Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Be
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng vốn sửa đổi, bổ sung kế hoạch năm 2009 là 77,570 tỷ đồng (bảy mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng), bao gồm 29 công trình (hai mươi chín công trình); cân đối vốn tăng (giảm) là 39,800 tỷ đồng (ba mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng).

(Cụ thể có biểu vốn và danh mục công trình đính kèm)

2. Nguyên tắc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho thanh toán nợ, các khối lượng công trình hoàn thành, các công trình đang triển khai thi công có tiến độ tốt, các công trình trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, giảm vốn đầu tư đối với các dự án, công trình chưa triển khai thi công hoặc tiến độ chậm, chưa đủ điều kiện giải ngân thanh toán theo quy định và cho tạm hoãn trả nợ ngân sách là 13 tỷ đồng, để bổ sung cho các dự án có nhu cầu bức xúc của tỉnh.

3. Về nguồn vốn từ xổ số kiến thiết tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 15/ 2008/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008: trong đó ưu tiên bố trí vốn cho giáo dục và y tế 148 tỷ đồng (là những dự án đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định); các dự án còn lại của giáo dục, y tế chưa đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định thì chuyển vốn bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội khác như: Trung tâm Giáo dục - xã hội, nghĩa trang liệt sĩ, các trung tâm văn hóa, sân vận động, đường giao thông nông thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2009, nếu có nguồn vốn tăng thu từ ngân sách địa phương, bổ sung từ ngân sách Trung ương hoặc có yêu cầu điều chỉnh vốn giữa các dự án cho phù hợp nhu cầu vốn thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động bàn bạc thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bố trí, điều chỉnh theo hướng tập trung vốn cho các dự án thanh toán nợ, vốn đối ứng ODA và dự án hoàn thành, nhưng không thay đổi danh mục dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, không phát sinh dự án mới (trừ các dự án thanh toán nợ và dự án được Trung ương bổ sung vốn), sau đó sẽ báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 


ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 ĐVT: triệu đồng

Số thứ tự

Danh mục công trình

Kế hoạch đã thông báo

Kế hoạch sửa đổi, bổ sung

Tăng vốn

Giảm vốn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

Tổng vốn sửa đổi, bổ sung

77,570

77,570

39,800

39,800

 

I

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TRUNG ƯƠNG

40,000

40,000

20,000

20,000

 

 

Thực hiện dự án

40,000

40,000

20,000

20,000

 

1

Cầu Bến Tre 1

20,000

 

 

20,000

 

2

Tuyến tránh thị trấn Giồng Trôm

20,000

40,000

20,000

 

 

II

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

22,400

22,400

15,200

15,200

 

a)

Thực hiện dự án:

21,100

21,500

14,400

14,000

 

1

Trụ sở Thanh tra tỉnh

 

700

700

 

 

2

Tin học hóa CCHC tại UBND thị xã

 

500

500

 

 

3

Tin học hóa CCHC tại UBND huyện Châu Thành

 

500

500

 

 

4

Nhà lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ

3,100

6,100

3,000

 

 

5

Sửa chữa nâng cấp Khu chính trị hành chính huyện Mỏ Cày Bắc

 

7,000

7,000

 

Hoàn trả tạm ứng ngân sách

6

Trụ sở Công an tỉnh

13,000

 

 

13,000

Hoàn trả tạm ứng ngân sách

7

Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự các huyện

3,000

4,500

1,500

 

B/s vốn Ban CHQS Thạnh Phú 1,5 tỷ

8

Cống đầu kênh mới Long Hòa

1,000

 

 

1,000

 

9

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bến Tre

1,000

2,200

1,200

 

 

b)

Chuẩn bị đầu tư:

1,300

900

800

1,200

 

1

Đường Ngô Quyền nối dài

100

317

217

 

 

2

Trường Quân sự địa phương

1,000

 

 

1,000

 

3

Cụm CN và khu dân cư Bình Phú khu A

100

 

 

100

 

4

Cụm dân cư Bình Phú khu B

100

 

 

100

 

5

Khu CN Giao Long (giai đoạn 2)

 

200

200

 

 

6

Vỉa hè thoát nước dọc, cây xanh,chiếu sáng đường vào cầu Hàm Luông

 

183

183

 

 

7

Mở rộng ĐT.884 đoạn từ ngã tư Tân Thành - Khu Công nghiệp An Hiệp

 

200

200

 

 

III

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

9,170

9,170

4,100

4,100

 

a)

Dự án hoàn thành (thanh toán nợ):

4,470

2,690

220

2,000

 

1

Trung tâm BVSKBMTE-KHHGĐ

1,000

 

 

1,000

 

2

Trung tâm văn hóa Thạnh Phú

1,000

 

 

1,000

 

3

Công viên QL.60 Tam Phước - Châu Thành

2,470

2,690

220

 

 

b)

Thực hiện dự án:

4,700

6,480

3,880

2,100

 

1

Nhà máy nước An Ngãi Trung - An Phú Trung

 

2,600

2,600

 

 

2

Nhà máy nước Tân Hào

 

500

500

 

 

3

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành

1,700

2,480

780

 

 

4

Đề án nâng cấp BV đa khoa huyện 2008-2010

2,000

700

 

1,300

 

5

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (giai đoạn 2)

1,000

200

 

800

 

IV

NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT

6,000

6,000

500

500

 

a)

Thực hiện dự án:

5,000

5,232

232

 

 

1

Đo vẽ bản đồ địa chính huyện Bình Đại

5,000

5,232

232

 

 

b)

Chuẩn bị đầu tư

1,000

768

268

500

 

1

Trường Quân sự địa phương

1,000

500

 

500

 

2

TĐC phục vụ bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông Chợ Lách

 

268

268

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước ngày 22/07/2009 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!