Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1047/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1047/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU : SỐ 1   DỰ ÁN : NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRƯỜNG XỬ LÝ RÁC GÒ CÁT. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu thầu ;
Căn cứ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Công văn số 910/CP-CN ngày 28/8/1999 và số 99/CP-QHQT ngày 31/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ ; Quyết định số 2213/QĐ-UB-ĐT ngày 10/4/2000 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh ;
Văn bản số 333/CP-CN ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UB ngày 05/3/2002 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tổng dự toán công trình Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Văn bản số 1062/CP-CN ngày 12/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh lần thứ 3 kế hoạch đấu thầu của dự án Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh ; Văn bản số 164/CP-CN ngày 14/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu gói thầu số 1 của dự án Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 743/KHĐT ngày 03/3/2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 của dự án Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau :

- Dự án : Nâng cấp chất lượng Công trường xử lý rác Gò Cát thành phố Hồ Chí Minh.

- Gói thầu : số 1

(Cung cấp thiết bị chuyên dùng, vật tư chuyên ngành và tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, quản lý đào tạo)

- Tên nhà thầu được chỉ định : Công ty Vermeer Việt Nam BV

(thuộc Tổng Công ty Ballast Nedam International BV, Hà Lan)

- Giá trị chỉ định thầu : 28.823.079 NLG Hà Lan

Tương đương : 190,58 tỷ đồng

- Nguồn tài chính thực hiện : (Viện trợ của Chính phủ Hà Lan, kinh phí do Công ty Vermeer tự trang trải, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung cho Vermeer).

- Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 03 (ba) năm.

Điều 2.- Công ty Môi trường đô thị thành phố (đã sáp nhập Công ty xử lý chất thải thành phố) chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan tiếp theo, trình duyệt nội dung hợp đồng theo đúng qui định của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố và Thủ trưởng các Sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ báo cáo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1047/2003/QĐ-UB ngày 21/03/2003 phê duyệt kết quả chỉ định thầu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.814

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!