Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 1909/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
(Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ 2 (từ ngày 07 đến ngày 09/12/2011) về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 57/TTr-SKHĐT ngày 09/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 (nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý), danh mục dự án kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn các chủ đầu tư về danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; Giám đốc Sở Tài chính bố trí nguồn vốn cụ thể cho các dự án, công trình theo chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được giao, chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 đạt kết quả tốt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

ĐVT: Triệu đồng.

TT

Danh mục dự án, công trình

Kế hoạch vốn năm 2012

Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

TNG S

345.000

 

 

 

 

 

A

CÔNG TRÌNH CHUYN TIP

217.500

 

I

NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

23.300

 

1

Phòng vi sinh thuộc Trung tâm Kim nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

500

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

2

Tận dụng bùn, cát nạo vét cửa biển Rạch Gốc để san lấp mặt bằng xây dựng một số công trình ở huyện Ngọc Hiển

4.300

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển

3

Công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở khu vực ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

13.000

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

4

Nạo vét sông Cái Đôi Vàm (đoạn từ cầu kênh 90 đến xã Phú Tân)

2.000

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân

5

Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (HTTL Tiểu vùng X - Nam Cà Mau)

1.000

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

6

Đối ứng Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Các dự án cấp nước nông thôn)

1.000

Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

7

Đối ứng Dự án phát triển bền vững nguồn lợi ven bờ

1.500

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

II

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN

10.000

 

1

Chương trình Điện khí hóa nông thôn

10.000

Giám đốc Sở Công Thương

III

GIAO THÔNG VẬN TẢI

69.000

 

1

Dự án đầu tư xây dựng đường nội bộ Khu công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau

3.000

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

2

Tuyến đường nội ô thị trấn Trần Văn Thời (đoạn từ chợ Rạch Ráng đến bãi rác)

3.000

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời

3

Các tuyến đường giao thông nội ô thành phố Cà Mau

60.000

UBND TP. Cà Mau hiệp y với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phân khai

4

Cầu Đền thờ Bác Hồ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

1.500

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước

5

Cầu Trung tâm hành chính, huyện Cái Nước

1.500

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước

IV

CÔNG CỘNG

54.000

 

1

Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tnh Cà Mau

40.000

Giám đốc Sở Xây dựng

2

Đường Đinh Tiên Hoàng

5.000

Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau

3

Hệ thống thoát nước thị trấn Sông Đốc

4.000

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời

4

Đối ứng Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau (NUUP)

5.000

Trưởng Ban chuẩn bị Dự án NUUP

V

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

21.000

 

1

Trụ sở Sở Khoa học và Công ngh

7.700

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

2

Khu chức năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau (giai đoạn II)

5.500

Giám đốc Trung tàm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau

3

Nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ thông tin các Cơ quan Đng tnh Cà Mau

3.000

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau

4

Mua sắm triển khai Phần mềm qun lý hồ sơ công việc liên thông giai đon 2

2.600

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

5

Hội tờng điện ttỉnh Cà Mau

2.200

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

VI

KHI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

40.200

 

1

Trụ sở Thanh tra tỉnh Cà Mau

4.100

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau

2

Trsở Đoàn đi biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

10.000

Chánh Văn phòng Đoàn đi biu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh

3

Kho lưu trữ Huyện ủy U Minh

1.300

Chủ tịch UBND huyện U Minh

4

Trụ sở Đội Kim lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rng số 1

3.000

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

5

Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời

1.000

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời

6

Xây dựng 15 căn nhà công vụ tnh Cà Mau

4.700

Giám đốc Sở Xây dựng

7

Trụ sở các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Cái Nước

1.500

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước

8

Trụ sở Sở Tư pháp tnh Cà Mau

4.000

Giám đốc Sở Tư pháp

9

Trụ sở xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

2.600

Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau

10

Trụ sở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời

2.000

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời

11

Trụ sở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước

2.000

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước

12

Trụ sở xã Khánh Hội, huyện U Minh

2.000

Chủ tịch UBND huyện U Minh

13

Trụ sở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân

2.000

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân

B

CÔNG TRÌNH MỚI

18.500

 

I

NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

2.000

 

1

Xây dựng Vườn ươm giống cây lâm nghiệp (tại Trại giống Khánh An - huyện U Minh)

2.000

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

II

GIAO THÔNG

8.700

 

1

Cầu kênh 21, Khu tái định cư Khánh An

8.700

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

III

KHI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

7.800

 

1

Sửa chữa trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kim tra Tnh ủy

3.200

Chánh Văn phòng Tnh ủy Cà Mau

2

Công trình nâng cấp, sửa cha trụ sở Tỉnh ủy: hàng rào khu trụ sở Tnh ủy (phần còn lại); san lấp cát sân vườn, xây dựng mương cống thoát nước và làm hàng rào nội bộ; đường nội bộ

2.000

Chánh Văn phòng Tỉnh y Cà Mau

3

Công trình nâng cp, sửa chữa khu nhà làm việc của bộ phận Hành chính Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy

600

Chánh Văn phòng Tỉnh y Cà Mau

4

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cà Mau (phần xây lắp)

2.000

Giám đốc Sở Xây dựng

C

AN NINH - QUỐC PHÒNG

37.000

 

1

Các công trình Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau

5.000

Chỉ huy tởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau

2

Trụ sở Xã đội, Phường đội, Thị đội

20.000

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau

3

Các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (trong đó có công trình Tiểu đoàn U Minh 2)

5.000

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau

4

Các công trình của Công an tỉnh

4.000

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

5

Các công trình của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

3.000

Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng

D

VN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

10.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai trình UBND tỉnh

E

THANH TOÁN KHI LƯỢNG TN ĐỌNG MỘT SDANH MỤC KHI QUYẾT TOÁN

5.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính phân khai

G

TRẢ NỢ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN

2.134

Giao Sở Tài chính chuyển trả

H

THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIN ĐT

39.866

Giao Sở Tài chính triển khai

I

ĐI ỨNG CÁC DỰ ÁN CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO TW HTRỢ ĐẦU TƯ

15.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109