Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 495/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 495/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 5.500 TỶ ĐỒNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội; Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 09/11/2011 của Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 12/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 80/BC-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 521/BC-UBTCNS13 ngày 03/5/2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về phương án phân bổ 5.500 tỷ đồng cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho 19 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi theo phụ lục đính kèm. Đối với dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương phê duyệt quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Điều 2. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành căn cứ vào kế hoạch huy động và phát hành vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 1015 phân bổ cho từng dự án trong năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015 đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư từ vốn trái phiếu chính phủ.

Điều 3. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: HC, TCNS.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG 5.500 TỶ ĐỒNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CHO 19 DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI
(Kèm theo Nghị quyết số 495/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Danh mục công trình, dự án

Bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2012 -2015

I

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Hồ chứa nước Krông Buk Hạ (Hợp phần đầu mối phần do Bộ NNPTNT quản lý)

380

2

Hồ Định Bình (hợp phần tưới Văn Phong)

540

3

Thủy lợi Bảo Định 2

320

4

Hồ chứa nước Sông Ray

120

5

Kênh Trà Sư - Tri Tôn

120

6

Hệ thống phân ranh mặn ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu

60

7

Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre

400

 

ĐỊA PHƯƠNG

 

 

ĐẮK LẮK

 

1

Hồ chứa nước Krông Buk Hạ (Phần do địa phương thực hiện: Hợp phần kênh và giải phóng mặt bằng)

420

2

Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Trong đó kênh hồ Ea Rớt do tỉnh thực hiện)

70

 

GIA LAI

 

3

Hồ Ia Mơr

44

 

+ Đền bù, di dân, tái định cư do địa phương thực hiện

11

 

+ Kênh và CTTK cấp 1 có Ftưới < 150 ha Hợp phần PlêiPai-IaLốp do địa phương thực hiện

33

 

BÌNH PHƯỚC

 

4

Công trình sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn

58

 

BẾN TRE

 

5

Nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai

150

 

PHÚ THỌ

 

6

Dự án tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy

222

 

HÀ NỘI

 

7

Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì

429

 

HÀ NAM

 

8

Trạm bơm Kinh Thanh II

250

9

Cải tạo nâng cấp kiên cố hóa hệ thống tưới tiêu tỉnh Hà Nam

236

 

NINH BÌNH

 

10

Nâng cấp tuyến đê hữu Sông Hoàng Long, đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân (bổ sung đầu tư các hạng mục công trình đập tràn Lạc Khoái, đập tràn Gia Tường, đập tràn Đức Long)

260

11

Dự án sửa chữa nâng cấp hồ Thường Xung

49

 

CÀ MAU

 

12

2 ô thủy lợi phục vụ thủy sản (Tiểu vùng XVII - Nam Cà Mau)

250

II

DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH

 

1

Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

1.122

 

+ Phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 

 

+ Di dân, tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Phần do tỉnh Hà Tĩnh quản lý)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 495/NQ-UBTVQH13 ngày 18/05/2012 về Kế hoạch phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196