Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1505/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng (1/500) Khu du lịch sinh thái ven biển Hội An Holiday tại phường Cẩm An, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1505/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1505/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỔNG MẶT BẰNG (1/500) KHU DU LỊCH SINH THÁI VEN BIỂN HỘI AN HOLIDAY TẠI PHƯỜNG CẨM AN, THỊ XÃ HỘI AN.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UB ngày 16/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển du lịch và dân cư ven biển từ huyện Điện Bàn đến thị xã Hội An; Quyết định số 1527/QĐ-UB ngày 15/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2240/QĐ-UB ngày 16/6/2003;
Theo Thông báo thoả thuận địa điểm số 204/TB-UB ngày 31/5/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị tại của Công ty cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương tại Tờ trình số 08-TT/HA-TBD ngày 04/4/2006 ; Thông báo số 15/TB-UBND ngày 14/01/2005 của UBND thị xã Hội An và đề nghị của Sở Xây dựng Quảng Nam tại Tờ trình số 119/TTr-XD ngày 09/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu du lịch sinh thái ven biển Hội An Holiday, với các nội dung chính sau:

1. Ranh giới lập quy hoạch:

+ Đông Bắc giáp biển Đông;

+ Tây Nam giáp đường du lịch ven biển Điện Bàn – Hội An;

+ Đông Nam giáp đường quy hoạch;

+ Tây Bắc giáp khu cây xanh.

2. Cân bằng sử dụng đất:

TT

Loại đất sử dụng

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

01

Đất xây dựng công trình

11.718

15,48

02

Đất sân bãi, hồ bơi

7.700

10,17

03

Đất cây xanh, giao thông

56.282

74,35

 

Tổng diện tích

75.700

100%

3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

3.1.Tính chất khu quy hoạch:

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn cao.

3.2.Phân khu chức năng: Bao gồm các hạng mục:

- Khách sạn trung tâm: Cao 04 tầng, diện tích xây dựng: 3.670 m2;

- Khu hành chính: tầng cao: 01 tầng, diện tích xây dựng: 200m2;

- Nhà hàng Việt Nam: 01 tầng, diện tích xây dựng: 930m2;

- Nhà hàng cà phê: 02 tầng, diện tích xây dựng: 880m2;

- Hồ bơi: 4.375m2;

- Sân tenis, sân cầu lông: 1.510m2;

- Nhà phụ trợ: 01 tầng, diện tích xây dựng: 620m2;

- Nhà kỹ thuật: 01 tầng, diện tích xây dựng: 160m2;

- Bãi xe: 1.800m2;

- Trung tâm chăm sóc sức khoẻ (Health care center): 01 tầng, diện tích: 720m2;

- 03 Bungalow VIP: 210m2/01 bungalow;

- 17 Bungalow 4 phòng ngủ: 191m2/01 bungalow;

- 03 Bungalow 4 phòng ngủ và 01 phòng khách: 280m2/01 bungalow;

- 03 Chòi nghỉ: 16m2/01 chòi.

4. Quy hoạch xây dựng hạ tầng kĩ thuật:

4.1. Giao thông:Đường trục chính rộng 24m, đường trục phụ rộng 9,5m, đường xe ngựa rộng 7,5m và hệ thống đường nhánh rộng 03m.

4.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

4.2.1. San nền: Tận dụng địa hình để tổ chức san nền, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật. Độ dốc trung bình tối thiểu 0,2%. Hướng dốc về phía biển.

4.2.2. Thoát nước mặt: Nước mặt thoát được thu, thoát theo nguyên tắc tự chảy. Sau đó, tổ chức tổ chức thoát vào hệ thống thoát nước chạy dọc đường ven biển.

4.3. Cấp nước: Nguồn: Từ hệ thống cấp nước chạy dọc đường ven biển; Mạng hỗn hợp; Tổng công suất: 535m3/ngày đêm.

4.4. Cấp điện: Nguồn: Từ lưới điện 22/0,4KV chạy dọc theo tuyến đường ven biển. Tổng công suất: 500KW.

4.5.Thoát nước bẩn và Vệ sinh môi trường:

4.5.1. Thoát nước thải sinh hoạt:

Thoát nước bẩn theo hệ thống cống riêng vào hố xử lý; sau đó thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.

4.5.2. Vệ sinh môi trường:Rác thải được tổ chức thu gom cục bộ, cuối ngày tập trung lên xe rác của công ty môi trường đô thị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Công ty cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương có trách nhiệm công bố đồ án quy hoạch được duyệt, cắm mốc quy hoạch và chỉ giới xây dựng để các tổ chức, cá nhân liên quan biết kiểm tra và thực hiện. Tiến hành triển khai thiết kế kỹ thuật – thi công, gửi Sở Xây dựng để kiểm tra cấp Giấy phép xây dựng trước khi đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy định.

Sở Xây dựng Quảng Nam cùng các ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng theo đúng đồ án quy hoạch được duyệt, đúng các quy định hiện hành của Nhà Nước, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hội An và UBND phường Cẩm An, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CVP, PVP( A.Truyền);
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1505/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng (1/500) Khu du lịch sinh thái ven biển Hội An Holiday tại phường Cẩm An, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188