Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2000/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 01/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC LÀNG DÂN TỘC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8 - 11 - 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 142/1999/QĐ - TTg ngày 16 - 6 - 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án các làng dân tộc trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trụ sở của Ban đóng tại Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Điều 2. Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có các nhiệm vụ :

- Tổ chức thực hiện các dự án đã được Nhà nước phê duyệt do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao; Trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ngày 8 - 7 - 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ - CP ngày 5 - 5 - 2000,...), kế hoạch và quy định của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ; Phân cấp của Bộ Văn hóa - Thông tin, của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức Ban quản lý Dự án các làng dân tộc có :

- Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và một số công chức, viên chức chuyên môn kỹ thuật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN
 Nguyễn Khoa Điềm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2000/QĐ-BVHTT ngày 01/09/2000 thành lập Ban quản lý Dự án các làng dân tộc trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ba hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.098

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!