Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142/2003/QĐ-UB việc công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các ngành và quận huyện (có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 142/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH  - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ, CÁC NGÀNH VÀ QUẬN HUYỆN(CÓ DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO) TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 7917/QĐ - UB ngày 20/11/2002Của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I";
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Quốc Triệu - Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban điều hành và các đơn vị tham gia Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (Thông báo số 207/TB-VP ngày 05/11/2003 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tài tờ trình số 511/TTr - BQLDACNTT ngày 11/12/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các nghành và quận huyện (có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho các đ ơn v ị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhi ệm là đầu mối tổ chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Th ành phố, các ngành và quận huyện cung cấp cho Ban quản l ý dự án công nghệ thông tin Thành phố (Ban QLDA CNTT Thành phố) những nội dung được phép công khai.

2. Sở Quy hoạch và Kiên tr úc: Chịu trách nhiệm là đầu mối tổ chức việc thu thập, tổng hợp quy hoạch- kiến trúc Thành phố Hà Nội (bao gồm quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các quận huyện, khu đô thị mới, giao thông, các cụm công nghiệp, các khu đặc trưng, phát triển nhà ở.... ) cung cấp cho Ban QLDA CNTT Thành phố (những nội dung được phép công bô công khai)

3. Ban QLDA CNTT Thành phố: Tổng hợp và công bố trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các ngành và quận huyện do các đơn vị đầu mối cung cấp

4. Các Sở , ban ngành, quận huyện v à c ác đơn vị trực thuộc Thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

Điều 3: kinh phí thực hiện các công việc tên, được phép lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Cổng giao tiếp điện tử Hà N ội.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban ngành, quận huyện, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Ban QLDA CNTT thành phố và các đơn v ị trực thuộc Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh n ày.

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/2003/QĐ-UB việc công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch - kiến trúc Thành phố, các ngành và quận huyện (có danh mục chi tiết kèm theo) trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125