Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 178/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC: THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC CẤP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 105/1999/QĐ-UB về việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án theo tinh thần Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế Đầu tư và Xây dựng;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thuỷ lợi và đê điều thuộc Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội.

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thuỷ lợi và đê điều thuộc Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội.

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội là đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều II. Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy:

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng:

Tổ chức thực hiện các dự án Đầu tư và Xây dựng theo Nghị định 52/1999/NĐ/CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ bao gồm:

- Thực hiện các dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Trung ương và Thành phố giao nhằm xây dựng củng cố, sửa chữa đê, kè, các công trình Thuỷ lợi, phòng chống lụt bão và các lĩnh vực đầu tư phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Thực hiện các dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành.

- Thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, giúp các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng, các công trình cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn chống xuống cấp do đơn vị làm chủ đầu tư.

2. Tổ chức bộ máy và định biên của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng:

- Ban quản lý dự án có Giám đốc do UBND thành phố bổ nhiệm, từ 1-2 phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm, có kế toán và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

- Định biên công chức, viên chức tối đa là 12 người, khi có nhu cầu phát sinh Ban đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cho ký hợp đồng lao động theo chế độ quy định, hưởng lương từ nguồn kinh phí của dự án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều III. Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuỷ lợi và đề điều thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104