Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 47/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIỮA 02 KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua:

- Danh mục 19 dự án mà Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (kèm danh mục dự án).

- Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Tên dự án/công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Số tờ trình của UBND tỉnh

1

Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Sở LĐTB và XH tỉnh

TP. Bà Rịa

102/TTr-UBND
ngày 05/10/2015

2

Trường Mầm non Đá Bạc

UBND huyện Châu Đức

Xã Đá Bạc

110A/TTr-UBND
ngày 26/10/2015

3

Trường Mầm non xã An Nhứt

UBND huyện Long Điền

Xã An Nhứt

111A/TTr-UBND
ngày 26/10/2015

4

Trường Tiểu học Kim Đồng

UBND huyện Xuyên Mộc

Xã Hòa Hội

121/TTr-UBND
ngày 30/10/2015

5

Trường THCS Bàu Lâm

UBND huyện Xuyên Mộc

Xã Bàu Lâm

122/TTr-UBND
ngày 30/10/2015

6

Trường Tiểu học Bàu Chinh

UBND huyện Châu Đức

Xã Bàu Chinh

125A/TTr-UBND
ngày 05/11/2015

7

Trường Mầm non Hàng Điều

UBND TP. Vũng Tàu

phường 11

131/TTr-UBND
ngày 20/11/2015

8

Nhà công vụ cho LLVT Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo

Huyện Côn Đảo

136/TTr-UBND
ngày 24/11/2015

9

Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tp. Bà Rịa

137/TTr-UBND
ngày 24/11/2015

10

Trường Tiểu học Phước An

Huyện Châu Đức

xã Suôi Nghệ

139/TTr-UBND
ngày 24/11/2015

11

Đường QH 81 khu đô thị mới Phú Mỹ

UBND huyện Tân Thành

Thị trấn Phú Mỹ

141/TTr-UBND
ngày 25/11/2015

12

Trường THCS phường 11

UBND TP. Vũng Tàu

phường 11

143/TTr-UBND
ngày 26/11/2016

13

Trường Tiểu học Tóc Tiên

UBND huyện Tân Thành

Xã Tóc Tiên

144/TTr-UBND
ngày 26/11/2017

14

Trường Mầm non Tân Hải

UBND huyện Tân Thành

Xã Tân Hải

145/TTr-UBND
ngày 26/11/2018

15

Đường quy hoạch số 3

UBND huyện Đất Đỏ

Thị trấn Đất Đỏ

155/TTr-UBND
ngày 30/11/2015

16

Nhà tang lễ TP. Bà Rịa

UBND TP. Bà Rịa

P. Long Hương

157/TTr-UBND
ngày 01/12/2015

17

Đường vào khu DV hậu cần của DA khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh

Sở NN&PTNT

Xã Long Sơn

158/TTr-UBND
ngày 01/12/2015

18

Sữa chữa Trường THPT Võ Thị Sáu

Sở GD và ĐT

Thị trấn Đất Đỏ

165/TTr-UBND
ngày 03/12/2015

19

Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu (Tuyến cống hộp thoát nước và xử lý môi trường rạch Thủ Lựu

UBND TP. Bà Rịa

p.Phước Nguyên, Long Tâm, Long Toàn

172/TTr-UBND
ngày 07/12/2015

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!