Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” kèm theo Quyết định 55/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 21/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA “QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ KIÊN CỐ HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2006/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

1. Điểm a, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Mức khoán gọn bình quân cho nhân công, văn phòng phẩm của công tác khảo sát thiết kế, quá trình thực hiện quản lý dự án:

- Đăng ký đường cũ, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công mặt đường: 1,5 triệu đồng/1km; hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình: 1,5 triệu đồng/1km.

- Công trình thoát nước: khảo sát đo đạc, lập hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công cống: 0,3 triệu đồng/1cống. Hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình: 0,4 triệu đồng/1cống.

- Không tính kinh phí khảo sát thiết kế đối với những vị trí đặt ống thép Ø100mm - Ø300mm để thoát nước ngang qua đường.

2. Điểm b, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Mức khoán gọn bình quân để xây dựng mặt đường theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 2 của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai được duyệt là 100 triệu đồng/1km bao gồm các công việc. Sản xuất vật liệu, vận chuyển vật liệu và lu lèn mặt đường.

Trường hợp sử dụng vật liêu làm mặt đường với mỏ vật liệu là cấp phối tự nhiên, vật liệu hỗn hợp khác có chất lượng thấp hơn các loại cấp phối được quy định tại Điều 2 của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai, thì mức hỗ trợ bình quân khoán gọn là: 70 triệu đồng/1km.

Với mức khoán gọn như quy định tại điểm này, Tỉnh khuyến khích các xã tự huy động thêm nguồn lực để làm các loại mặt đường có kết cấu tốt hơn như: mặt đường cấp phối đá dăm tiêu chuẩn, mặt đường đá dăm nước, mặt đường bê tông xi măng, xây dựng ngầm tràn vĩnh cửu, gia cố rãnh dọc.

3. Điểm c, khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Mức khoán gọn bình quân để xây dựng, hoàn thiện công trình thoát nước được duyệt là: 15 triệu đồng/1cống thoát nước ngang Ø75; 20 triệu đồng/1cống thoát nước ngang Ø100; 11 triệu đồng/1cống bản 50*50. Trường hợp đặt ống thép Ø150mm, dày 3mm trở lên, đặt ở chiều sâu so với mặt đường tối thiểu là 30cm: 0,35 triệu đồng/1m dài ống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Chuyên viên;
- Lưu: Văn thư, XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của “Quy định về đầu tư kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” kèm theo Quyết định 55/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190