Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/1999/QĐ-UB cho phép thành lập phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội

Số hiệu: 114/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 29/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÒNG ĐẦU TƯ THUỘC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 138/1999/TT-BTC ngày 26/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính đầu tư của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Sở Tài chính -Vật giá Hà Nội thành lập phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính -Vật giá Hà Nội trên cơ sở tiếp nhận một phần Cục Đầu tư phát triển Hà Nội.

Điều 2: Tổ chức bộ máy và biên chế của phòng Đầu tư.

- Phòng Đầu tư có chức năng giúp Giám đốc Tài chính -Vật giá Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Thông tư số 138/1999/TT-BTC ngày 26/11/1999 của Bộ Tài chính quy định và do Giám đốc Tài chính -Vật giá có quy định cụ thể.

- Phòng Đầu tư có Trưởng phòng và 1 đến 2 Phó phòng do Giám đốc Tài chính -Vật giá bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Quy chế phân cấp quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Biên chế của phòng Đầu tư thuộc biên chế của Tài chính -Vật giá Hà Nội, trên cơ sở tiếp nhận một bộ phận công chức, viên chức theo nhiệm vụ của Cục Đầu tư phát triển Hà Nội chuyển sang.

Điều 3: Giám đốc Tài chính -Vật giá cùng Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục Đầu tư phát triển, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ quản lý tài chính Đầu tư, danh sách công chức, viên chức và tài sản đang quản lý, sử dụng của phận Cục Đầu tư phát triển, đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động và triển khai để bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính đầu tư thuộc Tài chính -Vật giá bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2000.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Tài chính -Vật giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/1999/QĐ-UB cho phép thành lập phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.362
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234