Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1602/QĐ-UBND giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1602/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn số 3367BKHĐT-TH ngày 23/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công văn số 6418/BTC-ĐT ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai các dự án khởi công mới năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 935/TTr-SKHĐT ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2013 để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Đã giao tại QĐ số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh

Kế hoạch điều chỉnh 2013

Chủ đầu tư

1

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Chưa có dự án

3.000

0

 

2

Vốn thực hiện dự án

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đường xung quanh tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài

430

3.430

UBND thị xã Đồng Xoài

Điều 2.

1. Những nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh.

2. Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnh được giao, chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1602/QĐ-UBND giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60