Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2188/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2188/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2001/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI,  TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TẠM CƯ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ NGHỈ VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC BẠCH ĐÀN, PHƯỜNG 27, QUẬN BÌNH THẠNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ văn bản Kết luận số 60/XKT-LN ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Đoàn Công tác Liên ngành của Chính phủ về giải quyết khiếu nại của các hộ dân liên quan đến các dự án ;
Căn cứ Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh ;
Theo đề nghị của đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân thành phố trong buổi tiếp công dân ngày 06 tháng 6 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh, gồm các thành viên :

1. Đại diện Lãnh đạo Thanh tra thành phố, Trưởng Đoàn ;

2. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn ;

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Phó Trưởng Đoàn ;

4. Đại diện Sở Địa chính-Nhà đất, thành viên ;

5. Đại diện Sở Tài chánh-Vật giá, thành viên ;

6. Đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, thành viên.

Mời các đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố cùng tham gia với Đoàn Kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 là phù hợp pháp luật, có chính sách thỏa đáng ; do đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ :

2.1- Kiểm tra việc giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư, tạm cư theo Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố.

2.2. Tiếp xúc từng hộ dân đang khiếu nại, đối chiếu chính sách, nếu đã áp dụng đúng thì giải thích và yêu cầu chấm dứt việc khiếu nại ; nếu phát hiện trường hợp áp dụng chính sách chưa đúng thì yêu cầu Hội đồng đền bù của dự án giải quyết đúng chính sách.

2.3- Ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết.

Điều 3.- Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong thời gian 01 (một) tháng, kể từ ngày ký Quyết định này và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ ; kế hoạch làm việc cụ thể do Trưởng Đoàn quyết định.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, các thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành và Giám đốc Công ty Du lịch Gia Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Thanh tra Nhà nước
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- Ban Dân vận Thành ủy
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội TP
- Hội Nông dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ PC, NC, ĐT, DA, TH
- Lưu (PC/H)

CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 Lê Thanh HảiVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2188/2003/QĐ-UB ngày 11/06/2003 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 04/2001/QĐ-UB về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!