Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 211/2006/QĐ-UBND về mệnh giá, đối tượng, phương thức, thời gian thu phí của dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670) do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 211/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ DỰ ÁN BOT - ĐT741 ĐOẠN TỪ NGÃ 3 CỔNG XANH (KM21+000) ĐẾN RANH GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC (KM49+670)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND7 ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670);

Xét Tờ trình số 179/ĐT741 ngày 06/7/2006 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Kinh doanh - Cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam về việc đề nghị tổ chức thu phí dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mệnh giá, đối tượng, phương thức, thời gian thu phí của dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670); gồm các nội dung:

1. Mệnh giá thu phí theo đối tượng:

- Xe thô sơ, xe 2 bánh, xe 3 bánh: không thu.

- Xe < 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn: 10.000 đồng/lượt.

- Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 15.000 đồng/lượt.

- Xe trên 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 20.000 đồng/lượt.

- Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 Feet: 30.000 đồng/lượt.

- Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 Feet: 40.000 đồng/lượt.

2. Phương thức thu phí: một trạm tại Km25+500; thu 02 chiều.

3. Thời gian thu phí: theo Hợp đồng B.O.T đã ký kết với Uỷ ban nhân dân tỉnh là 24 năm và 7 tháng; trong đó:

- Thời gian thu phí hoàn vốn: 19 năm và 7 tháng.

- Thời gian thu thêm: 5 năm.

Điều 2. Giao Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Kinh doanh - Cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thu phí dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 211/2006/QĐ-UBND về mệnh giá, đối tượng, phương thức, thời gian thu phí của dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670) do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10