Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2016 chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 16/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM LÊ LỢI, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/ 01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 56-TB/TU ngày 11/01/2015 và Công văn số 3010/BXD-PTĐT ngày 23/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến chấp thuận đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Tờ trình số 01/CV/VIID/1211 ngày 12/11/2015 về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam Lê Lợi và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2116/TTr-SXD ngày 29/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận đầu tư dự án Khu Đô thị mới Nam Lê Lợi với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Khu đô thị mới Nam Lê Lợi.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam.

3. Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn dự án:

- Địa điểm: thuộc phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi, tnh Quảng Ngãi.

- Ranh giới:

+ Phía Đông giáp: Đường Phan Đình Phùng, Khu tái định cư dọc đường Phan Đình Phùng, Khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp: Đường Huỳnh Thúc Kháng;

+ Phía Bắc giáp: Đường Lê Lợi và Khu dân cư hiện hữu.

- Diện tích sử dụng đất: 31,292ha.

4. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng để hình thành một khu đô thị mới, hiện đại, đồng bộ với đầy đủ các không gian chức năng như trung tâm thương mại, chợ, khu vui chơi an toàn cho trẻ em. Dự án sẽ góp phần tạo quỹ nhà ở cho thành phố và góp phần tạo kiến trúc, cảnh quan, môi trường chung của thành phố, sử dụng có hiệu quả điều kiện đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư, quản lý và khai thác dự án.

6. Nội dung sơ bộ của dự án:

a) Về quy hoạch sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

1

Đất ở

122.841,69

39,26

 

2

Đất công trình công cộng, dịch vụ

8.541,07

2,73

 

3

Đất giáo dục

14.546,58

4,65

 

 

Trường tiểu học

9.118,26

2,91

 

 

Trường mm non

5.428,32

1,74

 

4

Đất cây xanh, mặt nước

58.270,23

18,62

 

 

Đất cây xanh

43.979,34

14,05

 

 

Đất mặt nước

14.290,89

4,57

 

5

Đất hạ tầng kỹ thuật

681

0,21

 

 

Trạm xử lý nước thải

533

0,17

 

 

Trạm bơm - KT1

74

0,02

 

 

Trạm bơm - KT2

74

0,02

 

6

Đất giao thông, bãi đỗ xe

108.037,33

34,53

 

 

Bãi đỗ xe

1.486,11

0,48

 

 

Đường giao thông

106.551,22

34,05

 

 

Tổng cộng

312.917,90

100

 

b) Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng: 1.553 căn, tổng diện tích xây dựng: 122.841,69m2, trong đó:

LOẠI

SỐ LƯỢNG (LÔ)

TỔNG DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ

Shophouse

504

38.699,69

31,50%

Nhà phố

745

45.534,00

37,07%

Biệt thự song lập

234

23.760,00

19,34%

Biệt thự đơn lập

70

14.848,00

12,09%

Tổng

1.553

122.841,69

 

7. Khái toán tổng mức đầu tư: 634.946.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bn tỷ, chín trăm bn mươi sáu triệu đồng chẵn).

8. Nguồn vốn đầu tư: vốn hợp pháp của Chủ đầu tư.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án dự kiến; phân kỳ đầu tư:

a) Thời gian, tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 04 năm, từ năm 2016-2019.

b) Phân kỳ đầu tư dự án:

TT

Nội dung công việc chính

Thời gian

1

Giai đoạn 1:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Thi công Đường Phan Thái t, Đường Trương Quang Cận

- Thực hiện san nền, thi công hệ thống ME chạy ngầm, đường nội bộ, trồng cây xanh, hạ tầng kỹ thuật từ Đường Triệu Quang Phục đến Đường Hoàng Diệu .

Năm 2016 - năm 2017: hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

2

Giai đoạn 2:

Từ Đường Hoàng Diệu đến Đường Huỳnh Thúc Kháng.

Năm 2017 - Năm 2018: hoàn thành giai đoạn 2.

3

Giai đoạn 3:

Từ cổng vào Đường Lê Lợi đến Đường Triệu Quang Phục.

Năm 2018 - Năm 2019: hoàn thành giai đoạn 3.

10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

a) Phương thức giao đất, cho thuê đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Phương thức chuyển quyền sử dụng đất: Chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3010/BXD-PTĐT ngày 23/12/2015 về việc cho ý kiến chấp thuận đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hoặc đóng góp tài chính: Chủ đầu tư thực hiện theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3010/BXD-PTĐT ngày 23/12/2015 về việc cho ý kiến chấp thuận đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

12. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho nhà nước: Nhà đầu tư sẽ chuyển giao cho UBND tỉnh thống nhất quản lý đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng không có mục đích kinh doanh sau khi đã đầu tư hoàn thành và kết thúc dự án.

13. Hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án:

Dự án được hỗ trợ, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định hiện hành.

14. Dự kiến cơ quan quản lý vận hành chính đối với dự án; các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án:

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư phối hợp với UBND phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi vận hành và quản lý khu đô thị, quản lý hành chính trong phạm vi khu đô thị. Phối hợp, tổ chức hình thành nên tổ dân phố với số dân và địa bàn phù hợp.

- Việc phối hợp quản lý an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các hoạt động công cộng, dịch vụ đô thị cho đến khi hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án cho chính quyền địa phương. Phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc đảm bảo an ninh, môi trường khu vực dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

2. Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; triển khai thực hiện dự án đúng quy hoạch chỉ tiêu được duyệt, tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả của dự án được chấp thuận đầu tư và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3010/BXD-PTĐT ngày 23/12/2015 về việc cho ý kiến chấp thuận đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trước khi tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công khai các thông tin liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật sau khi có quyết định phê duyệt dự án.

- Lập các thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ quản lý sử dụng nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ khác liên quan trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật; quản lý vận hành các công trình đã đưa vào khai thác theo nhiệm vụ được giao hoặc khi chưa chuyển giao cho các tổ chức quản lý khác.

- Tổ chức quản lý an ninh trật tự khu vực dự án đã đưa vào khai thác sử dụng và kinh doanh khi chưa chuyển giao việc quản lý vận hành cho chính quyền địa phương.

- Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD, NNTN, KTTH, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.16

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2016 chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127