Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 161/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 161/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ ĐỢT 11 (BỔ SUNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý về việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu; Quyết định số 44/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2000; Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5289/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch bổ sung, điều chỉnh đợt 11 (bổ sung) danh mục dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố với tổng số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay 319.695 triệu đồng (theo danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực nơi có dự án đầu tư. Riêng các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hoặc mở rộng về quy mô phải đảm bảo về địa điểm đầu tư không thuộc diện cơ sở sản xuất phải di dời hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Các dự án đã được giao kế hoạch bổ sung thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (như Điều 1) sẽ được đưa ra khỏi chương trình và không hỗ trợ lãi vay nếu quá 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng hoặc không triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 


DANH MỤC

DỰ ÁN KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ BỔ SUNG MỚI (ĐỢT 11)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án  

Thời hạn khởi công - hoàn thành

Năng lực
thiết kế

Tổng mức
đầu tư dự kiến

Số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất vay vốn

Thời gian được hỗ trợ  lãi suất vay vốn (năm)

Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất vay vốn (%/năm)

Ghi chú

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

1.175.261

   319.695

 

 

 

 

I

Chương trình giáo dục - đào tạo

 

 

 

   144.047

     77.340

 

 

 

 

1

Xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng

Trường Mầm non Hoa Hồng

Quận 12

2006-2007

Diện tích sàn xây dựng: 1.300m2

         9.000

       4.500

         5

Toàn bộ lãi vay

 

 

2

Cải tạo mở rộng nâng cấp Trường THPT Tư thục Quốc Văn Sài Gòn

Trường THPT Tư thục Quốc Văn Sài Gòn

Quận Tân Phú

2006-2007

Cải tạo mở rộng 300m2

       15.000

       7.500

         5

Toàn bộ lãi vay

 

 

3

Xây dựng Trường Mầm non Tư thục Minh Quang 

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Minh Quang

 

Quận Tân Bình

2006-2007

8 phòng học với 300 học sinh

         3.500

2.040

 

         5

Toàn bộ lãi vay

Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng

 

4

Xây dựng Tòa nhà trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố

Quận Thủ Đức

2006-2009

Diện tích sàn xây dựng: 30.632m2

     92.547

     44.300

         5

Toàn bộ lãi vay

Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố đã có ý kiến thẩm định cho vay

 

5

Xây dựng Trung tâm luyện tập đa năng, các phòng chức năng và bộ môn, hội trường sinh hoạt và thao giảng

Trường THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký

Quận 11

2006-2007

Diện tích sàn xây dựng: 6.202m2

     24.000

     19.000

         5

Toàn bộ lãi vay

 

 

II

Chương trình Y tế

 

 

 

 

   817.000

167.355

 

 

 

 

1

Xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Tai Mũi Họng Sài Gòn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Huỳnh Long

Quận 1

2006-2007

21 giường nội trú + 500 bệnh nhân ngoại trú

     25.000

     13.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Đã có ý kiến  thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng

 

2

Mua sắm thiết bị y khoa Phòng khám đa khoa Hồng Lạc

Doanh nghiệp tư nhân Phòng khám đa khoa Hồng Lạc

Quận Bình Thạnh

2006-2007

Thiết bị y tế

     12.000

       6.000

         5

Toàn bộ lãi vay

 

 

3

Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán điều trị của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quận Bình Thạnh

2006-2007

Thiết bị y tế

     58.000

     58.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Đã có ý kiến  thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng

 

4

Xây dựng, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5

2006-2007

Thiết bị

   600.000

     50.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Đã có Quyết định của Bộ Y tế và ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng

 

5

Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện tim Tâm Đức

Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức

Quận 7

2006- 2008

Thiết bị y tế

     86.000

     34.335

         5

Toàn bộ lãi vay

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND.TP tại Văn bản số 3441/UB ngày 29/5/2006. Chỉ hỗ trợ bù lãi vay cho 34.335 triệu đồng vốn vay

 

6

Đầu tư trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa Đức Minh

Doanh nghiệp tư nhân Phòng khám đa khoa Đức Minh

Quận Gò Vấp

2006 - 2007

Trang thiết bị

     36.000

       6.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Công trình đã hoàn thành phần xây lắp

 

III

Chương trình 3 giảm

 

 

 

 

   214.214

     75.020

 

 

 

 

1

Đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến hạt điều xuất khẩu (giai đoạn 1)

Cty Cổ phần Long Sơn

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

2006-2007

1.600 tấn SP/năm

     17.795

       7.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Hỗ trợ đầu tư 7 tỷ cho phần xây dựng cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

2

Xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì Carton 5-7 lớp (Cung ứng hàng xuất khẩu)

Cty TNHH SX-TM và DV Trường An

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

2006-2007

4.135m2 sàn xây dựng

     18.461

       7.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Hỗ trợ đầu tư  7 tỷ cho phần xây dựng cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

3

Xây dựng nhà xưởng sản xuất sản phẩm nhựa Dương Gia

Cty Sản xuất nhựa Dương Gia

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

2006-2007

6,5 triệu SP/năm

 13.692

       5.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Hỗ trợ đầu tư  5 tỷ cho phần xây dựng cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

4

Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị chịu áp bằng thép hàn (Bình chứa khí hóa lỏng)

Cty Cổ phần SX-DV-TM Cơ khí Đông Phương

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

2006-2007

5.000m2 sàn xây dựng

30.180

     15.520

         5

 

Hỗ trợ phần chi phí xây lắp: 6.127 Trđ được hỗ trợ Toàn bộ lãi vay. Phần chi phí thiết bị: 9.393 Trđ được hỗ trợ lãi vay 3%/năm cho cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

5

Đầu tư Xí nghiệp chế biến gỗ - thiết bị thể thao xuất khẩu

Công ty TNHH thể thao Sài Gòn

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân (tại Lô D22)

2006-2007

70.100 SP/năm

10.375

       5.500

         5

Toàn bộ lãi vay

Hỗ trợ đầu tư  5,5 tỷ cho phần xây dựng cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

6

Xây dựng Cụm Nhà xưởng sản xuất đa năng

Công ty Cổ phần TM-SX & Công nghệ Ánh Dương Tân

Cụm Công nghiệp Nhị Xuân

2006-2007

14 triệu SP/năm

123.711

     35.000

         5

Toàn bộ lãi vay

Hỗ trợ đầu tư  35 tỷ cho phần xây dựng cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đã có ý kiến thẩm định cho vay của tổ chức tín dụng.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 bổ sung danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đợt 11 (bổ sung) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!