng một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An với quy mô như sau:

a) Đường Lê Sỹ nối dài (từ QL49B ra biển), dài khoảng 287m, mặt cắt ngang đường Bn = 4,5m+7m+4,5m = 16m, trong đó:

- Đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hè đường mỗi bên rộng 4,5m, lát gạch, bố trí ô trồng cây, thảm cỏ. Trồng cây xanh trên toàn tuyến.

b) Đường nội thị Thuận An - Tuyến quy hoạch số 1, dài 765m, mặt cắt ngang đường Bn = 4,5m+7m+4,5m = 16m, trong đó:

- Đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến đoạn còn lại (đã đầu tư khoảng 100m), đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hè đường mỗi bên rộng 4,5m: lát gạch, bố trí bó vỉa, ô trồng cây, thảm cỏ, chưa lát gạch. Trồng cây xanh trên toàn tuyến.

c) Hệ thống điện chiếu sáng 5 tuyến: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cột độc lập các tuyến quy hoạch số 3, số 4, số 5 và đường nội thị từ QL49A đi trung tâm hành chính, tổng chiều dài khoảng 3.054m; đoạn tuyến QL49B từ Siêu thị đến bãi tắm xã Phú Thuận, dài khoảng 1.330m: bố trí hệ thống chiếu sáng kết hợp với cột đường dây điện trung hạ thế sẵn có. Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL49A đoạn từ cầu Diên Trường đến cầu Thuận An dài khoảng 1.500m.

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 11.950 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: P.ĐTXD;
- Lưu VT, XDHT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Chỉnh trang tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.611
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122