Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2891/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 2891/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỐNG KINH LỘ THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình, số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 853/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/4/2010 phê duyệt Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong tính toán thủy văn, thủy lực; số 1600/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2010 phê duyệt kết quả tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ lập dự án ĐTXDCT các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ ý kiến của Văn phòng UBND thành phố về dự án Cống Kinh Lộ tại văn bản số 7456/VP-CNN ngày 13/10/2010;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 521/BQL9 ngày 21/10/2010 kèm theo hồ sơ Dự án, Báo cáo đánh giá tác động môi trường do các đơn vị Tư vấn lập, Báo cáo thẩm định của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và ý kiến đồng trình của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cống Kinh Lộ thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cống Kinh Lộ.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

4. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Trần Đình Hòa – Phó Viện trưởng Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (đồng chủ nhiệm ThS. Thái Quốc Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Công trình đồng bằng ven biển và đê điều thuộc Viện Thủy Công).

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Cùng với các công trình khác trong hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng I Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cống Kinh lộ có nhiệm vụ kiểm soát triều và lũ, chủ động điều tiết mực nước trên kênh rạch làm tăng khả năng tiêu thoát cho hệ thống tiêu thoát nước đô thị, đảm bảo mục tiêu không cho ngập do triều và cải thiện điều kiện môi trường cho vùng I.

- Đảm bảo giao thông thủy qua cống và qua âu thuyền trong thời gian không ngăn triều, qua âu thuyền trong thời gian ngăn triều.

- Kết hợp làm cầu giao thông bộ qua cống.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Cống có âu thuyền với quy mô đảm bảo yêu cầu ngăn triều, tiêu thoát nước, đảm bảo yêu cầu giao thông thủy với cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cấp IV và đảm bảo vận tốc dòng chảy lớn nhất qua cống Vmax < 1,5m/s.

- Cầu giao thông trên cống tải trọng HL93, là một phần gắn kết với quy hoạch đoạn vào khu đô thị - cảng Hiệp Phước của tuyến đường vành đai 4.

- Nhà quản lý và trang thiết bị vận hành đáp ứng yêu cầu quản lý theo các mục tiêu đầu tư xây dựng đã đặt ra, với diện tích sử dụng đủ cho cả lắp đặt, vận hành các thiết bị kết nối điều hành với khu quản lý trung tâm.

7. Địa điểm xây dựng:

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Diện tích sử dụng:

Tổng diện tích sử dụng là 100.980m2, trong đó:

- Sử dụng đất vĩnh viễn: 39.575 m2,

- Sử dụng đất tạm thời: 30.900 m2,

- Sử dụng mặt nước: 30.505 m2.

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

A. Các giải pháp thiết kế cơ sở cần tuân thủ (chi tiết như Phụ lục 02):

Cống đặt tại lòng kênh Kinh Lộ, cách cửa ra rạch Xoài Rạp khoảng 560m, bao gồm các hạng mục: Cống có âu thuyền và cầu giao thông qua cống, khu quản lý. Các bộ phận chính của cống (trụ pin, dầm ngưỡng) và âu được xây dựng tại chỗ trong khung vây.

9.1. Cống:

Bằng BTCT M30(28) đổ tại chỗ, gồm 3 khoang rộng 30m và khoang âu rộng 10m, giao thông thủy qua tất cả các khoang; cao trình ngưỡng (-6,00), cao trình đỉnh trụ pin (+3,50). Trên trụ pin là tháp kéo cửa van. Có trụ chống va trước trụ pin các khoang thông thuyền. Gia cố nền trụ pin, nền dầm ngưỡng và nền âu bằng móng cọc, suốt dưới đáy cống (trụ pin, dầm ngưỡng) và âu có hàng cừ chống thấm. Gia cố lòng dẫn bằng rọ đá, dưới có lót vải địa kỹ thuật; bờ gia cố bằng cừ BTCT dự ứng lực, mặt bằng trên phạm vi gia cố bờ và trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được kiến tạo cảnh quan vườn hoa.

Âu thuyền được bố trí ở bờ trái (phía khu đô thị - cảng Hiệp Phước), gồm đoạn lai dắt thuyền vào âu (kết hợp neo thuyền trong thời gian chờ), đoạn chuyển tiếp vào âu, đoạn đầu âu và đoạn buồng âu. Đoạn buồng âu nằm phía sông Soài Rạp, dài 80m.

Cửa cống và cửa âu dạng cửa van phẳng, đóng mở bằng xilanh thủy lực, gồm 03 bộ cửa cống và 02 bộ cửa âu. Cao trình đỉnh cửa (+3,00).

Cầu giao thông trên cống nằm trước tháp kéo van (phía Rạch Giồng), tải trọng HL93, nối thẳng với đoạn vào khu đô thị - cảng Hiệp Phước của tuyến đường vành đai 4 ở cao trình (+3,00); mặt cầu rộng 18m (15m+2x1,5m), cao trình đáy dầm cầu các khoang thông thủy (+8,95). Trên cầu có hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí, dưới kết hợp đỡ các đường ống kỹ thuật (điện, nước, cáp quang…).

Từ mang cống (âu) chạy tới chân cầu có tường chắn sóng, đỉnh tường ở cao trình (+3,00) để kết nối với tuyến đường vành đai 4 thành tuyến ngăn đỉnh triều.

9.2. Khu nhà quản lý:

- Bố trí trên bờ phía cảng, quy mô nhà cấp II, 02 tầng, diện tích xây dựng 200m2, xây dựng trong khuôn viên được cấp đất sử dụng.

- Công trình được lắp đặt hệ thống điện vận hành (bao gồm cả hạ thế và máy phát điện dự phòng), chiếu sáng (trong nhà và ngoài trời), chống sét, điều khiển và thu thập dữ liệu, camera quan sát.

- Các trang thiết bị quản lý khác sẽ được xác định chung cho tất cả các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và được bổ sung sau.

B. Các nội dung được phép thay đổi trong bước thiết kế kỹ thuật:

- Kích thước đoạn lai dắt, đoạn chuyển tiếp vào âu;

- Chủng loại, số lượng, kích thước các loại cọc;

- Vật liệu gia cố đáy và mái, bờ sông;

- Chiều sâu đóng cừ chống thấm.

10. Loại, cấp công trình:

- Công trình thủy lợi cấp I.

11. Khối lượng chính:

- Đất đào:

- Đất đắp:

- Đất xây các loại:

- Cát đắp các loại:

- Bê tông các loại:

- Cộc bêtông ly tâm:

- Cọc khoan nhồi:

- Cọc đóng BTCT

- Cừ lasen

- Thép các loại:

- Cửa van cống:

- Cửa vận hành âu:

- Xi lanh thủy lực (nâng hạ cửa van cống + âu):

132.477 m3,

85.519 m3,

1.256 m3,

45.197 m3,

70.554 m3,

22.125 m,

4.788 m,

75.624 m,

14.523 m,

5.617 tấn

03 bộ,

02 bộ,

08 bộ.

12. Tổng mức đầu tư: giá quý IV/2010

Tổng số: 1.077.321.000.000 đồng

(Một ngàn không trăm bảy mươi bảy tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng, thiết bị:

+ Chi phí bồi thường GPMB, tái định cư:

+ Chi phí quản lý dự án:

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

+ Chi phí khác:

+ Chi phí dự phòng:

691.008.000.000 đ;

24.656.000.000 đ;

7.827.000.000 đ;

59.614.000.000 đ;

47.379.000.000 đ;

246.837.000.000 đ.

Chi tiết như ở Phụ lục 01 kèm theo.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.

16. Các nội dung khác:

16.1. Bước thiết kế:

Ba bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công).

16.2. Những vấn đề cần lưu ý và báo cáo Bộ trước khi thực hiện các bước thiết kế sau:

- Xác định kích thước đoạn lai dắt, đoạn chuyển tiếp vào âu cho phù hợp. Cần xem xét việc bố trí tường các đoạn này ở cả hai bên hay chỉ ở một bên (phía bờ) thì thuận lợi hơn cho dòng chảy và giao thông thủy để thiết kế cho phù hợp.

- Xác định lại số lượng, kích thước các loại cọc trên cơ sở kết quả kiểm tra xử lý nền; cần lưu ý chọn số lượng cọc gia cố nền dưới dầm ngưỡng cho phù hợp, tránh trường hợp trụ pin lún quá nhiều so với dầm ngưỡng.

- Trên cơ sở kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực để xác định chính xác phạm vi gia cố lòng dẫn trước và sau cống; biện pháp thi công rọ đá dưới nước phải đảm bảo an toàn, chất lượng.

- Xác định lại chiều sâu đóng cừ chống thấm trên cơ sở kết quả tính toán kiểm tra thấm.

- Xác định lại phân chia các khối khung vây, kiểm tra kỹ kết cấu khung vây đảm bảo ổn định, an toàn thi công; xác định trình tự thi công các bộ phận công trình hợp lý, hạn chế được xói lở và có biện pháp bảo đảm giao thông thủy trong quá trình thi công.

- Thiết kế bổ sung các trụ chống va.

- Toàn bộ công trình cần xem xét lại phương án kiến trúc đảm bảo yêu cầu mỹ thuật của một công trình lớn trong đô thị.

- Chủ đầu tư trao đổi với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường về chi phí bản quyền tác giả sáng chế, báo cáo kết quả về Bộ.

16.3. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp quyết định đầu tư. Bộ phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

- Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư trong việc quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng trong phạm vi thành phố đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia dự án hoàn thành nhiệm vụ;

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 là Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý vốn, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành;

- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án theo các nội dung được duyệt nộp cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9.

- Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành;

Điều 3. Các ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr Hoàng Văn Thắng;
- UBND tỉnh Long An;
- UBND huyện Nhà Bè;
- Ban QLĐT&XDTL 9 (3b);
- TTĐH Chương trình CNN Tp.HCM;
- Viện Thủy công (Viện KHTL Việt Nam) (2b);
- Lưu: VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC 01

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CỐNG KINH LỘ
(Kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: đồng

TT

Hạng mục

Giá trị trước thuế

Thuế GTGT

Giá trị sau thuế

 

Tổng cộng

981.847.000.000

95.475.000.000

1.077.321.000.000

1

Chi phí xây dựng, thiết bị

628.189.000.000

62.819.000.000

691.008.000.000

 

Chi phí xây dựng

569.752.000.000

56.975.000.000

626.727.000.000

 

Chi phí thiết bị (xi lanh thủy lực và thiết bị vận hành)

58.437.000.000

5.844.000.000

64.281.000.000

2

Chi phí đền bù (do UBND Thành phố được ủy quyền làm cấp Quyết định đầu tư)

24.656.000.000

 

24.656.000.000

3

Chi phí quản lý dự án

7.115.000.000

712.000.000

7.827.000.000

4

Chi phí tư vấn

54.194.000.000

5.420.000.000

59.614.000.000

4.1

Chi phí khảo sát địa hình & địa chất giai đoạn lập dự án

2.821.000.000

282.000.000

3.103.000.000

4.2

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất Thủy văn & TV giai đoạn TKKT, BVTC

3.636.000.000

364.000.000

4.000.000.000

4.3

Chi phí thí nghiệm mô hình (giai đoạn DAĐT và TKKT)

6.137.000.000

614.000.000

6.751.000.000

4.4

Chi phí lập dự án đầu tư

1.101.000.000

110.000.000

1.211.000.000

4.5

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả dự án

136.000.000

14.000.000

150.000.000

4.6

Chi phí thẩm tra dự án đầu tư cống Kinh Lộ. Mương Muối, Thủ Bộ

936.000.000

94.000.000

1.030.000.000

4.7

Chi phí thiết kế kỹ thuật

7.435.000.000

744.000.000

8.179.000.000

4.8

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

4.089.000.000

409.000.000

4.498.000.000

4.9

Chi phí phân tích kinh tế cho toàn bộ vùng 1 dự án chống ngập

1.818.000.000

182.000.000

2.000.000.000

4.10

Chi phí tính toán thủy văn thủy lực

4.174.000.000

417.000.000

4.591.000.000

4.11

Chi phí thẩm tra Thiết kế kỹ thuật

253.000.000

25.000.000

278.000.000

4.12

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

101.000.000

10.000.000

111.000.000

4.13

Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự án

242.000.000

24.000.000

266.000.000

4.14

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp

200.000.000

20.000.000

220.000.000

4.15

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị

51.000.000

5.000.000

56.000.000

4.16

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

4.231.000.000

423.000.000

4.654.000.000

4.17

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

227.000.000

23.000.000

250.000.000

4.18

Chi phí giám sát khảo sát xây dựng

364.000.000

36.000.000

400.000.000

4.19

Chi phí kiểm tra đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình. Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu

1.481.000.000

148.000.000

1.629.000.000

4.20

Chi phí đánh giá tác động môi trường

3.127.000.000

313.000.000

3.440.000.000

4.21

Chi phí dịch sang tiếng anh phục vụ hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn lập dự án

222.000.000

22.000.000

244.000.000

4.22

Chi phí dịch sang tiếng anh giai đoạn TKKT - BVTC

2.321.000.000

232.000.000

2.553.000.000

4.23

Chi phí thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ giai đoạn TKKT - BVTC

9.091.000.000

909.000.000

10.000.000.000

5

Chi phí khác

43.071.000.000

4.308.000.000

47.379.000.000

5.1

Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu

63.000.000

6.000.000

69.000.000

5.2

Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

115.000.000

12.000.000

127.000.000

5.3

Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật

52.000.000

5.000.000

57.000.000

5.4

Lệ phí thẩm định tổng dự toán, DT

57.000.000

6.000.000

63.000.000

5.5

Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình

4.083.000.000

408.000.000

4.491.000.000

5.6

Chi phí quan trắc mực nước

700.000.000

70.000.000

770.000.000

5.7

Chi phí kiểm toán

718.000.000

72.000.000

790.000.000

5.8

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

447.000.000

45.000.000

492.000.000

5.9

Chi phí lưu trữ hồ sơ hoàn công

329.000.000

33.000.000

362.000.000

5.10

Chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong thi công

13.831.000.000

1.383.000.000

15.214.000.000

5.11

Chi phí rà phá bom mìn

3.182.000.000

318.000.000

3.500.000.000

5.12

Chi phí đào tạo cán bộ quản lý khai thác

814.000.000

81.000.000

895.000.000

5.13

Chi phí trang bị văn phòng nhà quản lý, phương tiện phục vụ quản lý

2.155.000.000

216.000.000

2.371.000.000

5.14

Chi phí đo đạc địa chính

909.000.000

91.000.000

1.000.000.000

5.15

Chi phí đào tạo, thăm quan học tập các công trình ở nước ngoài

4.545.000.000

455.000.000

5.000.000.000

5.16

Chi phí bản quyền tác giả

11.071.000.000

1.107.000.000

12.178.000.000

6

Dự phòng

224.622.000.000

22.216.000.000

246.837.000.000

6.1

Dự phòng cho yếu tố khối lượng

75.723.000.000

7.326.000.000

83.048.000.000

6.2

Dự phòng cho yếu tố trượt giá

148.899.000.000

14.890.000.000

163.789.000.000

 

PHỤ LỤC 02

THÔNG SỐ THIẾT KẾ CHÍNH CỐNG KINH LỘ
(Kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2891/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010)

TT

Hạng mục

Thông số thiết kế chính

1

Cống

- Cống đặt tại lòng kênh Kinh Lộ, cách cửa ra rạch Xoài Rạp khoảng 560m.

- Trụ pin, dầm ngưỡng xây dựng tại chỗ, trong khung vây.

- Giao thông thủy qua các khoang cống và âu.

- Chiều rộng thông nước: 3 khoang x 30m.

- Cao trình ngưỡng cống: (-6,00).

- Cao trình đỉnh cửa van: (+3,00).

- Cao trình đỉnh trụ pin: (+3,50).

- Cao trình đáy kênh trước sau cống: (-9,00).

- Cao trình đỉnh tháp kéo cửa van: (+23,90).

- Dầm ngưỡng: bằng BTCT M30(28) dài 23,5m, rộng 8m, dày 2,2m. Bên dưới có hàng cừ larsen IV chống thấm, đóng từ bờ bên này đến bờ bên kia, chiều dài đóng cừ L = 139m. Xử lý nền bằng cọc BTCT ly tâm dự ứng lực.

- Trụ pin: cống có 04 trụ pin bằng BTCT 30 M30(28) đặt trên hệ cọc BTCT ly tâm dự ứng lực, kết cấu trụ gồm 3 phần:

+ Bệ trụ: kích thước LxBxh = (45x11,5x3,5)m, cao trình đỉnh (-6,00).

+ Thân trụ: kích thước LxBxh = (36,5x5x15)m, cao trình đỉnh (+9,00).    

+ Tháp kéo cửa van: kích thước LxBxh = (6,0x3,8x14,9)m cao trình đỉnh (+23,90).

- Gia cố đáy kênh đoạn chuyển tiếp trước và sau cống bằng rọ đá (bên dưới có lớp vải địa kỹ thuật) dày 0,5m ÷ 1,0m. Tổng chiều dài gia cố rọ đá Lrọ đá = 115m ÷ 194m.

- Trên cống có cầu giao thông.

2

Âu thuyền

- Vị trí: bố trí ở bờ trái (phía khu đô thị - cảng Hiệp Phước).

- Âu thuyền gồm: đoạn chuyển tiếp vào âu, đoạn đầu âu và buồng âu.

- Xây dựng tại chỗ trong khung vây.

- Đoạn chuyển tiếp vào âu:

+ Chiều dài L = 46m.

+ Chiều rộng B = 16,6m.

+ Cao trình đáy: (-6,70).

+ Kết cấu: tường thẳng đứng bằng cọc BT dự ứng lực, đáy bằng rọ đá (bên dưới có lớp vải địa kỹ thuật) dày 1,0m.

- Đoạn đầu âu:

+ Chiều dài L = 12,5m.

+ Chiều rộng B = 10m.

+ Cao trình ngưỡng cửa van: (-6,00m).

+ Cao trình đáy: (-6,70).

+ Kết cấu: bằng BTCT M30(28), gồm 02 tường dày 2,5m, cao 10,2m đặt trên bản đáy dày 1,5m. Xử lý nền bằng cọc BTCT ly tâm dự ứng lực. Cửa van được đặt tại đoạn đầu âu.

- Buồng âu:

+ Chiều dài L = 80m.

+ Chiều rộng B = 10m.

+ Cao trình đáy: (-6,70).

+ Kết cấu: bằng BTCT M30(28) gồm 02 tường dày 1,5m, cao 10,2m đặt trên bản đáy dày 1,5m. Xử lý nền dưới bản đáy bằng cọc BTCT ly tâm dự ứng lực.

3

Cầu giao thông

- Tải trọng thiết kế HL93.

- Chiều rộng B = (1,5 + 15 + 1,5)m, gồm 04 làn xe.

- Tổng chiều dài cầu L = 510,6m (tính đến đuôi mố), gồm 15 nhịp, độ dốc i = 0% ÷ 4%.

- Cao trình đáy dầm cầu (vị trí thông thuyền): (+8,95), đảm bảo giao thông thủy quốc gia cấp IV.

 - Trên cầu có hệ thống chiếu sáng, lan can bảo vệ và các đường ống kỹ thuật.

- Trụ cầu: gồm 10 trụ, bằng BTCT M30(28), kích thước bệ LxBxh = (18x6,5x2)m, kích thước thân trụ LxBxh = (3,5x1,8x4,1)m ÷ (3,5x1,8x6,4)m, kích thước xà mũ LxBxh = (17,54x1,8x0,9)m.

- Mố cầu: gồm 02 mố, bằng BTCT M30(28), kích thước bệ LxBxh = (18x6,5x2)m,kích thước thân mố LxBxh = (17x0,7x5,22)m ÷ (17x1,5x5,22)m.

- Xử lý nền dưới mố, trụ cầu bằng cọc khoan nhồi,

- Mặt cầu trải BT nhựa asphal.

4

Đoạn chuyển tiếp từ mố cầu đến đường và tường chắn sóng

Chiều dài mỗi bên L = 130 m gồm 02 đoạn:

- Dốc nối tiếp đường đầu cầu:

+ Chiều dài 100m tính từ đuôi mố.

+ Chiều rộng mặt đường B = (1,5+15+1,5)m.

+ Đường có hệ thống chiếu sáng, lan can bảo vệ và các đường ống kỹ thuật.

+ Kết cấu: Bằng BTCT M25(28) dạng chữ U có bản đáy rộng 18m, dày 0,7 ÷ 0,9m, 02 tường chắn hai bên dày 0,5m ÷ 1,0m, cao 2,55m ÷ 6,55m. Mặt cầu trải BT nhựa asphal. Xử lý nền bằng cọc BTCT kích thước 0,35x0,35x30m.

- Đường nối tiếp:

+ Chiều dài: 30,0m đính từ điểm cuối dốc nối tiếp đường đầu cầu.

+ Cao trình mặt đường: (+3,00)

+ Chiều rộng mặt đường B = (1,5+15+1,5)m.

+ Đường có hệ thống chiếu sáng, cọc tiêu và hệ thống tiêu thoát nước.

+ Kết cấu đường: hai bên đắp đất, ở giữa đắp cát, bảo vệ mái taluy bằng đá xây vữa. Mặt đường trải BT nhựa asphal. Xử lý nền bằng cọc xi măng đất đường kính 0,6m dài 24,0m.

- Tường chắn sóng:

+ Nằm dưới cầu giao thông, bắt đầu từ mang cống (âu) đến mố cầu.

+ Cao trình đỉnh tường: (+3,00)   

5

Công trình bảo vệ bờ đoạn nối tiếp trước và sau cống (âu)

- Hai bờ sông trước và sau cống được bảo vệ bằng hệ thống kè BTCT có tổng chiều dài 272m, gồm:

+ Kết cấu tường kè: bằng hàng cừ BTCT dự ứng lực, trên đỉnh là dầm giằng đầu cừ và sàn giảm tải được nối với các bệ cọc phía trong bờ (mỗi bệ cọc gồm 04 cọc BTCT kích thước 0,35x0,35x30m).

+ Cao trình đỉnh dầm đầu cừ: (+0,50).

+ Từ cao trình (+0,50) ÷ (+2,50), đắp đất với hệ số mái m = 2,0. Trên mặt là tấm lát BTCT M25(28).   

6

Nhà quản lý

- Vị trí: trên bờ phía cảng

- Quy mô nhà cấp II, 02 tầng, diện tích xây dựng 200m2, xây dựng trong khuôn viên được Địa phương cấp đất sử dụng.

7

Cửa van và thiết bị đóng mở

- Cửa van cống: 03 bộ cửa van phẳng kéo đứng, kích thước BxH = (30x9)m, kết cấu hệ khung dàn, mỗi cửa được nâng hạ bằng 02 hệ thống xi lanh thủy lực.

- Cửa van âu thuyền: 02 bộ cửa van phẳng chữ nhân, kích thước BxH = (10x9)m, vận hành cửa bằng hệ thống xi lanh thủy lực. 

8

Các hệ thống phục vụ vận hành, quản lý

- Cống được lắp đặt hệ thống điện vận hành, chiếu sáng (trong nhà và ngoài trời), chống sét, điều khiển và thu thập dữ liệu, camera quan sát

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2891/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cống Kinh Lộ thuộc Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!