Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2472/QĐ-BGTVT năm 2009 về cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2472/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2472/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2009-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015;
- Xét tờ trình số 2919/TTr-CĐBVN ngày 21/7/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc xin phép lập Đề án nghiên cứu xây dựng các Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đường bộ trên phạm vi cả nước và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thí điểm Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đường bộ;
- Xét tờ trình số 3102/TTr-CĐBVN ngày 31/7/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc xin phép lập Dự án đầu tư “mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015”;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư và Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiến hành lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành Đường bộ giai đoạn 2009-2015.

- Địa điểm: Các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và sụt lở đất do ảnh hưởng của lũ, bão trên các tuyến Quốc lộ theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

- Mục tiêu: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ đường bộ.

- Kinh phí lập dự án: Thanh toán theo đề cương, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn hàng năm.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2009.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam.

- Tư vấn lập dự án: Lựa chọn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Uỷ ban Quốc gia TKCN;
- Các Bộ:KH&ĐT, Tài chính;
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- TTr. Nguyễn Hồng Trường;
- TTr. Phạm Quý Tiêu;
- Kho bạc Nhà nước TƯ;
- Lưu: VT, Vụ KHĐT, VP BCĐ PCLB&TKCN (3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2472/QĐ-BGTVT ngày 25/08/2009 về cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250