Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 45/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 45/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 QUẢN LÝ TRONG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Mục 2 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân số 43/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND-TH ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về việc duyệt kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008;
Sau khi xem xét báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về đề nghị duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008 (đính kèm: danh mục kế hoạch vốn các dự án đầu tư) cho phù hợp, cụ thể như sau:

1. Tăng giảm vốn một số công trình cho phù hợp với tiến độ thi công.

2. Đối với công trình chuyển tiếp: chuyển công trình “Quy hoạch chi tiết sử dụng đất trên địa bàn quận 4” sang công trình chuẩn bị đầu tư.

3. Đối với công trình khởi công mới:

- Chuyển sang chuẩn bị đầu tư 05 công trình “Mua sắm trang thiết bị Ban Chỉ huy Quân sự quận 4; phủ cỏ nhân tạo sân bóng đá Khánh Hội; sửa chữa trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4; sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4; sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân quận 4”;

- Chuyển sang sử dụng nguồn vốn khác 02 công trình “San lắp công viên Hồ Khánh hội (giai đoạn 1); quy hoạch lộ giới hẻm R ≤ 12m trên địa bàn quận 4”;

- Bổ sung từ chuẩn bị đầu tư lên 07 công trình “xây dựng trụ sở Đội dân phòng phường 9; sửa chữa trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 14; sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường 14; sửa chữa trụ sở Phường đội phường 14; xây dựng trụ sở Đội dân phòng khu phố 2 phường 14; sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 15; sửa chữa Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4”;

- Bổ sung theo yêu cầu thực tế 01 công trình “sửa chữa vỉa hè tiểu đảo, công viên cây xanh dọc 2 bên đường Vĩnh Khánh”;

- Bổ sung theo yêu cầu thực tế các công trình “mua sắm thiết bị cho Bệnh viện quận 4; mua sắm thiết bị cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4”;

- Cụ thể danh mục sửa chữa trường học 06 công trình.

4. Đối với công trình chuẩn bị đầu tư:

- Cụ thể danh mục sửa chữa trường học 18 công trình;

- Bổ sung theo yêu cầu thực tế các công trình “xây dựng mới trụ sở Công an phường 8; xây dựng Ban điều hành khu phố 1 phường 10; xây dựng Ban điều hành khu phố 2 phường 10; sửa chữa nhà số 448/3E Nguyễn Tất Thành, phường 18; sửa chữa nhà số M30 Cư xá Vĩnh Hội, phường 6”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 4 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quận đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo kết quả tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cuối năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 4 giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận cùng với 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254