Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2002/QĐ-UB thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 105/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 25/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 5028/QĐ-UB ngày 19/7/2002 về việc giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình của UBND Thành phố.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của UBND Thành phố như sau:

Tên gọi: Ban quản lý dự án Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban.

1, Chức năng: Ban thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư và xây dựng ban hành năm 1999.

2, Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các công trình:

- Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND Thành phố tại số 12 phố Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Xây dựng nhà khách Ủy ban nhân dân Thành phố tại 584 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

- Thực hiện một số công việc đầu tư xây dựng khác khi cấp có thẩm quyền giao.

3, Tổ chức, bộ máy:

- Tùy theo công việc của Ban, Chánh Văn phòng HĐND và UBND có thể thành lập các bộ phận riêng để giúp Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban có Giám đốc do UBND Thành phố bổ nhiệm, Phó Giám đốc, Kế toán và chuyên viên kỹ thuật do Văn phòng HĐND và UBND Thành phố điều động và bổ nhiệm. Bộ phận cán bộ, công chức này trong biên chế được giao của cơ quan năm 2002;

- Ngoài bộ phận chuyên trách, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố được thuê tư vấn và ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành;

Điều II: Kinh phí quản lý, tiền lương, tiền công, phụ cấp của Ban

1, Ban thực hiện chế độ tài chính - kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng: Chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2, Tiền lương của cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND điều động về Ban, vẫn hưởng lương của Văn phòng HĐND và UBND được Thành phố giao hàng năm.

3, Về các loại phụ cấp: Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của Ban đều được hưởng phụ cấp dự án khi cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giám đốc, phó Giám đốc và các chức danh khác được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành. Đối với cán bộ kiêm chức chỉ được hưởng phụ cấp một chức vụ cao nhất.

- Tiền công trả tư vấn, tiền lương trả hợp đồng lao động; tiền phụ cấp các loại được lấy từ nguồn tiền trích lại của dự án theo quy định hiện hành.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

  

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2002/QĐ-UB thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142