Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 26/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 08 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án: ''Định hướng phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô bao gồm: thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), có diện tích 27.108 ha. Định hướng phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau:

a) Tập trung sức xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm cỡ khu vực, quốc tế. Ưu tiên cho phát triển kinh tế thương mại, du lịch, đô thị và những ngành khác gắn với cảng Chân Mây. Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đảm bảo phát triển bền vững, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm song song với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái.

b) Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trên quan điểm kinh tế mở và hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế, kể cả nguồn lực trong nước và nguồn lực của nước ngoài cho phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thích ứng với môi trường cạnh tranh quốc tế.

c) Phối hợp với thành phố Huế, Đà Nẵng và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, hành lang kinh tế Đông Tây, đặc biệt là với các nước láng giềng Campuchia, Lào và Thái Lan nhằm xây dựng phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trở thành đầu mối và cầu nối Huế - Đà Nẵng thành một cực phát triển quan trọng ở phía Bắc của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

d) Khai thác và phát huy triệt để những lợi thế hiện có để xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với mô hình Khu kinh tế tổng hợp với các "khu trong khu" như khu du lịch có các sản phẩm du lịch độc đáo, khu công nghiệp có các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, quy mô lớn, khu phi thuế quan với các ưu đãi tốt nhất gắn với cảng biển nước sâu Chân Mây và khu dân cư đô thị. Giai đoạn đầu tập trung ưu tiên phát triển mạnh cảng Chân Mây thành một cảng tổng hợp, hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế quan; đồng thời, tận dụng tối đa lợi thế cảng Chân Mây để phát triển thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu. Giai đoạn sau tiếp tục phát triển với chất lượng cao và phạm vi hoàn chỉnh, từng bước thúc đẩy các ngành dịch vụ cảng và dịch vụ du lịch, xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành Trung tâm kinh tế và giao thương quốc tế lớn của khu vực.

đ) Tập trung xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện đại, đồng bộ. Xây dựng đô thị mới Chân Mây hiện đại, văn minh có kiến trúc mang bản sắc Huế gắn với chuỗi đô thị Huế - Chân Mây - Lăng Cô - Đà Nẵng - Chu Lai - Dung Quất - Nhơn Hội - Vân Phong. Thực hiện cơ chế chính sách phát triển năng động để phát triển tất cả các loại hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

e) Nâng chức năng hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, du lịch thành một chức năng quan trọng của Khu kinh tế để có thể phát triển nhanh, đạt hiệu quả cao.

g) Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô bảo đảm hiệu quả tổng hợp, cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, mở rộng quan hệ đối ngoại khu vực và quốc tế.

h) Cơ chế chính sách được áp dụng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cần ổn định lâu dài, ưu đãi, tạo điều kiện để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện. Về cơ bản, các cơ chế chính sách áp dụng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được áp dụng thống nhất như chính sách đã áp dụng đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu.

i) Thực hiện quản lý tập trung, thống nhất, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn thuận lợi, một đầu mối, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại Khu kinh tế.

2. Tính chất của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

a) Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế tổng hợp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế - một trong những trung tâm thương mại, du lịch, phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với cảng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

b) Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là khu vực có ranh giới địa lý xác định, thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia nhưng không có không gian kinh tế riêng biệt, với môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khung pháp lý hiện hành và ngày càng hoàn thiện.

c) Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được vận hành bởi khung pháp lý riêng; áp dụng những ưu đãi theo cơ chế, chính sách, pháp luật hiện hành và một số ưu đãi đặc biệt khác phù hợp với mô hình các khu kinh tế trong khu vực.

3. Phấn đấu đạt những mục tiêu phát triển chủ yếu.

a) Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và địa lý chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Trung Bộ và cả miền Trung, thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước.

b) Xây dựng khu đô thị mới Chân Mây, khu du lịch - dịch vụ đô thị Lăng Cô, đồng thời với việc ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm đảo Sơn Chà - Hải Vân - Bạch Mã gắn với đầm phá, biển và núi trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để trở thành một trong những trung tâm du lịch - dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm và của cả nước.

c) Phát triển sản xuất, hình thành các ngành dịch vụ, công nghiệp mũi nhọn, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng và hội nhập thị trường khu vực và thế giới. Xây dựng và kinh doanh kho trung chuyển conteiner gắn với việc đầu tư khai thác có hiệu quả cảng nước sâu Chân Mây để cùng với quốc lộ 49, cửa khẩu S 10 (A Đớt - Tà Vàng), S 3 (Hồng Vân - Cutai); cửa khẩu Lao Bảo đường 9; cửa khẩu Bờ Y và đường 14B, thành cửa ngõ quan trọng ra biển Đông của Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan và cả Tiểu vùng sông Mê Kông.

d) Tạo việc làm cho khoảng 73 - 74.000 người (chiếm 62% dân số khu), đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

đ) Từ nay đến năm 2010, hình thành Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách thông thoáng, hoàn thành xây dựng các trục giao thông liên vùng và nội vùng, các khu chức năng được quy hoạch chi tiết, để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư và phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, bước đầu khai thác cảng, khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đẩy nhanh tốc độ đầu tư khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cùng với khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội để đến năm 2020 tạo thành chuỗi các khu kinh tế ven biển miền Trung liên kết chặt chẽ với nhau trở thành hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành cầu nối với thị trường Đông Bắc Thái Lan, Trung Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

e) Từ năm 2011 - 2020, tiếp tục xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng của khu vực. Thực hiện theo quy hoạch chi tiết và đi vào sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu phi thuế quan.

4. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển các ngành và lĩnh vực then chốt của Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

a) Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực:

- Phát triển du lịch:

+ Phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch tự nhiên cùng tài nguyên du lịch nhân văn (các di tích lịch sử, văn hóa), đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế cơ bản của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Gắn phát triển du lịch của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và du lịch miền Trung, hoà nhập với du lịch khu vực trong khu du lịch trọng điểm quốc gia Cảnh Dương - Lăng Cô - Bạch Mã - Hải Vân; Huế; Non Nước - Hội An - Mỹ Sơn; Phong Nha - Kẻ Bàng.

+ Phát triển đa dạng các loại hình du lịch nhằm khai thác tổng hợp các tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Phát triển du lịch hợp lý, hiệu quả, đồng thời gắn kết với bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, phù hợp với tổ chức không gian du lịch của toàn bộ khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng theo Chiến lược phát triển du lịch thời kỳ 2001 - 2010 (Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ).

- Các loại hình du lịch:

+ Du lịch nghỉ dưỡng: các khu nghỉ dưỡng, khu khám chữa bệnh,....

+ Du lịch biển: nghỉ mát biển, thể thao trên biển, khảo sát sinh vật biển, sinh thái,....

+ Du lịch mạo hiểm: các hoạt động thể thao như leo núi, tàu lượn, lặn biển...

+ Vui chơi giải trí: sân gofl, trung tâm du lịch sinh thái, các loại hình nghệ thuật truyền thống.

+ Du lịch công vụ: nhà đầu tư, tư vấn giao dịch, làm việc tại khu kinh tế.

Tiếp tục nâng cấp và xây dựng theo quy hoạch các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, cung cấp nước; xây dựng một số khách sạn, nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi, các khu vui chơi giải trí phong phú, phát triển các nhà hàng, các loại hình dịch vụ đa dạng nhằm hấp dẫn và thu hút du khách, đặc biệt khách quốc tế nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo môi trường tốt thu hút các nguồn đầu tư phát triển du lịch, chú ý các dự án đầu tư nước ngoài, liên doanh liên kết. Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển du lịch: tôn tạo và xây dựng các công trình du lịch có chất lượng cao.

Không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ, ý thức phục vụ, văn hoá giao tiếp gây ấn tượng tốt cho du khách. Tổ chức đào tạo về nghiệp vụ tổ chức, quản lý cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch nhằm đem lại công ăn việc làm, thu nhập cho người dân đồng thời tuyên truyền ý thức bảo vệ các tài nguyên du lịch không bị khai thác bừa bãi.

- Phát triển dịch vụ, thương mại và hình thành khu phi thuế quan:

+ Định hướng phát triển chung:

Về phát triển dịch vụ: phát huy lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, sự thuận lợi về giao thông, tập trung phát triển dịch vụ vận tải, dịch vụ cảng biển, hệ thống kho ngoại quan, dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, tín dụng bảo hiểm, dịch vụ tư vấn công nghệ, tiếp thị... chú trọng các dịch vụ phục vụ cho hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.

Về phát triển thương mại: phát triển thương mại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gắn với phát triển công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, kết hợp với các dịch vụ hỗ trợ mua bán hàng hóa, cất trữ, đóng gói phục vụ xuất khẩu, tái xuất khẩu...

+ Phương hướng phát triển của khu phi thuế quan:

Khu phi thuế quan gắn với một phần cảng Chân Mây bao gồm các hoạt động hàng xuất khẩu và hàng phục vụ tại chỗ, thương mại hàng hoá (bao gồm cả sản xuất, gia công, tái chế, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập - tái xuất, phân phối, siêu thị bán lẻ), thương mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hoá quá cảnh, bảo quản kho tàng, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi giải trí, nhà hàng ăn uống), xúc tiến thương mại (giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, đặt chi nhánh, văn phòng đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, bao gồm cả các tổ chức tài chính, ngân hàng) và các hoạt động thương mại khác.

Hình thành tại khu phi thuế quan:

+ Khu trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh;

+ Khu sản xuất, gia công, tái chế, lắp rắp, sửa chữa,...

+ Khu giới thiệu sản phẩm, siêu thị, triển lãm, dịch vụ;

+ Khu trung chuyển hàng hoá, kho ngoại quan và các loại kho bãi khác.

- Phát triển công nghiệp:

Hướng phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tập trung vào các ngành sau đây:

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp ô tô, lắp ráp xe gắn máy.

+ Sản xuất, gia công thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, lĩnh vực vật liệu xây dựng có hàm lượng công nghệ cao.

+ Sản xuất, gia công, lắp rắp thiết bị văn phòng.

+ Sản xuất, gia công, chế tạo mẫu sản phẩm, bao bì.

+ Sản xuất, gia công hàng chất lượng cao: vàng, bạc, đá quý, hoá mỹ phẩm...

+ Sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị điện, điện lạnh, đồ điện chất lượng cao; sản xuất máy nổ.

+ Sản xuất, gia công thiết bị cơ khí chính xác; lắp ráp thiết bị kỹ thuật số.

+ Sản xuất, gia công, sửa chữa tàu thuỷ, sản xuất container.

+ Sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin - điện tử.

+ Chế biến cao su mủ khô và các sản phẩm từ cao su, sản xuất rượu cao độ.

+ Sản xuất chế biến đá ốp lát, bê tông áp pha; vật liệu xây dựng cao cấp và các sản phẩm bê tông đúc sẵn, gạch tuynen.

+ Sản xuất giầy, dép, đồ da xuất khẩu.

+ Sản xuất cáp điện các loại, bóng điện cao áp thuỷ ngân.

+ Lọc, hoá dầu mini.

+ Sản xuất các sản phẩm từ nhựa cao cấp.

+ Sản xuất chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm.

+ Sản xuất kính các loại, chế biến thuỷ tinh.

+ Sản xuất chế biến hoa quả xuất khẩu, chế biến đồ hộp.

+ Sản xuất bao bì, in ấn nhãn hàng hoá; giấy và các sản phẩm từ giấy.

+ Chế biến thuỷ hải sản, nông - lâm sản (các sản phẩm từ gỗ).

+ Sản xuất sợi và sản xuất các sản phẩm dệt may.

+ Sản xuất đồ gia dụng, dụng cụ thể dục - thể thao, thiết bị, văn phòng phẩm.

Hình thành và phát triển Khu công nghiệp Chân Mây:

Hình thành và phát triển Khu công nghiệp Chân Mây gắn với quá trình hình thành cảng và đô thị mới Chân Mây; các ngành công nghiệp phục vụ cảng, vận tải biển như đóng và sửa chữa tàu thuyền, cơ khí sửa chữa phương tiện giao thông thủy, bộ; lọc hoá dầu mini; các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch như: công nghiệp phần mềm, vật liệu mới, cơ khí chính xác, sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử, sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; công nghiệp dệt may, sản xuất giày dép, đồ nhựa; công nghiệp chế biến nông lâm, thuỷ sản phục vụ xuất khẩu...

- Phát triển nông nghiệp, thủy sản:

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tạo cảnh quan khu kinh tế. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao nhằm cung cấp thực phẩm an toàn, hoa cây cảnh cho khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, gắn sản xuất hàng hóa nông nghiệp với du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm: thu hoạch, bảo quản, chế biến.

Hình thành, phát triển vùng nuôi trồng thủy đặc sản chuyên canh, nước lợ, nước ngọt. Xây dựng vùng nuôi chuyên canh nhuyễn thể theo phương pháp nuôi sinh thái ở đầm Lập An.

Xây dựng và phát triển từng bước thuỷ đặc sản biển ở Chân Mây Tây, hòn Sơn Chà, bãi Chuối, vịnh Chân Mây, Tư Hiền, đầm Cầu Hai, đầm Lập An với các loài hải sản quý hiếm như tôm hùm, bào ngư, ngọc trai.

- Phát triển các lĩnh vực xã hội:

Dân số, lao động:

Đô thị mới Chân Mây được phát triển trên cơ sở hình thành và phát triển cảng biển nước sâu Chân Mây cùng các loại hình công nghiệp dịch vụ hậu cảng, sự phát triển của các khu công nghiệp, các khu kỹ thuật cao, khu thương mại tự do, các khu kho bãi, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu du lịch, các cơ quan, các trường đào tạo nghề, các cơ sở thương mại, dịch vụ đô thị, xây dựng cơ bản và giao thông đối ngoại và cả một phần cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Dự báo quy mô dân số đến năm 2020 của khu vực này khoảng 120.000 - 150.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 - 85%, tổng lao động xã hội khoảng 73,4 nghìn người, chiếm khoảng 61,2%.

Phát triển giáo dục và đào tạo.

Triển khai những định hướng phát triển ngành đã được xác định trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như:

+ Chú trọng nâng cao trình độ dân trí, mở rộng quy mô giáo dục ở tất cả các cấp, chú trọng các trường dạy nghề để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng.

+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, từng bước nâng cao trình độ dân trí và chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Phấn đấu sớm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dục đào tạo ở mức cao nhất của khu vực và cả nước ở vùng Chân Mây - Lăng Cô.

Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Triển khai những định hướng phát triển ngành đã được xác định trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như:

+ Phát triển sự nghiệp y tế kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền cả về quy mô và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân theo hướng tích cực phòng ngừa và chữa bệnh kịp thời; đồng thời đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của khách du lịch trong nước và quốc tế.

+ Củng cố và mở rộng mạng lưới y tế cơ sở. Xây dựng bệnh viện Chân Mây đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô từ 300 - 600 giường, các bệnh viện chuyên khoa.

+ Hình thành trung tâm cứu hộ, cứu nạn.

- Phát triển văn hoá - thông tin và thể dục thể thao.

Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe nhân dân. Đổi mới các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao theo hướng xã hội hóa.

+ Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng một số điểm văn hoá.

+ Tiếp tục bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân trân trọng và phát huy các giá trị về văn hóa lịch sử, phong tục tập quán lành mạnh.

+ Tích cực phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các loại hình văn hoá độc hại, các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin, đặc biệt đối với các loại hình dịch vụ văn hoá. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Đầu tư nâng cấp mạng lưới bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình quốc tế, nội địa có chất lượng cao đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, vui chơi giải trí của nhân dân và các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

+ Đầu tư xây dựng mạng lưới phát thanh truyền hình hiện đại tiên tiến đáp ứng yêu cầu của một trung tâm đô thị phát triển năng động.

- Phát triển khoa học - công nghệ và môi trường.

Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ mới về khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Gắn liền quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình đầu tư ứng dụng ngay từ đầu các tiến bộ về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tin học hóa quá trình quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quan tâm xử lý các vấn đề môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái. Trong những năm trước mắt tập trung chống ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh môi trường ở các điểm du lịch. Từng bước quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác thải rắn phục vụ Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

b) Định hướng phát triển và đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng:

- Giao thông:

+ Nâng cấp và mở rộng mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Phước Tượng - Phú Gia, đoạn còn lại chỉ nâng cấp mặt đường.

+ Xây dựng đường sắt nối cảng Chân Mây, nâng cấp ga Lăng Cô thành ga du lịch hành khách.

+ Triển khai xây dựng đường cao tốc đoạn qua Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo quy hoạch đã được xác định trong Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

+ Triển khai xây dựng theo quy hoạch hệ thống đường trong khu kinh tế. Đường trong khu kinh tế được quy hoạch dạng ô cờ bao gồm đường trục chính, đường khu vực, đường nội bộ:

. Đường trục chính bao gồm các tuyến qua khu dân cư và các khu chức năng.

. Đường khu vực (chủ yếu là các đường ngang, nối đường trục và các khu chức năng).

. Đường nội bộ lộ giới là 16m và 13m.

+ Trong khu du lịch Lăng Cô để phục vụ khách du lịch:

. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch chi tiết và có bước đi trong đầu tư tuyến đường xe điện một ray (monorail). Tuyến được bố trí đường đôi có từ 2 đến 3 nhà ga trung tâm và cứ khoảng 300m có một trạm đón khách.

. Đường tham quan bằng xe treo (Cable - Car): tuyến đường này dài khoảng 10km. Được bố trí xây dựng hai tuyến đi và về.

+ Xây dựng 02 bến xe liên tỉnh tại đô thị Chân Mây. Diện tích mỗi bến xe khoảng 03 - 05ha.

Cảng Chân Mây sẽ trở thành một trong những cảng thương mại, cảng du lịch quốc tế quan trọng của miền Trung; cảng phục vụ công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, của Trung Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan...

Định hướng quy hoạch cảng đến năm 2010 với lượng hàng hoá thông qua cảng khoảng 2,2 - 2,4 triệu tấn, yêu cầu chiều dài bến khoảng 720 m (2 - 3 bến), có thể đón tàu đến 50.000 DWT cập cảng. Đến năm 2020 lượng hàng hóa qua cảng khoảng trên 6 triệu tấn, nhu cầu chiều dài bến cảng khoảng 1350 m (6 - 7 bến). Xây dựng bến cảng du lịch riêng, bến thuyền và khu neo đậu du thuyền, lượng khách du lịch qua cảng đến 2020 khoảng 150.000 - 170.000 khách.

Trên cơ sở hình thành cảng biển nước sâu Chân Mây, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, hậu cảng và đô thị mới Chân Mây sẽ được hình thành, gắn liền với chuỗi đô thị Huế và đô thị vệ tinh, trung tâm du lịch Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô - Đầm Lập An thành một tổng thể hoàn chỉnh, tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội toàn vùng.

- Cấp nước:

Nguồn nước cấp cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ yếu là từ nguồn nước mặt, lấy từ sông Bulu, sông Chu Mới, sông Thừa Lưu, hồ Thủy Yên - Thủy Cam. Nguồn nước cấp qua đập Boghe công suất 6000 m3/ngày- đêm, hồ Thủy Cam và Thủy Yên công suất 100.000 m3/ngày-đêm.

Thời gian tới cần xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Xây dựng nhà máy nước trên núi Hòn Voi công suất 83.000 m3/ ngày-đêm. Xây dựng hệ thống dẫn nước với đường ống áp lực từ nhà máy về đô thị dài 5 km.

- Cấp điện:

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp điện Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (nguồn cấp được lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia qua trạm 500/220 KV Cầu Đỏ công suất trạm 2 x 450 MVA).

+ Xây dựng đường dây và trạm với 4 tuyến 110 KV sau:

. Tuyến 110 KV lộ kép thứ nhất cấp điện cho 3 trạm biến áp 110/22KV là trạm công nghiệp kỹ thuật cao, trạm khu công nghiệp và khu phi thuế quan, trạm số 2 khu công nghiệp.

. Tuyến 110 KV lộ kép thứ hai cấp điện cho 2 trạm biến áp 110/22KV là trạm số 1 khu công nghiệp và trạm khu đô thị Chân Mây.

. Tuyến 110 KV lộ kép thứ ba cấp điện cho khu cảng.

. Tuyến 110 KV lộ kép thứ tư Đà Nẵng - Chân Mây (tuyến này thay thế cho tuyến 110KV qua khu Lăng Cô).

. Xây dựng lưới 22 KV, lưới hạ thế và lưới chiếu sáng.

- Thoát nước và vệ sinh môi trường: xây dựng hệ thống thoát nước mặt, xử lý nước thải, chất thải rắn cho khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Hình thành các dự án thoát nước mặt và xử lý nước thải, chất rắn với công nghệ tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

+ Thoát nước bẩn công nghiệp: từng nhà máy có công trình xử lý nước thải cục bộ để làm sạch nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào hệ thống nước thải để đưa đi xử lý tập trung. Hai lưu vực thoát nước thải chính là lưu vực phía Tây cảng và lưu vực phía Đông Nam cảng.

+ Thoát nước khu cảng Chân Mây được thiết kế hệ thống thoát nước bẩn và công trình làm sạch nước thải nằm trong dự án thiết kế cảng.

+ Nước thải tại các khu, cụm du lịch được thoát bằng hệ thống cống riêng đưa về các công trình làm sạch nhỏ cục bộ từng cụm để xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo Luật Bảo vệ môi trường trước khi xả ra đầm Lập An. Có phương án xử lý nước thải nghiêm ngặt đối với khu vực đầm Lập An.

+ Nước thải sinh hoạt khu đô thị:

. Lưu vực hữu ngạn sông Bulu: nước thải được đưa qua 4 trạm bơm nước bẩn đưa về trạm làm sạch nước thải sinh hoạt số 1 có công suất 15.000 m3/ngày-đêm.

. Lưu vực tả ngạn sông Bulu: nước thải được đưa qua 3 trạm bơm nước bẩn đưa về trạm làm sạch nước thải sinh hoạt số 2 có công suất 10.000 m3/ngày-đêm.

. Thu gom chất thải rắn, chất thải rắn công nghiệp được tận dụng thu hồi, tái chế và được đưa đến nơi xử lý tập trung, dự kiến đặt ở phía Đông đèo Phước Tượng. Có giải pháp đảm bảo để tránh gây tác động xấu đến môi trường ở khu vực này.

Nghĩa trang của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô quy hoạch ở vị trí thích hợp. Diện tích khu nghĩa trang khoảng 12 ha.

5. Về tổ chức lãnh thổ Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

a) Định hướng sử dụng đất:

Do tính chất khai thác phát triển khu kinh tế, do tình hình tự nhiên và hiện trạng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hướng phát triển và chọn đất xây dựng từ khu vực xung quanh cảng Chân Mây phát triển theo hướng Tây và hướng Nam.

Quản lý chặt chẽ quỹ đất, khai thác triệt để khu đất cồn cát ven biển, gò đồi, đất trống dọc theo ven biển để xây dựng các khu du lịch và đô thị. Dành một phần quỹ đất canh tác để khai thác kinh tế nông nghiệp.

Bảo vệ giữ gìn tôn tạo và khai thác cảnh quan thiên nhiên.

b) Hướng phát triển xây dựng:

- Sử dụng quốc lộ 1A đường sắt xuyên Việt, tuyến nối từ quốc lộ 1A với cảng biển nước sâu Chân Mây làm trục giao thông đối ngoại chính của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Cảng biển nước sâu Chân Mây nằm ở phía Tây mũi Chân Mây Đông.

- Khu phi thuế quan nằm sát phía Tây Bắc Cảng.

- Khu công nghiệp Chân Mây gồm: cụm công nghiệp cơ khí, đóng tàu thuyền nằm sát khu bãi Container cảng Chân Mây; cụm công nghiệp chế biến hải sản, nông, lâm sản, sản xuất bao bì nằm ở phía Nam, cụm công nghiệp vật liệu xây dựng, cụm công nghiệp dệt, da, máy xuất khẩu và điện tử bố trí ở giữa khu công nghiệp; cụm công nghiệp kỹ thuật cao được xây dựng ở phía Tây.

- Cụm các công trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghiệp sinh học.... Được bố trí sát với công nghiệp kỹ thuật cao, về phía Tây.

- Khu vui chơi giải trí nằm ven sông Bulu đến bờ biển Cảnh Dương, Khu phát triển đô thị nằm ở phía Nam quốc lộ 1A.

- Ngoài ra đối với khu cảng và khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp kỹ thuật cao, đi đôi với đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, cần xây dựng 1 khu ở cao cấp cho chuyên gia. Khu này được bố trí tại khu đất nằm ở phía Đông giữa núi Giòn và núi Phú Gia, sát biển.

- Khu vực xây dựng và phát triển du lịch, bao gồm: toàn bộ Mũi Chân Mây Tây (bao gồm cả bãi Cảng Dương); khu vực Lăng Cô và đầm Lập An và các bãi cát ven đẹp ven núi Hải Vân và đảo Sơn Chà. Tại đây dành cho du lịch, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao dưới nước, công viên biển... và là trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế.

- Khu bảo tồn thiên nhiên với các khu vực cảnh quan sông Bulu, Mũi Chân Mây Tây, Chân Mây Đông, Lăng Cô, Cảnh Dương, Đèo Hải Vân, đảo Sơn Chà, ...

c) Định hướng phát triển các phân khu chức năng:

- Khu phi thuế quan là trung tâm dịch vụ, sản xuất (buôn bán, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thông tin, quảng cáo giới thiệu hàng hoá và các dịch vụ liên quan: chợ (siêu thị); gian hàng trưng bày, quảng cáo; khách sạn; văn phòng đại diện; phòng hội nghị; hội chợ; kho bãi; cửa hàng miễn thuế, bưu chính viễn thông; tài chính; du lịch... công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; dệt may; da giày; điện tử, tin học; gia công hàng xuất khẩu; sản xuất vật liệu xây dựng; hoá chất, ...)

Tổng diện tích khu phi thuế quan là 962 ha, trong khu phi thuế quan có các phân khu chức năng sau:

+ Khu chế xuất.

+ Khu công nghệ cao.

+ Khu trung tâm dịch vụ thương mại.

+ Khu sản xuất, gia công, tái chế, sửa chữa, lắp ráp...

+ Khu trung chuyển hàng hoá, kho bãi.

Toàn bộ khu vực này có hàng rào cứng, ra vào có kiểm soát liên ngành.

- Khu thuế quan.

+ Khu công nghiệp: khu công nghiệp có diện tích quy hoạch khoảng 560 ha, bao gồm:

+ Khu công nghiệp tập trung có diện tích 400 ha. Trong khu công nghiệp này dự kiến phát triển các ngành: cơ khí chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, gia công lắp ráp ô tô, xe máy; sản xuất bao bì từ giấy, kim loại, chất dẻo, bao bì cao cấp; may mặc xuất khẩu; điện tử và các sản phẩm gia dụng; một số ngành công nghiệp sạch sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại.

+ Khu công nghiệp tập trung có diện tích 160 ha. Hướng phát triển các ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản, nông, lâm sản, thực phẩm..., thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng cao cấp; các ngành công nghiệp dệt may, giày dép, đồ da..., sản xuất đồ gia dụng, phi kim loại..., ngành tạp hóa (vàng, bạc, đá quý, hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm...), sản xuất dụng cụ thể dục thể thao và du lịch, sản xuất bao bì, in nhãn...; công nghiệp công nghệ cao như tin học, điện tử, chế tạo máy, cơ điện tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới...

+ Khu du lịch: khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô là một trong các trung tâm du lịch của tỉnh và là một tụ điểm du lịch quan trọng của tuyến du lịch Trung Trung Bộ có quy mô dài hạn 4250 ha (giai đoạn đầu là 1350 ha). Từ bán đảo Lăng Cô và bờ Đông đầm Lập An sang bờ Tây đầm Lập An. Khu du lịch Lăng Cô gồm các khu:

. Sân golf, câu lạc bộ sân golf, khu biệt thự cao cấp, vùng bảo tồn rừng gỗ giẻ và cây xanh vùng đệm diện tích 339,5 ha.

Sân golf được bố trí gần chân núi Phú Gia, phía Tây giáp với khu đệm là rừng cây xanh (bề rộng 500m), phía Nam giáp với rừng gỗ giẻ; câu l?c bộ sân golf nằm giữa bãi biển và sân golf; trường dạy chơi golf và khu biệt thự dành cho các nhà tỷ phú, khu biệt thự sang trọng sẽ được quy hoạch bên cạnh các con suối, sông rẽ hướng ở giữa khu vực sân golf.

. Khu nghỉ dưỡng A diện tích là 120 ha.

Đây là khu kế tiếp của khu sân golf dọc theo bãi biển Lăng Cô. Khu vực này bao gồm:

. Khu biệt thự thấp tầng ven biển có thể cho khách du lịch thuê ngắn hạn hoặc dài hạn.

. Khu các khách sạn ở chân núi Phú Gia có độ cao trung bình từ 7 - 9 tầng, đặc biệt những khu nhà sát chân núi Phú Gia có thể cao 10 tầng đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao.

. Khu du lịch Cảnh Dương là khu sinh thái nghỉ dưỡng.

. Công viên và khu vui chơi giải trí.

+ Khu trung tâm diện tích 59 ha.

Từ giao điểm cắt Quốc lộ 1A hướng ra biển là trục trung tâm, bao gồm nhà văn phòng, khách sạn và chung cư phục vụ kinh doanh và làm chỗ ở, nơi làm việc cho các cơ quan Ngân hàng, Tài chính, Hải quan, Bảo hiểm. Quảng trường với các đài phun nước gồm các thác nước, dòng nước nhân tạo và đài phun nước. Trung tâm thương mại chuyên sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ (quà tặng, quà lưu niệm). Trung tâm văn hóa nghệ thuật - triển lãm để trưng bày các sản phẩm truyền thống thủ công, mỹ nghệ. Khu trung tâm dịch vụ du lịch phía Bắc. Đây là điểm đón khách du lịch đến Lăng Cô, có bãi đỗ xe và bến thuyền.

+ Khu đô thị hỗn hợp diện tích 45 ha.

Khu vực này bao gồm: khu tái định cư tại chân đèo Phú Gia có thể bố trí nhà ở cho 1.000 hộ gia đình, khu nhà đa chức năng để ở cho kinh doanh, trường hướng nghiệp và dạy nghề.

+ Khu trung tâm văn hóa nghệ thuật diện tích 34 ha.

Khu vực này bao gồm: làng ASEAN, khu giao lưu văn hóa và lễ hội, khách sạn ASEAN, vườn ASEAN, trung tâm di sản văn hóa và lịch sử, nhà hát.

+ Khu khách sạn nghỉ dưỡng ven biển B diện tích 60 ha.

Từ đường trung tâm hướng xuống phía Nam dọc theo bãi biển Lăng Cô, bao gồm: khu biệt thự thấp tầng ven biển và khu khách sạn có độ cao từ 6 - 8 tầng.

+ Khu vực bán đảo đầm Lập An, diện tích 36 ha.

Khu vực này chủ yếu xây dựng những khu nhà biệt lập ven đầm, bao gồm: trung tâm trị liệu, câu lạc bộ thể thao, khu nhà biệt thự gần mặt nước và công viên cây xanh.

+ Khu thị trấn Lăng Cô diện tích 100,5 ha

Khu vực này bao gồm toàn bộ thị trấn Lăng Cô hiện tại, cùng các khách sạn, nhà nghỉ và làng Chài.

Quy hoạch cần đảm bảo sự tồn tại và có sự sắp xếp lại khu làng chài, việc tái định cư theo từng giai đoạn, khoảng 200 - 300 hộ gia đình sẽ được tái định cư. Xây dựng khu nhà hàng hải sản tổng hợp để du khách có thể thưởng thức các đặc sản biển.

+ Làng hoa Lăng Cô diện tích 21,5 ha.

Khu vực này bao gồm: làng hoa Lăng Cô, khu tái định cư phía Nam cầu Lăng Cô, trung tâm dịch vụ du lịch phía Nam có bãi đỗ xe, bến thuyền cho du khách và khách vãng lai.

+ Khu đô thị Hói Dừa, Hói Mít diện tích 76 ha.

Khu đô thị này bao gồm: đường cao tốc phía Tây đầm Lập An, khu tái định cư, nghĩa trang nhỏ.

+ Trường dạy tennis, khu công viên sinh thái tự nhiên và bảo tàng biển, diện tích 215 ha:

Khu vực này gồm có: bảo tàng đại dương, trường dạy Tennis. Công viên chim, khu nuôi thú, nghĩa trang nhỏ. Dành khu vực để mở rộng trong tương lai như: bảo tàng bướm, công viên phong lan; khu vực cưỡi ngựa, nuôi ngựa và dạy cưỡi ngựa...

+ Khu nhà ven đầm và ven đồi diện tích 79 ha.

Khu vực này được xây dựng sau khi hoàn thành đường cao tốc men theo phía Tây đầm Lập An.

+ Khu du lịch khám chữa bệnh.

+ Khu du lịch mạo hiểm: Đảo Sơn Chà - đèo Hải Vân - Bạch Mã.

+ Đất giao thông bến bãi: 174,5 ha.

- Khu cảng: diện tích đất liền và mặt nước khu vực cảng là 684,3 ha, trong đó phần đất liền 227 ha. Đây là cảng tổng hợp gồm 6 bến có chiều dài 1350 m. Hiện đã xây dựng bến cảng số 1 với chiều dài 300m. Tiếp tục sẽ xây dựng thêm 5 bến, mỗi bến có chiều dài 300 - 500 m. Trong khu cảng có khu kho, bãi. Ngoài ra sẽ xây dựng đê chắn sóng 500 - 700 m.

- Hình thành và phát triển đô thị: ngoài các khu chức năng sản xuất như khu công nghiệp, khu phi thuế quan và khu thuế quan ở đô thị Chân Mây và khu du lịch ở Lăng Cô, trong định hướng phát triển của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có xác định hình thành đô thị Chân Mây và thị trấn Lăng Cô.

+ Đô thị Chân Mây: là đô thị mới trong hành lang đô thị trọng điểm miền Trung Huế - Chân Mây - Đà Nẵng - Chu Lai - Dung Quất - Nhơn Hội. Đô thị Chân Mây được hình thành trên cơ sở khai thác lợi thế cảng biển nước sâu Chân Mây là hướng ra biển Đông thuận lợi nhất trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu cảng, đô thị mới Chân Mây, khu phi thuế quan, khu công nghiệp...

Trên cơ sở hình thành cảng biển, sẽ hình thành khu công nghiệp, khu thương mại và dịch vụ, khu dân cư đô thị, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng. Tổng diện tích tự nhiên của đô thị khoảng 6.000 ha. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 12 - 15 vạn người.

Về tổ chức cơ cấu không gian quy hoạch đô thị:

. Khu trung tâm đô thị Chân Mây. Trên cơ sở không gian gắn khu đô thị phía Nam quốc lộ 1 A với khu du lịch Cảnh Dương theo hướng Đông Bắc (song song với sông Bulu), sẽ xây dựng phát triển thành khu trung tâm chính thành phố. Các công trình xây dựng tại đây là những toà nhà cao tầng, bao gồm các cơ quan hành chính, cơ quan, văn phòng, dịch vụ thương mại, ngân hàng, tài chính, bưu điện, nhà ở cho thuê...v..v.. khu trung tâm này là biểu tượng của đô thị mới Chân Mây trẻ, dân tộc, hiện đại giàu sức sống.

. Các khu dân cư. Trên cơ sở chọn đất và mạng giao thông, khu đô thị Chân Mây được chia thành 5 khu dân cư chính sau:

Khu 1 + 2 gắn liền với trục không gian trung tâm chính đô thị hướng ra vùng cảnh sông Bulu, các công trình tại đây được xây dựng cao tầng, có không gian thoáng đạt, thể hiện là bộ mặt chính của đô thị Chân Mây.

Khu 3: là khu ở cao tầng được quy hoạch xây dựng về phía Tây sông Bulu (tả ngạn sông Bulu). Khu ở này nằm kề vùng bảo tồn thiên nhiên, ven sông Bulu có cảnh quan đẹp và môi trường tốt.

Khu 4: được quy hoạch xây dựng về phía Nam khu 3 sát quốc lộ 1A. Đây là khu ở hỗn hợp thấp tầng nằm giữa đường cao tốc dự kiến và quốc lộ 1A.

Khu 5: là khu ở dự trữ phát triển ngoài năm 2020. Khu đất này sát khu 4 về phía Tây và khu 1+2 về phía Bắc.

. Khu công viên cây xanh, thể dục thể thao: công viên xanh, trung tâm thể dục thể thao được quy hoạch xây dựng tại khu đệm giữa khu ở 1 và khu ở 2, sát bờ sông Bulu. Tại đây sẽ xây dựng công viên văn hoá, thể dục thể thao lớn gắn liền với khu trung tâm đô thị thông qua giải cây xanh ven bờ sông Thừa Lưu đi vào lõi khu đô thị, tạo nên độ thông thoáng và vùng cách ly giữa khu ở và khu công nghiệp.

. Khu trường đào tạo nghề: dành quỹ đất đáng kể gần mũi Cảnh Dương cho việc quy hoạch phát triển khu trường đào tạo dạy nghề cho khu vực miền Trung.

. Khu bệnh viện: bệnh viện đa khoa khu vực đặt tại khu ở 3, do đó có môi trường sinh thái tốt, gần sông Bulu, gần khu bảo tồn thiên nhiên, tách xa khu vực hoạt động sản xuất công nghiệp.

. Khu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh: khu du lịch Lăng Cô, khu bãi Cảnh Dương và doi cát mũi Chân Mây Tây.

. Hệ thống cảng Chân Mây, các khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

Về bố cục kiến trúc đô thị: đô thị Chân Mây quy hoạch xây dựng theo số trục không gian chính sau:

. Trục không gian đô thị chính theo hướng Đông Bắc là trục trung tâm chính thành phố. Trục này bắt đầu từ quốc lộ 1A hướng ra vịnh Chân Mây, qua vùng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ven sông Bulu, tới thẳng bãi Cảnh Dương.

. Trục không gian đô thị chính theo hướng Đông Tây (song song quốc lộ 1A). Đây cũng là 1 trong những trục không gian đô thị quan trọng, trên đường từ Bắc vào Nam và ngược lại, không gian kiến trúc tại đây là dấu ấn của đô thị công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bởi vậy, trục không gian đô thị này phải được quy hoạch bố cục vừa đảm bảo việc ăn ở đi lại của người dân, vừa đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của các khu chức năng khác.

. Trục không gian cảng - công nghiệp theo hướng Bắc Nam. Trục không gian này gắn hệ thống cảng, các khu công nghiệp với hành lang kỹ thuật quốc lộ 1A, và đường cao tốc xuyên Việt trong tương lai. Việc xây dựng phát triển cho cảng, các khu công nghiệp tại đây phải đảm bảo là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội đô thị Chân Mây và phụ cận, đồng thời phải đảm bảo sự ổn định, bền vững của môi trường.

+ Thị trấn Lăng Cô.

Hướng phát triển không gian của thị trấn là bám theo trục quốc lộ 1A, mở rộng đất xây dựng về phía Bắc, từng bước tiếp cận với khu đô thị mới Chân Mây. Quy hoạch mạng lưới đường giao thông nội thị, phố xá, từng bước đô thị hoá mang tính chất của đô thị du lịch.

Chức năng chính của thị trấn là Trung tâm dịch vụ, du lịch. Về kinh tế, phát triển là một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch của Tỉnh, phục vụ trực tiếp cho khu du lịch Lăng Cô.

Thị trấn được quy hoạch chia theo các phân khu chức năng:

Khu trung tâm: bao gồm các cơ quan hành chính, văn hoá, thương mại dịch vụ, du lịch bao gồm khách sạn, nhà hàng, trung tâm giáo dục, y tế...

Khu công viên, văn hoá, thể thao bao gồm các khu cây xanh, các công trình văn hoá thể thao, được bố trí xen kẽ với các phân khu chức năng khác, tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hoá - xã hội.

- Về tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc.

Không gian đèo Phú Gia: với lợi thế độ cao, tổ chức điểm đón khách dừng chân ngắm cảnh bao quát toàn bộ khu vực Lăng Cô - đầm Lập An. Xây dựng “Phú Gia Quan” ở điểm cao nhất, các công trình khác được bố trí xuống thấp dần, trồng cây xanh 2 bên đèo xuôi xuống nối liền với quảng trường trung tâm.

Không gian ven bờ biển: bố trí các biệt thự có chiều cao thấp (từ 7 - 10m), mật độ xây dựng thấp xen kẽ công viên và dải cây xanh ven bờ biển dành cho nghỉ dưỡng và các hoạt động du lịch thể thao nước.

Không gian khu đô thị trung tâm: là không gian giao hòa giữa núi - biển - đầm hồ, ở chân đèo Phú Gia nối ra bờ biển. Các công trình được bố trí thấp dần từ chân đèo Phú Gia xuống đầm Lập An và ra biển Lăng Cô. Ở đây sẽ bố trí đường lớn đi dạo, đài phun nước, các khu cây xanh, công viên trung tâm. Các công trình có độ cao trung bình. Không gian trung tâm nối liền với không gian ven biển Lăng Cô với đầm Lập An.

Không gian khu phía Bắc bán đảo Lăng Cô: khu vực có đất ngập nước xen lẫn với đồi thoai thoải. Địa hình đa dạng giữa núi và biển ở đây có rừng gỗ giẻ cần được bảo tồn hợp lý và đầu tư khai thác phục vụ du lịch. Khu vực này thích hợp bố trí các hoạt động du lịch cao cấp, các nhà nghỉ cho khách du lịch giàu có. Bố trí sân golf gần rừng gỗ giẻ và khu vực đệm, cùng với các công trình như: trường dạy chơi golf, biệt thự, khách sạn sân golf, câu lạc bộ sân golf, khu nhà ven đồi, cạnh sông suối dành cho các tỷ phú.

Không gian ven đầm Lập An: bán đảo đầm Lập An bố trí câu lạc bộ thể thao, trung tâm vật lý trị liệu, khu làng biệt thự với các ngôi nhà trên nước. Phía Bắc đầm bố trí khu thương mại với những đặc trưng để du khách có thể liên tưởng đến các di sản ở Huế và Hội An. Phía Tây đầm bố trí các khu dân cư với không gian khu trường Tennis và các công viên vườn chim, vườn bướm.

Không gian đèo Hải Vân - cửa đầm Lập An và đảo Sơn Chà: điểm nhìn từ cửa ngõ phía Nam là điểm nhìn đẹp nhất, có thể quan sát toàn cảnh Lăng Cô và đầm Lập An với các lớp cận cảnh, trung cảnh và hậu cảnh. Cận cảnh sẽ là làng hoa Lăng Cô với những ngôi nhà vườn xen kẽ, với những vườn trồng hoa màu sắc phong phú. Xa hơn là cửa đầm, mũi bán đảo, bãi cát, làng chài truyền thống được bảo tồn. Xa hơn nữa là toàn khu du lịch Lăng Cô, bãi biển dài và đầm Lập An.

6. Các giai đoạn phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

a) Từ nay đến năm 2010:

- Hình thành được Khu kinh tế với cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách thông thoáng, hoàn thành xây dựng các trục giao thông liên vùng và nội vùng, các khu chức năng được quy hoạch chi tiết, thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư và phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Hoàn thành Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Tổ chức đền bù giải toả và tái định cư toàn bộ diện tích khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để đảm bảo thu hồi toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch thuộc quyền sử dụng của Nhà nước theo Luật Đất đai.

- Lập quy hoạch chi tiết từng phân khu chức năng với tỷ lệ 1/2000.

- Tập trung xây dựng các công trình hạ tầng chính, công trình cấp nước và một số công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu xây dựng cảng Chân Mây, khu bảo thuế, khu công nghiệp và từng bước hình thành cơ sở hạ tầng các khu đô thị.

- Lập các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư và triển khai một số dự án du lịch.

- Xây dựng các khu du lịch, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, các công trình dịch vụ tài chính, tàu biển, hàng hải, hải quan, xuất nhập cảnh.

b) Giai đoạn 2011 - 2020:

Từ năm 2011 - 2020, tiếp tục xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng của khu vực. Thực hiện theo quy hoạch chi tiết và phát triển sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu phi thuế quan.

- Hoàn thiện phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo quy hoạch, để đưa kinh tế - xã hội của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô lên một nấc phát triển mới.

- Xây dựng xong những hạng mục quan trọng của thành phố Chân Mây và thị trấn du lịch Lăng Cô.

- Hoàn thành các cảng biển, các công trình cấp nước và các công trình dịch vụ công cộng cao cấp khác.

- Hoàn thành các khu du lịch chất lượng cao, khu công nghiệp và các trung tâm thương mại, giao dịch quốc tế...

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để tổ chức triển khai Đề án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc thực hiện quản lý hành chính nhà nước Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh lại quy hoạch kinh tế - xã hội của Tỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2020. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mời các công ty tư vấn ngoài nước có trình độ tham gia quy hoạch không gian phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phối hợp với các ngành Trung ương triển khai các công việc tiếp theo để nhanh chóng hoàn thành Đề án phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Lao động -Thương binh và Xã hội, Thương mại, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, Ban, ngành phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và hành chính lãnh thổ đối với Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; uỷ quyền, hướng dẫn cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, lao động, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Khu kinh tế theo nguyên tắc ''một cửa, tại chỗ” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các yêu cầu đầu tư phát triển của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách cần thiết, phù hợp với mô hình phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 26/QD-TTG

Hanoi, January 06, 2006

 

DECISION

APPROVAL FOR “MASTER PLAN FOR DEVELOPMENT OF CHAN MAY – LANG CO ECONOMIC ZONE IN THUA THIEN HUE PROVINCE TO 2020"

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decision No.39-NQ/TW on socio-economic development and national defense and security of the North Central Coast and Central Coast of Vietnam to the year 2010 dated August 16, 2004 by the Politburo;

Pursuant to the Decision No.148/2004/QD-TTg on master plan for socio-economic the development of key economic regions of the Central Coast of Vietnam to the year 2010 and visions to the year 2020;

At the request of the Minister of Planning and Investment and the President of the People’s Committee of Thua Thien Hue province;

DECISION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Standpoints and directions for development of Chan May-Lang Co economic zone:

The Chan May-Lang Co economic zone (hereinafter referred to as “Chan May-Lang Co EZ”) with the area of 27,108 hectares covers Lang Co town, Loc Thuy, Loc Tien and Loc Vinh affiliated to Phu Loc district, Thua Thien Hue; Chan May-Lang Co EZ is adjacent to the South China Sea to the North and Southeast,  Danang City to the South, Loc Binh and Loc Tri wards of Phu Loc district to the West. The orientations to the development of Chan May-Lang Co EZ shall follow below directions:

a) Turn Chan May-Lang Co EZ into one of the biggest and most modern international trade centers in the Central Coast of Vietnam and into a world-class resort; Give priority to the development of commerce, tourism, urbanization and other sectors regarding to Chan May deepwater port; ensure the sustainable development of Chan May-Lang Co EZ , focus on the economy and protect the ecological environment. 

b) Develop Chan May-Lang Co EZ in accordance with policies on open market and international economic  integration, promote economic cooperation and attract domestic and overseas resources for the purposes of enhancement of the adaptability and competitiveness of Chan May-Lang Co EZ .

c) Cooperate with Hue and Danang cities, provinces within the key economic region  of the Central Coast of Vietnam and Greater Mekong Subregion (GMS) countries  to expand the West-East economic corridor, especially with neighboring countries namely Laos, Cambodia and Thailand, in order to develop Chan May –Lang Co EZ into an economic pole of the Central of Vietnam and play a role as a focal point and bridge between Hue-Danang.

d) Take use of existing advantages to create Chan May-Lang Co EZ as a special economic zone with multiple subzones such as resorts with tourism specialties, large-scale industrial parks with hi-tech products, non-tariff areas.

In the first stage: focusing on establishing Chan May deepwater port  as an integrated deepwater port with industrial parks, export-processing zones and non-tariff zones; and concurrently taking full advantage of Chan May deepwater port to promote trade, tourism, import and export.

In next stages: Improving quality of port services and tourism and developing Chan May-Lang Co EZ into regional trade centers.

dd) Modernize and synchronize the facilities and infrastructures of Chan May-Lang Co EZ ; apply the architecture style that presents Hue traditions to the urban chain of Hue – Chan May – Lang Co – Danang – Chu Lai – Dung Quat – Nhon Hoi – Van Phong and apply incentives to promote the development of all types of businesses and investment in infrastructure. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Ensure the effectiveness of Chan May-Lang Co EZ in respect of economics, politics, national defense and security, environmental friendliness and accelerate regional and international foreign affairs.

h) Provide sustainable and incentive policies to Chan May-Lang Co EZ, encourage  both domestic and foreign investment within the legislation of Vietnam. Basically, policies applying to Chan May-Lang Co EZ must be consistent with that applying to Chu Lai open economic zone, Nhon Hoi economic zone, export-processing zones and checkpoint economic zones .

i) Apply centralized management methods, simplify administrative procedures and create a favourable investment climate for businesses, production and services at the economic zone.

2. Features of Chan May-Lang Co EZ :

a) The Chan May-Lang Co EZ is an integrated economic zone located in Thua Thien Hue province – one of centers of trade, tourism and urban development and other economic sectors linking with the key economic region of the Central Coast of Vietnam, and has a significant impact on both nation and the world.

b) Chan May-Lang Co EZ is located within a defined geographical boundaries and within the territory  and sovereignty of Vietnam and is supported with a favorable and fair investment climate including functional subzones, social infrastructures,  service facilities and public utilities, sustainable incentives and open management policies that facilitate the investment of both domestic and foreign investors in business and production of products and services under the applicable legislation.

c) Chan May-Lang Co EZ is governed by a separate policy and is eligible for incentives under applicable laws and policies and extra privileges .

3. Primary objectives:

a) To take full use of natural conditions, geographic, economic and political advantages in international and domestic trade; to enhance the socio-economic development of Thua Thien Hue, the North Central Coast and Central Coast of Vietnam and to fill the gap of economic status between this area and other areas in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To step up the production and foundation of services and key industries that may produce high-quality and competitive products; to foster import-export; to expand and integrate into regional and international markets;to construct and trade in container transshipment warehouses for the purposes of increase in the effectiveness of Chan May deepwater port that is expected to be together with the national highway 49, checkpoints S10 ( A Dot – Ta Vang), S3 (Hong Van – Cutai); Lao Bao, Bo Y and street 14B, may create a key gateway to the South China Sea of Southern Laos, Northeastern Cambodia, Northeastern Thailand and GMS.

d) To create 73,000 -74,000 employments (accounting for 62% of the total number of residents) and provide training courses to improve personnel qualifications.

dd) To establish Chan May-Lang Co EZ  which is eligible for open policies, complete regional and interregional trunk roads, do detailed planning on functional zones, initially launch deepwater ports, non-tariff areas, resorts, industrial parks and export-processing zones into operation ;to accelerate the investment in Chan May-Lang Co EZ, Chu Lai, Dung Quat and Nhon Hoi EZ in order to create an economic zone chain along the Central coast as a nuclear of the key economic region of the Central Coast and  a bridge of Northeastern Thailand , South Central Laos and Northeastern Cambodia by the year 2020.

e)  From 2011 – 2020: to construct and invest in the infrastructures; and to launch  industrial parks, resorts, recreation centers and non-tariff areas into operation in accordance with the detailed planning.

4. Resolutions and responsibilities  for the development of key sectors in the Chan May-Lang Co EZ

a) Orientation to the development of key sectors:

- Tourism:

+ To exploit natural-based tourism potentials and humanism tourism resources, historical and cultural remains and develop tourism into a fundamental sector of the Chan May-Lang Co EZ.

+ To diversify types of tourism on the basis of full exploitation of tourism potentials and advantages; to logically and effectively promote the development of tourism in connection to the protection of environment, ecology and landscape and in consistent with the tourism climate of Thua Thien Hue-Danang according to the tourism development strategies during the period of 2001-2010 (Decision No. 97/2002/QD-TTg dated July 22, 2002 by the Government).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Health tourism: resorts, healthcare service centers, etc.

+ Marine ecotourism: water sports, sea life adventures, etc.

+ Adventure travels:  hiking, gliding, diving, etc.

+ Recreation activities: golfing, enjoying ecotourism and traditional arts. Etc.

+ Business tourism

To keep renovating and constructing transport systems,  water supply and electricity  networks in consistent with the infrastructure planning; to construct a chain of hotels, motels, restaurants and recreation centers providing diversified services with the aim of attracting tourists, especially international tourists.

To create a favorable investment climate for tourism and focus on joint tourism projects and foreign-invested projects; to encourage the investment in tourism including renovation and construction of  high-quality tourism works.

 To continuously improve service quality,  communication manners and awareness to impress tourists; to provide training courses in tourism management and operations  to tourism officers and workers; to encourage local community to participate in tourism in order to create employments; to improve people’s awareness of tourism resources protection.- - To promote trade and services and create non-tariff areas.

+ Overall orientations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Take advantage of the geographic location, landscape and transport to provide transport services, port services, bonded warehouses, postal telecommunications, finance, banking, insurance, technology consultancy and marketing, etc., and focus on services in organization of international and national convention and seminars.

With regard to the development of commerce:

Promote the commercial development of Chan May-Lang Co EZ along with the development  of exported goods processing and ancillary services of goods trading and packaging, etc.

+ Orientations to development of non-tariff areas:

The non-tariff area is a integrated part of Chan May deepwater port that serves the purposes of trading and production of exported goods and on-site products( including production, processing, recycling, import, export, transit, temporary import for re-export, distribution channels and retail supermarkets), services( categorizing, packaging, banking and transport services, insurance, entertainment services and restaurants), trade promotion (product launch, trade fairs, establishment of branches and representative offices of foreign and domestic companies including financial institutions and banks) and other trading activities.

Facilities of non-tariff areas:

+ Shopping malls, transaction offices, representative offices and branches;

+ Areas for manufacturing, processing, recycling, resembling and maintenance, etc.

+ Convention and exhibition centers, supermarkets and services centers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Industrial development:

The Chan May-Lang Co EZ shall focus on developing the following sectors:

+ Manufacturing, processing and assembly of automobiles and motorcycle

+ Manufacturing and processing of hi-tech products in respect of biotechnology and building materials.

+ Manufacturing, processing, assembly of office stationery .

+ Manufacturing, processing and designing products and packages.

+ Manufacturing and processing of high-quality products: gold, silver, and gemstones and cosmetics, etc.

+ Manufacturing, processing and assembly of high-quality electrical equipment, products in electro-refrigeration, electrical appliances, electric generators.

+ Manufacturing, processing of accurate machines and assembly of digital equipment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Manufacturing of information technology –electronic products.

+ Processing of dry rubber latex and products made from rubber and manufacturing of strong wine.

+Manufacturing and processing of stone slabs; autoclaved aerated concrete; hi-class building materials, precast concrete, tuynel bricks.

+ Manufacturing of  exported footwear and leathers .

+Manufacturing of electric cables, and high-voltage mercury-vapor lamps.

+ Small-seized petrochemistry and refineries.

+ Manufacturing of high-class plastic-based products.

+ Manufacturing and processing of detergents and cosmetics.

+ Manufacturing and processing of glass of all kind.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Manufacturing of packages goods labels, papers and paper-based products.

+Processing of  agro-forestry- aquatic products |(products made of timber).

+ Manufacturing of yarns and textile products.

+ Manufacturing home appliances, sport equipment and office stationery .

The establishment and development of Chan May industrial park:

Establish  and grow Chan May industrial park along with the establishment of ports and Chan May new urban center, deepwater ports and marine services such as shipbuilding and ship repairs, repair and maintenance of means of transport of waterways and roads; mini refineries, hi-tech and green industries, namely software industry, materials  and accurate machinery development, manufacture and processing and assembly of electrical equipment , electronics, automobiles and motorcycles; textile, footwear and plastic industry; agro-forestry-aquatic product processing, tec.

- Orientation to agro-fishery industry development:

Promote the development of agricultural industry by applying  eco- friendly and hi-technologies . Cultivate and grow economically valuable crops and domestic animals, and integrate agro products production into tourism.

Enhance the application of technical science and biotechnology, and improve plant and domestic animal variety to increase productivity and quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Population and employments:

Chan May new urban center is founded on the basis of the establishment and development of Chan May deepwater port and port logistics services, industrial parks, hi-tech parks, free-trade areas, focal areas of technical infrastructure, resorts, training institutions and facilities, businesses, urban services, capital construction works and external roads and part of agro-forestry-aquatic farms. The population is projected to increase to approximately 120,000 – 150,000 person with the rate of urbanization of 50-85%, the total people under the working age is estimated to approximately 73,400,000, accounting for 61.2% of the total number of residents.

Orientations to the development of education and training:

Execute development strategies defined in the planning on socio-economic development of Phu Loc district with Chan May-Lang Co EZ as follows:

+ Focus on improving public literacy; enlarge the scale of education in all levels, especially training institutions.

+ Socialize education; intensify training and education, step up to improve public literacy and qualifications to meet the requirements for socio-economic development. Accomplish objectives and indicators in training and education with the best results in comparison with that of the area and the nation.

Orientation to development of medical and community healthcare.

Execute development strategies defined in the planning on socio-economic development of Phu Loc  district located within Chan May-Lang Co EZ as follows:

+ Combine between modern and traditional medicine to meet the increasing needs of healthcare of residents, domestic and international tourists.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+Establish rescue agencies.

- Pay attention to culture-information and sports.

Establish sporting and cultural institutions, step up sport –culture- art activities to lift people spirits and health. Create sports and cultural activities in compliance with the socialization.

+Foster the community solidarity and civilization.

+ Keep protecting and restoring historical remains, cultures and scenic beauties. Propagate information and  improve public awareness of history, culture and healthy customs.

+Prevent depraved cultures and debauchery such as drug addiction, prostitution and gambling.

+Intensify the state management of information and culture, especially cultural services. Focus on training qualified officers.

+Invest in high quality postal and telecommunications networks, domestic and international radio and television broadcasting networks to meet the needs of communication, entertainment of residents and socio-economic organizations within Chan May-Lang Co EZ.

+ Invest in advanced broadcasting network development that satisfies the demand of a dynamic urban center.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Intensively apply technological advances to the reality. Initially apply information technology and software advances into the construction of socio-economic infrastructure with the industrialization and modernization; and computerize the state management, production and business.

Pay intensive intention to environmental issues, step up the propagation of environmental protection and synchronously  apply eco-environmental protection measures. Focus on preventing water pollution and environmental pollution at tourist attractions. Plan and construct solid waste treatment plants serving Chan May-Lang Co EZ step by step .

b) Orientation to the development and investment in infrastructures:

- Transport:

+ Upgrade and extend a section of the National highway 1A that crosses over the Phuoc Tuong – Phu Gia pass, and renovate the remaining section of the national highway 1A.

+ Construct railways joining Chan May deepwater port, and upgrade Lang Co station to the tourist station.

+ Construct a highway crossing over Chan May-Lang Co EZ under the planning promulgated in the Decision No.148/2004/QD-TTg  on the socio-economic development of the key economic region in the Central of Vietnam.

+ Construct road routes as designed in the Chan May-Lang Co EZ route planning. The routes in Chan May-Lang Co EZ are planned as chessboard-shaped networks including main roads, regional and internal roads:

. The trunk road the access to residential areas and functional areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

. The distance from the centerline of the internal road to its pavements is 16 m and 13 m.

+ Infrastructures inside The Lang Co resort

. Study to make detailed planning and invest in monorails with dual roads that have 2 -3 central stations and one pickup station for every 300m. .

. Cable-car routes: one-way road with the length of approximately 10 km.

+ Establish 02 inter-provincial bus stations with the area of each station of 03-05 hectares in Chan May new urban center. Chan May deepwater port shall be developed into one of key commercial and cruise ports in the Central of Vietnam  and into the port serving the industry, and goods import- export of the key economic region of the Central of Vietnam, Northeastern Thailand , South Central Laos and Northeastern Cambodia, etc. 

By the year 2010, the port is projected to serve the transport of 2.2 -2.4 MT of goods, the length of dock is approximately 720m (2-3 wharfs) and is designed to withstand a heavy of 50,000 DWT . By the year 2020, the port is projected to serve above 6 MT of goods, the length of dock  is approximately 1350m (6-7 wharfs).  The cruise ports, docks and wharfs will be separately constructed  to serve approximately 150,000-170,000 tourists by 2020.

On the basis of Chan May deepwater port, the industrial parks, trade centers, resorts, port logistics area and Chan May new Urban center shall be established along with Hue city and the tourism center Bach Ma-Canh Duong-Lap An lagoon  .

- Water supply:

Water supplied to Chan May-Lang Co EZ is mainly abstracted from surface water,  the Bulu river, Chu Moi, Thua Luu rivers and Thuy Tien –Thuy Cam reservoirs. Water is distributed to Chan May-Lang Co EZ through Boghe damp that has a capacity of 6000 m3/day and Thuy Tien with the capacity of 100,000 m3/day.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Electricity supply:

Complete the electricity grid in Chan May-Lang Co EZ  (the electricity is delivered from the national electricity grid through 500/220 KV Cau Do substations with the capacity of 2 x 450 MVA).

+ Complete the electrical grid and the  four  following 110 KV transmission lines :

. The first  dual-circuit 110KV transmission line distributing power to three 110/22KV substations that are substations  in the hi-tech area, industrial park and non-tariff area and the substation 02 in the industrial park.

. The second dual-circuit 110KV transmission line distributing power to two 110/22KV substations that are the substation 01 in the industrial park and the substation in Chan May new urban center.

. The third  dual-circuit 110KV transmission line distributing power to the deepwater port.

. The fourth dual-circuit 110 KV transmission line  from Danang to Chan May (replacing the 110KV transmission line crossing over Lang Co).

. Complete 22KV power grids, low-voltage power grids and lighting grids

- Drainage system and environmental sanitation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Industrial wastewater drainage system: each plant shall have an internal wastewater treatment system to treat industrial wastewater before being discharged into the centralized wastewater treatment system. There are 02 wastewater drainage basins namely Western and Southeastern basins.

+The wastewater drainage system and wastewater purification plant are included in the Chan May deepwater port project.

+Wastewater from resorts and tourism clusters is discharged into separate sewers and shall be separately treated to meet the hygiene standards stipulated in the Law on Environment protection before being discharged into Lap An lagoon. The wastewater in Lap An lagoon shall be strictly treated.

+ Municipal domestic wastewater:

. Basins at the right of the Bulu river: wastewater will be transported to the wastewater treatment station No.1 with the capacity of 15,000 m3/day through 04 pumping stations.

. Basins at the left of the Bulu river: wastewater will be transported to the wastewater treatment station No.2 with the capacity of 10,000 m3/day through 03 pumping stations.

. Industrial solid wastes: industrial solid wastes will be recycled and transported to the centralized treatment plant that is expected to be located in the Eastern Phuoc Tuong pass. Environment protection measures shall be applied.

The cemetery of Chan May-Lang Co EZ is predicted to be located in a suitable location and its area is estimated to be about 12 hectares.

5. The layout of Chan May-Lang Co EZ :

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the purposes, natural conditions and status quo of Chan May-Lang Co EZ, it is expected to stretch from the peripheral area of Chan May deepwater port to the West and South.

Strictly manage and fully exploit coastal sand dunes, hills, abandoned land along the beach. Reserve part of farmland for agriculture.

Protect, restore and take use of natural landscape.

b) Construction:

- The national highway 1A, the route from the national highway 1A to Chan May deepwater port is expected to be the external trunk road of Chan May-Lang Co EZ. 

- Chan May deepwater port is forecasted to be located in the West of Chan May South cape.

- Non-tariff areas are projected to be located in the Northwest of the Chan May deepwater port.

- Chan May industrial park includes: machinery and shipbuilding industry clusters next to Container warehouses of the Chan May deepwater port, agro-forestry-aquatic processing clusters, textile-leathers and exported machines and electronics manufacturing clusters located at the center of the Chan May industrial park; and the hi-tech industry cluster situated in the West of the Chan May industrial park.

- Training institutions and labs used for bio-industry study are expected to be located next to the West of the hi-tech industry cluster. - Recreation centers are projected to stretch from the Bulu banks to the Canh Duong Coast. The urban development zone is expected to be located in Southern national highway 1A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tourism subzones include: the whole of Chan May West (including Canh Duong Coast); Lang Co and Lap An lagoon and sand dunes along Hai Van and Son Cha.- The wildlife sanctuary covers the Bulu river, Chan May West cape, Chan May South, Lang Co, Canh Duong, Hai Van pass, Son Cha island, etc.

c) Functional subzones:

- A non-tariff area is a center for services, manufacture ( including trading, import-export, import for re-export, communication centers, convention and exhibition centers, supermarkets; hotels; representative offices, conference rooms, trade fairs, warehouses, duty-free zones, etc.)

The total area of non-tariff area is 962 hectares including the following functional subzones:

+Export-processing subzones

+ Hi-tech parks  .

+ Trade and services centers;

+ Subzones used for manufacturing, processing, recycling, resembling and repairing, etc.

+ Transshipment warehouses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tariff areas

+ Industrial parks: the area of approximately 560 hectares including

+ Centralized industrial parks with the area of 400 hectares. Expected sectors: machinery and manufacturing of equipment used for automobile and motorcycle assembly; manufacturing of packages and hi-class packages made from papers, metals, plastics; exported textiles, electronics and home appliances; and green industries applying state-of-the art technologies.

+ Centralized industrial parks with the area of 160 hectares. Expected sectors: agro-forestry-aquatic product processing, food processing, manufacturing of handicrafts, hi-class building materials, home appliances, non-metals, gold, silver, and gemstones , cosmetics and stationery; textile-footwear-leathers industries; manufacturing of sport and travel equipment, packages and labels; and hi-tech industries such as informatics, electronics, mechatronics and biotechnology, etc.

+ Resorts: Lang Co international ecotourism resort is one of tourism resorts in the province and is the key tourist attraction in the Mid-Central of Vietnam with the total area of 4,250 hectares ( 1350 hectares in the first stage). The Lang Co resort that stretches from the Lang Co peninsula and the eastern bank of Lap An lagoon to the Western bank of Lap An lagoon resort includes:

. Golf courses, golf clubs, luxury villas, a beech forest sanctuary and a buffer zone with the area of 339.5 hectares.

The golf course is expected to be located near the foot of the Phu Gia mountain and adjacent to the buffer zone with the area of 500m to the West and the beech forest to the South. The golf club is expected to be located between the beach and golf course; and the luxury villas will be located near streams or rivers.

. The A resort with the area of 120 hectares next to the golf course and along the Lang Co beach.

Low-rise coastal villas for long-term or short-term lease.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

. Canh Duong resort. Parks and recreation centers.

+ The center has an area of 59 hectares; the central axis stretching from the junction of the national highway 1A to the coast has office buildings, hotels, condos, banks, financial offices, customs authorities, insurance companies, squares with fountains and waterfalls, trade centers specialized in production and trade in handicrafts; art and cultural centers, exhibition centers, tourism services centers in the North that are also tourist pickup locations in Lang Co and have parking lots, wharfs.

 + The Urban center with the area of 45 hectares including: a relocation area at the Phu Gia pass with the estimates capacity of 1,000 households, multifunctional complexes used for businesses, career orientation centers and training institutions.

+ An arts and cultural center with the area of 34 hectares including, ASEAN village, theatres for cultural exchanges and festivals, ASEAN hotels,  ASEAN gardens, heritage centers and theaters. 

+A coastal resort chain B with the area of 60 hectares stretching from the central axis to the South and crossing along the Lang Co coast and including low-rise coastal villas and 6-8 storey hotels.

+The Lap An peninsula with the area of 36 hectares including detached houses such as therapy centers, sports and fitness centers, villas around the swamp and public parks. +

 Lang Co town with the area of 100.5 hectares including the entire existing Lang Co town and hotels, motels and fishing villages.

 The planning shall include the appearance of the fishing villages and the re-arrangement, ensure the  step-by-step relocation of approximately 200-300 households and construct seafood restaurant chains.

+ A Lang Co flower village with the area of 21.5 hectares including the existing Lang Co flower village, relocation area in Southern Lang Co bridge, and southern tourist services centers having parking lots and wharfs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+The complex of tennis academies, ecopark sand maritime museums with the total area of 215 hectares including: oceanic museums, tennis academies, bird parks, zoos, mini cemeteries. Reserved land shall be used for establishing the following works: butterfly conservatories, orchid parks and equestrian facilities…

 +The complex of lagoon and hillside houses with the area of 79 hectares that are expected to be constructed after finishing the expressway passing along Western Lap An lagoon. + Medical tourism resorts.

+Adventure tourism resorts: Son Cha island-Hai Van pass-Bach Ma

+ Land for transport purpose : 174.5 hectares

- Port area: the total area of 684.3 hectares where landlocked area accounts for 227 hectares. The integrated port includes 6 wharfs with the total length of 1,350 m. The port No.1 with the length of 300 m has been constructed. 05 additional wharfs with the length of 300-500m and the tide gate with the length of 500-700 m is projected to be constructed thereafter. - New urban center: Chan May new urban center and Lang Co town  will be founded, besides the functional subzones such as industrial parks, non-tariff areas and tariff areas and resorts.

+ Chan May urban center: the new urban of the key urban corridor Hue-Chan May-Danang-Chu Lai-Dung Quat-Nhon Hoi in the Central of Vietnam. Chan May urban  is founded on the basis of Chan May deepwater port and located in the most favorable area of the East-West economic corridor of GMS countries. During 2006-2010, it is essential to focus on development infrastructures of the Chan May deepwater port and Chan May new urban center, non-tariff area, industrial park. The total area of the Chan May new urban center is approximately 6,000 hectares. The population is estimated to 12,000,000 -15,000,000 by the year 2020.

The urban spatial planning :

. The central area of Chan May urban center: Thanks to the adjacency to the southern national highway 1A and Northeast Canh Duong resort (parallel to the Bulu river), the city center is constructed with a chain of high-rise buildings for offices, commercial services, banks, finance, post offices and apartment buildings, etc.

. Residential areas : According to  the location and transport network, Chan May urban center is divided into 05 primary residential areas specified as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The residential area 3:  facing the west of the Bulu river; adjacent to the wildlife sanctuary. The residential area 4: facing southern residential area 3 next to 1A national highway 1A and being filled with low-rise buildings located in the expected expressway.

The residential area 5: being reserved areas for 2020 afterwards, adjacent  to the residential area 4 to the West and the residential area 1 and 2 to the North.

. Public parks and sport areas: public parks and sport and fitness centers that are planned to be located in the buffer zone placed between the residential 1 and 2, next to the Bulu bank. . Training institutions: adjacent to the Canh Duong cape.

. Hospitals: regional general hospitals located in the residential area 3, adjacent to the wildlife sanctuary.

. Resorts: Lang Co, Canh Duong resorts and Chan May West cape.

. Chan May deepwater port, industrial parks and non-tariff area.

Urban layout: Chan May Urban center is constructed according to the following primary spatial axes:

. Southeast axis: the primary axis of the urban and stretching from the national highway 1A towards the Chan May Bay, crossing the riverside wildlife sanctuary to Canh Duong resort. . Southwest axis (parallel to the national highway 1A): one of the primary axes of the city, the architecture shall be logically designed to present the modernized and industrialized city and facility the accommodation of residents and functional areas. 

. South-north axis: linking between ports, industrial parks  with the  technical corridor, national highway 1A, expected expressway. Deepwater ports and industrial parks therein will be developed as a driving force of socio-eco development of Chan May city and adjacent areas. +Lang Co town .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Town center: including administrative authorities, cultural centers, commercial services and tourism centers, hotels, restaurants, training institutions and medical facilities, etc.

Parks, cultural centers, sport and fitness centers including plantation areas, cultural and sport works that are expected to be alternately placed.

- Planning -architecture:

The Phu Gia pass: “Phu Gia Quan" located in the highest location as a tourist attraction. Other works shall be descendingly arranged; green trees will be grown long the two sides of the pass linking with the central square.  Coastal areas: low-rise villas (07-10 m) with low building density will be constructed and green trees and parks are expected to be located along the coast.

The urban center: stretching from the foot of Phu Gia pass to the coast with the combination of the mountain, sea and lagoon. Construction works are expected to be descendingly placed from the foot of the Phu Gia pass to the Lap An lagoon and Lang Co sea. Roads, fountains, plantation and central parks are expected to be available. All construction works are expected to be designed with an average height and connect the urban center with the Lang Co coast and Lap An lagoon. The northern Lang Co peninsula: diversified terrains  including wetlands and hills and beech forests that should be conserved and reasonably exploit for tourism. The golf courses will be constructed in the beech forest and buffer zones enclosed with golf academies, villas, golf hotels, golf clubs, hillside or riverside houses.

The Lap An lagoon area: sport clubs, therapy centers, villas around the swamp. The northern Lap An lagoon: trade centers that express the impressions of Hue and Hoi An ancient town. The western Lap An lagoon: residential areas, tennis academies and bird or butterfly parks.

The Hai Van pass – Lap An lagoon gate and Son Cha island: surrounding with the Lang Co flower village, garden houses, lagoon gate, peninsular cape, sand dunes, fishing villages, the Lang Co resort, beaches and Lap An lagoon.6. Stages of development of the Chan May-Lang Co EZ:

a) From now to 2010:

- Establish Chan May-Lang Co EZ which is eligible for open policies, complete regional and interregional trunk roads and functional zones to attract domestic and foreign investments in the development of Chan May-Lang Co EZ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate detailed planning for each functional subzone with the scale of 1/2000.

- Focus on constructing primary infrastructures, water supply networks and social infrastructures for the purposes of construction of Chan May deepwater port, tax suspension zones and industrial parks and the step-by-step establishment of urban infrastructures .

- Propose, execute tourism development projects and call for investments in such projects.

- Build resorts, recreation centers, trade centers, financial services centers; ships, marine and customs  offices and entry-exit areas

b)  For the period 2011-2020:

From 2011 – 2020, keep constructing and investing in the infrastructures of the Chan May-Lang co EZ. Execute the detailed planning and promote the development of the industrial parks, resorts, recreation centers and non-tariff areas.

- Complete Chan May-Lang Co EZ that is conformable with the master plan.

- Complete important components of Chan May city and Lang Co town.

- Complete deepwater ports, water supply network and high-class public services works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Implementation organizations

Responsibilities of the People’s Committee of Thu Thien Hue province:

- Take charge of and cooperation with the Ministry of Home Affairs to request the Prime Minister to execute the master plan for the establishment of Chan May-Lang Co EZ .

- Direct the People’s Committee of Phu Loc district to exercise administrative management of Chan May-Lang Co EZ and cooperate with the Management Board to execute duties assigned by the People’s Committee of the province, relevant Ministries and regulatory bodies. - Take charge of and cooperate with relevant Ministries and regulatory bodies to adjust the province’s master plan for the socio-economic development according to the development objective of Chan May – Lang Co EZ to 2020; and allow overseas qualified consulting firms to submit proposal for Chan May – Lang Co EZ development planning to the Prime Minister- Cooperate with central departments to execute the master plan for development of May – Lang Co EZ.2. The Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Public Security, Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs, Commerce, Construction, Transport, Environment and Natural Resources and regulatory bodies shall cooperate with the People’s Committee of Thua Thien Hue province to authorize and direct the Management Board of Chan May - Lang Co EZ to execute state management duties on construction investment , planning, environment and natural resources management, urban development and management, land management and management  of labors, import-export, exit-entry and other fields within their administration, under applicable laws and operation regulations of the Chan May-Lang Co EZ that complies with “one-solution and on-site” regulations; and accomplish necessary  plans, mechanism and policies that suits the socio-economic development models of Chan May-Lang Co EZ. The Ministry of Planning and Investment shall cooperate with the People’s Committee of Thua Thien Hue province to request the Prime Minister to issue the decision on establishment and regulations of The Ministry of Investment and Planning.

Article 3. This Decision comes into effect from the date of signature and issue.

The People’s Committee of Thua Thien Hue province, Ministers and Heads of ministerial level authorities, Heads of authorities affiliated to the Government shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/QĐ-TTg ngày 06/01/2006 phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.343

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!