Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy định 73/QĐ-KHKT năm 1994 về các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khai thác đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Số hiệu: 73/QĐ-KHKT Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nặng Người ký: Trần Lum
Ngày ban hành: 24/02/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/QĐ-KHKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1994

 

QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG SỐ 73/QĐ-KHKT NGÀY 24-2-1994 VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ CÁ NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI KHAI THÁC ĐÁ QUÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Căn cứ Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản ngày 28-7-1989;
Căn cứ "Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý" ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07-10-1993 của Chính phủ;
Nay quy định các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài được khai thác đá quý như sau:

Điều 1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân người Việt Nam muốn được khai thác đá quý trước khi dự đấu thầu (đối với những khu vực Nhà nước tổ chức đấu thầu) hoặc được phép khai thác ở những vùng "đặc biệt" như Điều 15 của Nghị định 67-CP quy định phải có các điều kiện sau đây:

1. Có giấy phép hành nghề khai thác khoáng sản do Bộ Công nghiệp nặng cấp.

2. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép như Điều 2 của bản Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 67-CP ngày 07-10-1993.

3. Năng lực tài chính: đã được quy định cụ thể theo Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân, các Nghị định 221/HĐBT và 222/HĐBT ngày 23-7-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thi hành các luật trên.

4. Năng lực chuyên môn: phải có đội ngũ chuyên môn được đào tạo và thông thạo về nghề khai thác mỏ và địa chất mỏ.

Điều 2. Các tổ chức kinh tế, cá nhân người nước ngoài muốn được khai thác đá quý phải có các điều kiện sau (trước khi dự đấu thầu):

1. Phải có đề án và được Thủ tướng Chính phủ cho phép theo Quyết định số 336-HĐBT ngày 07-11-1991 ban hành "Quy định chế độ thẩm định các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của người nước ngoài".

2. Năng lực chuyên môn: Như mục 1.4 đã quy định.

Điều 3. Quy định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày ký.

 

Trần Lum

(Đã ký)

 

 

MINISTER OF HEAVY INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 73/QD-KHKT

Hanoi, February 24th, 1994.

 

REGULATION

ON NECESSARY CONDITIONS FOR FOREIGN AND VIETNAMESE ECONOMIC ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS TO EXPLOIT PRECIOUS STONE

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

- Based on the Ordinance dated July 28th, 1989 regarding natural resources of minerals;
- Based on the "Management regulation of activities on geology investigating, mining, precious stone processing and trading" promulgated in accompanying of Decree No 67/CP dated October 7th, 1993 of the Government;
- Hereby regulates the necessary conditions for foreign and Vietnamese economic organizations, individuals to be allowed to exploit precious stone as follows:

Article 1.

Vietnamese economic organizations, individuals which want to exploit precious stone before attending a bids (in areas which the State organizes bid) or to be allowed to exploit in "special" for areas as regulated in Art. 15 of Decree No 67/CP,shall have the following conditions :

1. Having the minerals exploiting license granted by Ministry of Heavy Industry

2. To be allowed by the Prime Minister as per Art. 2 of the Regulation promulgated in accompanying of Decree No 67/CP dated November 7th, 1993.

3. Financial capacity : as regulated concretely according to the company Law, Private Enterprise Law and Decree no 221/HDBT, No 222/HDBT dated July 23rd, 1991 of the Council of Ministers (now is Government) regarding the implementation of the above laws.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy định 73/QĐ-KHKT năm 1994 về các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khai thác đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190