Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn" kêu gọi tài trợ của Quỹ Ả-rập Xê-út do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1489/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ TÂN YÊN, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN" KÊU GỌI TÀI TRỢ CỦA QUỸ Ả-RẬP XÊ-ÚT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 5797/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn" kêu gọi tài trợ của Quỹ Ả-rập Xê-út với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

2. Địa bàn thực hiện: Điểm đầu xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn (tỉnh lộ 231), điểm cuối đầu nối quốc lộ 3B.

3. Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày phê duyệt.

4. Mục tiêu của Dự án: Khắc phục tình trạng đường đi lại khó khăn của người dân địa bàn Dự án (huyện Bình Gia và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và các vùng phụ cận, giúp kết nối tỉnh lộ 231 và quốc lộ 3B, tạo điều kiện phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn và Bắc Kạn (nơi có Huyện Na Rì tiếp giáp với điểm cuối của tuyến đường).

5. Kết quả chính của Dự án: Xây dựng 23,282 km đường miền núi và hệ thống thoát nước, đi kèm các công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông kết nối tỉnh lộ 231 và quốc lộ 3B.

6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 18,99 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay ODa: 204,785 tỷ VNĐ (tương đương 9,845 triệu USD).

- Vốn đối ứng: 190,221 tỷ VNĐ (tương đương 9,145 triệu USD) do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tự bố trí.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng cho Dự án, bảo đảm Dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các KCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn" kêu gọi tài trợ của Quỹ Ả-rập Xê-út do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37