Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

Số hiệu: 190/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số: 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 219/STP-KTVB ngày 29 tháng 12 năm 2006 về kết quả kiểm tra rà soát văn bản QPPL năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư (có danh mục kèm theo gồm 01 trang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm công báo;
- Trung tâm lưu trữ;
- Trung tâm tin học;
- LĐVP, CVCK;
- Lưu: VT, NC, MHoà, 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH VỀ ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2007)

Số TT

Hình thức văn bản

Số ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu của văn bản

1

Quyết định

Số 430/QĐ-UB

7/4/1997

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Công nghiệp - TTCN

2

Quyết định

Số 3094/1999/QĐ-UB

20/12/1999

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển chè tỉnh Sơn La

3

Quyết định

Số 894/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích trồng rừng nguyên liệu

4

Quyết định

Số 895/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển một số cây công nghiệp

5

Quyết định

Số 898/2002/QĐ-UB

10/4/2002

Ban hành chính sách khuyến khích nuôi bò sữa và bò lai hướng sữa

6

Quyết định

Số 1463/2002/QĐ-UB

31/5/2002

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa nhập khẩu

7

Quyết định

Số 4292/2002/QĐ-UB

20/12/2002

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Sơn La

8

Quyết định

Số 199/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La

9

Quyết định

Số 198/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu

10

Quyết định

Số 200/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu trung tâm du lịch Mộc Châu

11

Quyết định

Số 05/2006/QĐ-UBND

10/02/2006

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh, khai thác bến xe, bãi đỗ xe tĩnh - tỉnh Sơn La

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành về lĩnh vực ưu đãi, khuyến khích đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102