Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1863/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1863/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành;
- Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số: 1881/QĐ-BXD ngày 27/12/2000 phê duyệt nhiệm vụ dự án quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; 231/QĐ-BXD ngày 16/2/2001 phê duyệt tổng dự toán dự án, với tổng vốn đầu tư: 494,303 triệu đồng; 122/QĐ-BXD ngày 29/1/2004 phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán dự án, với tổng vốn đầu tư: 526,756 triệu đồng;
- Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ.CT.UBT ngày 21/5/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án: Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án của Ban quản lý dự án Đầu tư khảo sát quy hoạch xây dựng và biên bản thẩm tra quyết toán ngày 12/9/2005;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư khảo sát quy hoạch xây dựng tại văn bản số 76/BXD-BQLKSQH ngày 15/5/2005 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án khảo sát quy hoạch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Dự án: Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư khảo sát quy hoạch xây dựng

- Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

- Thời gian khởi công: 2002 thời gian hoàn thành: 2003

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

 Đơn vị tính: đồng

TT

Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch

Thực hiện

1

Ngân sách Nhà nước cấp

526.756.000

494.300.000

 

Tổng cộng

526.756.000

494.300.000

2. Vốn đầu tư hoàn thành

 Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình bàn giao cho đơn vị khác quản lý

1

Tổng vốn đầu tư hoàn thành

 

494.300.000

Toàn bộ vốn đầu tư được sử dụng để lập hồ sơ dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và VSMT cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Hồ sơ này đã được Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đồng Nai bàn giao cho Sở Xây dựng Đồng Nai.

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Ban quản lý dự án Đầu tư khảo sát quy hoạch xây dựng

- Được phép ghi giảm vốn đầu tư và giảm chi phí đầu tư của dự án là: 494.300.000 đồng;

- Bàn giao đầy đủ các bản vẽ quy hoạch và hồ sơ liên quan cho đơn vị quản lý, sử dụng.

2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (đơn vị sử dụng)

Quản lý và sử dụng các tài liệu, hồ sơ liên quan đã được bàn giao giữa các bên theo đúng quy định.

Điều 4: Thực hiện

Căn cứ quyết định này Ban quản lý dự án đầu tư Khảo sát quy hoạch xây dựng, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán theo đúng chế độ của Nhà nước hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Kho bạc NN TP HCM
- Công ty CP TV XD Đồng Nai
- Lưu VP, Vụ KTTC

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1863/QĐ-BXD ngày 29/09/2005 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255