Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 54/2008/NQ-HĐND về vay vốn đầu tư các dự án năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 54/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lâm Hoàng Sa
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VAY VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn đầu tư các dự án năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BKTNS ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn đầu tư các dự án năm 2009, cụ thể như sau:

1. Tổng mức vay để đầu tư các dự án là 160.331 triệu đồng, bao gồm:

- Khu đô thị Thứ Bảy: 69.831 triệu đồng;

- Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba: 10.000 triệu đồng;

- Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ 11: 17.096 triệu đồng;

- Tuyến dân cư Cái Tre, huyện Kiên Lương: 6.700 triệu đồng;

- Chợ Bình An, huyện Kiên Lương: 10.997 triệu đồng;

- Chợ nông sản thực phẩm Trung tâm Thương mại huyện Giồng Riềng: 4.918 triệu đồng;

- Cụm công nghiệp Thuận Yên: 545 triệu đồng;

- Khu dân cư và tái định cư Thuận Yên: 2.434 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư thành phố Rạch Giá: 1.500 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư huyện Hòn Đất: 2.157 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư huyện Tân Hiệp: 4.200 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư huyện Châu Thành: 500 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư huyện Giồng Riềng: 5.000 triệu đồng;

- Xây dựng CSHT các cụm dân cư huyện Kiên Lương: 4.500 triệu đồng.

- Vay ứng cho ngành điện để đầu tư lưới điện ở vùng nông thôn: 20.000 triệu đồng.

2. Thời gian vay: năm 2009.

3. Nguồn vốn vay: vay từ các chi nhánh Ngân hàng Thương mại và chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kiên Giang.

4. Lãi vay phát sinh phải thanh toán của từng dự án được hạch toán vào chi phí của từng dự án. Riêng lãi vay để đầu tư kéo điện cho các vùng lõm sẽ do ngân sách tỉnh cân đối chi trả.

5. Nguồn vốn hoàn trả nợ vay (bao gồm cả nợ gốc và lãi): nguồn thu từ dự án được sử dụng để trả nợ vay.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54/2008/NQ-HĐND về vay vốn đầu tư các dự án năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168