Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND về chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 29/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 4803/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt 79 dự án thu hồi đất năm 2016 với diện tích 3.363,25 ha và 11 dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích 20,18 ha đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương theo đề nghị của UBND tỉnh bổ sung sau kỳ họp cuối năm 2015 của HĐND tỉnh.

Chấp thuận chủ trương thu hồi đất 165 danh mục dự án với diện tích 742,97 ha; trong đó, có 45 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2017 với diện tích 126,37 ha.

(Kèm theo Phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, xác định lại số liệu về diện tích sử dụng đất thực tế của các dự án để cho thu hồi đất từng phần theo tiến độ của dự án, tránh tình trạng thu hồi mà không sử dụng dẫn đến quy hoạch treo. Đồng thời, tổ chức đánh giá lại hiệu quả các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác của các năm trở về trước theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những công trình, dự án cấp bách được bố trí vốn đầu tư và cần nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện trong năm 2017, UBND tỉnh lập báo cáo bổ sung trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

I

TP Đông Hà

 

61.99

 

1

Nút giao thông Tôn Thất Thuyết - Hùng Vương

UBND TP Đông Hà

0.02

Phường 5

2

Nút giao thông nhà ông Tùng sau Khách sạn Mê Kông

UBND TP Đông Hà

0.03

Phường 1

3

Nút giao thông Nguyễn Trãi - Phan Đình Phùng

UBND TP Đông Hà

0.03

Phường 1

4

Nút đường hồ Km7, Quốc lộ 9

UBND TP Đông Hà

0.07

Phường 4

5

Kè Sông Con

UBND TP Đông Hà

20.00

P. Đông Giang

6

Hệ thống tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ

UBND TP Đông Hà

2.00

P. Đông Lương, Đông Lễ

7

Đường nối đường từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên

UBND TP Đông Hà

0.80

P. Đông Lễ, Phường 2

8

Đường nối từ đường Sắt đến khu dân cư Bà Triệu

UBND TP Đông Hà

0.1

Phường 1

9

Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến Hàm Nghi)

UBND TP Đông Hà

1.1

Phường 5

10

Đường Nguyễn Trãi nối dài (Quốc lộ 9 - Trần Bình Trọng)

UBND TP Đông Hà

1.03

Phường 3

11

Kiệt 178, đường Hàm Nghi

UBND TP Đông Hà

0.61

Phường 5

12

Đường Lê Văn Hưu

UBND TP Đông Hà

0.38

Đông Lễ

13

Đường Nguyễn Cảnh Chân (nối Lý Thường Kiệt - Trường Chinh)

UBND TP Đông Hà

1.06

Đông Lương, Đông Lễ

14

Đường Trần Đình Ân (đường Yết Kiêu đến phù Đổng Thiên Vương)

UBND TP Đông Hà

1.22

Phường 3

15

Đường nối từ Trần Cao Vân - Nguyễn Chí Thanh

UBND TP Đông Hà

0.52

Phường 5

16

Trường Chinh nối dài (Lê Lợi - Trần Phú)

UBND TP Đông Hà

0.65

Đông Lễ

17

Đường Kiệt 22 Nguyễn Trung Trực

UBND TP Đông Hà

0.32

Phường 3

18

Đường Phạm Văn Đồng nối dài

UBND TP Đông Hà

1.0

Đông Lễ

19

Đường bà Huyện Thanh Quan

UBND TP Đông Hà

0.7

Phường 2

20

Đường nối Quốc lộ 9 đến Công an P. Đông Lương

UBND TP Đông Hà

0.65

Đông Lương

21

Trường Chinh (Đoạn nối từ Nguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh)

UBND TP Đông Hà

0.45

Phường 5

22

Đường Hàn Mặc Tử (Chu Mạnh Trinh đến Trần Quang Khải)

UBND TP Đông Hà

0.8

Phường 5

23

Đường Lương Thế Vinh (Kiệt 150, Lý Thường Kiệt)

UBND TP Đông Hà

0.42

Phường 5

24

Kiệt 82 Nguyễn Du

UBND TP Đông Hà

0.56

Phường 5

25

Đường bao quanh Nghĩa trang Liệt sỹ đường 9

UBND TP Đông Hà

4.00

Phường 4

26

Trạm Y tế P. Đông Lương

UBND TP Đông Hà

0.2

Đông Lương

27

Đường Kiệt 120 Tôn Thất Thuyết

UBND TP Đông Hà

0.6

Phường 5

28

Xây dựng CSHT KDC Khu phố 4, phường 1 (Khu sông Đà 6)

UBND TP Đông Hà

0.03

Phường 1

29

Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

0.25

Phường 1

30

Kè Sông Hiếu

UBND TP Đông Hà

3.0

Đông Thanh, Phường 3

31

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các doanh nghiệp thuê đất

TTPTQD tỉnh

2.6

Đông Lễ

32

Xây dựng cột Ăngten thu phát sóng di động

Doanh nghiệp

0.1

Phường 3, P Đông Lương

33

Xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Công ty Nước sạch Quảng Trị

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị

1.3

Đông Lễ

34

Xây dựng nhà làm việc và phòng phân tích thử nghiệm

Trung Tâm Quan trắc TN và MT

0.08

Đông Lương

35

Mạch 2 đường dây 220 KV Đồng Hới - Đông Hà

Tập đoàn điện lực Việt Nam

1.5

Phường 3, Đông Lễ

36

Đường nối khu dân cư hộ nghèo đến Ql9D

UBND TP Đông Hà

0.6

Phường 4

37

Đường nối nguyễn Trung Trực - Trần Bình Trọng (đường Nguyễn Hữu Thận)

UBND TP Đông Hà

0.7

Phường 3, Phường 5

38

Xây dựng CSHT KDC đông Kênh N2 (đường Lê thế Tiết đến Đoàn Thị Điểm)

UBND TP Đông Hà

3.00

Phường 2,Đông Lễ

39

Đường Lai Phước - Tân Vĩnh

UBND TP Đông Hà

0.10

Đông Lương

40

Xây dựng CSHT KDC Đồng Soi

UBND TP Đông Hà

1.50

Phường 3

41

Xây dựng CSHT KDC Thanh Niên

UBND TP Đông Hà

4.00

P. Đông Giang

42

Xây dựng CSHT KDC Bắc sông Hiếu

TTPTQD tỉnh

0.1

Đông Thanh

43

Đường nối từ hói Sòng đến đường Xuyên Á

UBND TP Đông Hà

1.80

P. Đông Giang

44

Đường nối Hoàng Diệu đến khu du lịch sinh thái Miền Trung

UBND TP Đông Hà

2.00

P. Đông Thanh

II

Huyện Triệu Phong

 

1.62

 

1

Mở rộng niệm phật đường Hà My

Niệm phật đường

0.63

Xã Triệu Hòa

2

Mở rộng niệm phật đường Phước Mỹ

Niệm phật đường

0.01

Xã Triệu Giang

3

Nhà thi đấu đa chức năng huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

0.04

TT Ái Tử

4

Nhà văn hóa Tiểu khu 5

UBND TT Ái Tử

0.15

TT Ái Tử

5

Trung tâm Văn hóa TT Ái Tử

UBND huyện Triệu Phong

0.25

TT Ái Tử

6

Chi Hội tin lành Cửa Việt

Chi hội tin lành Cửa Việt

0.26

Xã Triệu Trạch

7

Đường dây 220 Kv Đông Hà - Huế

Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

0.16

Xã Triệu Ái

8

Cấy Trạm Biến áp để giảm bán kính cấp điện và TTĐN tỉnh Quảng Trị năm 2016

Công ty điện lực Quảng Trị

0.01

TT Ái Tử

9

Mở rộng cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Thiên An

0.11

Xã Triệu Thượng

III

Huyện Gio Linh

 

57.73

 

1

Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

18.00

TT Gio Linh

2

Phát triển điểm dân cư xã Trung Giang

UBND xã Trung Giang

0.23

Xã Trung Giang

3

Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ

UBND xã Gio Mỹ

2.40

Xã Gio Mỹ

4

Sân tập Golf Quảng Trị

Công ty CP Golf Quảng Trị

1.70

TT Cửa Việt

5

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị

UBND huyện

20.00

Xã Linh Thượng, Linh Hải, Trung Sơn, Hải Thái

6

Công ty Cổ phần Thành An

Công ty Cổ phần Thành An

0.4

Xã Gio Châu

7

Bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải

Trung tâm thông tin XTDL Quảng Trị

15.00

Xã Gio Hải

IV

Huyện Hải Lăng

 

3.57

 

1

Trạm Y tế xã Hải lâm

UBND xã

0.74

Xã Hải Lâm

2

Mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất gỗ rừng trồng xuất khẩu (Cụm Công nghiệp Hải Thượng)

Doanh nghiệp TN Thu Hằng

0.59

Xã Hải Thượng

3

Nhà máy chế biến thực phẩm từ gạo (Cụm Công nghiệp Diên Sanh)

Công ty TNHH Chăm Chăm

1.40

TT Hải Lăng, xã Hải Thọ

4

Mạch 2 đường dây 220 Kv Đông Hà - Huế

BQLDALĐ Miền Trung

0.64

Các xã

5

Niệm phật đường Thượng Xá

Ban trị sự

0.20

Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng

V

Huyện Vĩnh Linh

 

102.40

 

1

Trường mầm non Vĩnh Tú

UBND huyện Vĩnh Linh

0.35

Xã Vĩnh Tú

2

Nhà Văn hóa thôn Duy Viên

UBND xã Vĩnh Lâm

1.00

Xã Vĩnh Lâm

3

Nhà máy sản xuất than củi từ trấu phế thải (Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá)

Doanh nghiệp

0.45

Xã Vĩnh Chấp

4

Mạch 2 đường dây 220 Kv Đồng Hới - Đông Hà

BQLDALĐ Miền Trung

2.00

Các xã

5

Cơ sở hạ tầng du lịch Cửa Tùng

UBND huyện Vĩnh Linh

10.00

TT Cửa Tùng

6

Đường Lâm Nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung

UBND huyện Vĩnh Linh

8.00

Xã: Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn

7

Đường vào xã Vĩnh Long

UBND huyện Vĩnh Linh

15.00

Xã Vĩnh Long

8

Dự án kết hợp phát triển du lịch sinh thái và chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp

Doanh nghiệp

12.00

Vĩnh Thái

9

Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền

48.40

Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

10

Dự án xử lý và đóng cửa và nâng cấp bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh

Trung tâm Quan trắc Môi trường

5.20

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

VI

Huyện Hướng Hóa

 

3130.00

 

1

Chăn nuôi bò giống, bò thịt

Công ty Cổ phần Bình Hà

3000.00

Huyện Hướng Hóa

2

Điện Gió Hướng Phùng

Công ty Cổ phần Việt Ren

130.00

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

VII

Huyện Đakrông

 

5.10

 

1

Dự án xử lý và đóng cửa và nâng cấp bãi rác tập trung huyện Đakrông

Trung tâm Quan trắc Môi trường

5.10

Thị trấn Krông Klang, Đakrông

VIII

Huyện Triệu Phong

 

0.84

 

1

Dự án đầu tư xây dựng Chợ Chùa thuộc xã Triệu Phương

UBND xã Triệu Phước

0.84

Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong

 

CỘNG

 

3.363.25

 

 

PHỤ LỤC SỐ II

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Vị trí, địa điểm

I

TP Đông Hà

 

9.95

9.95

 

 

 

1

Đường nối từ hói Sòng đến đường Xuyên Á

UBND TP Đông Hà

1.25

1.25

 

 

P. Đông Giang

2

Đường nối Hoàng Diệu đến khu du lịch sinh thái Miền Trung

UBND TP Đông Hà

1.20

1.20

 

 

P. Đông Thanh

3

Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)

UBND TP Đông Hà

1.50

1.50

 

 

P. Đông Giang

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía đông kênh N2

UBND TP Đông Hà

3.00

3.00

 

 

Phường 2, P. Đông Lễ

5

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Thanh Niên

UBND TP Đông Hà

0.80

0.80

 

 

P. Đông Giang

6

Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc Sông Hiếu

UBND TP Đông Hà

0.10

0.10

 

 

P. Đông Thanh

7

Hệ thống tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ

UBND TP Đông Hà

2.00

2.00

 

 

P. Đông Lương - Đông Lễ

8

Đường Lai Phước - Tân Vĩnh

UBND TP Đông Hà

0.10

0.10

 

 

P. Đông Lương

II

Huyện Gio Linh

 

8.73

8.73

 

 

 

1

Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

8.73

8.73

 

 

Thị trấn Gio Linh

III

Huyện Vĩnh Linh

 

1.50

1.50

 

 

 

1

Nhà Văn hóa thôn Duy Viên

UBND xã Vĩnh Lâm

1.00

1.00

 

 

Xã Vĩnh Lâm

2

Đường vào xã Vĩnh Long

UBND huyện Vĩnh Linh

0.50

0.50

 

 

Xã Vĩnh Long

 

Cộng

 

20.18

20.18

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ III

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

TP Đông Hà

 

130.24

 

 

1

Đường quanh hồ Trung Chỉ

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

1.10

Phường 5

QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

2

Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

1.10

Phường 4

QĐ số 1778/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

3

Trường mầm non Đông Giang

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.40

P.Đông Giang

VB số 1328/UBND-GD&ĐT ngày 15/9/2016 của UBND TP Đông Hà

4

CSHT KDC đường Bà Triệu

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

3.00

Phường 3,4

QĐ số 1779/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

5

Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường 2

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.60

Phường 2

QĐ số 1770/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

6

Xây dựng trụ sở làm việc UBND P. Đông Thanh

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.80

P. Đông Thanh

QĐ số 1771/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

7

Trường mầm non Đông Lương

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.80

P.Đông Lương

QĐ số 1774/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

8

CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

3.50

P.Đông Lương

QĐ số 1782/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Đặng Dung (GDD2)

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

3.30

Phường 2

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

10

Đường bao quanh Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

11.50

Phường 4

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

11

Nâng cấp mở rộng đường Hàn Thuyên

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

6.00

P.Đông Lễ

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

12

Nâng cấp mở rộng đường Cồn Cỏ

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

5.20

Phường 2, P Đông Lễ

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

13

Nâng cấp mở rộng đường Phạm Hồng Thái

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

3.70

P.Đông Lương

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

14

Đường Lê Thế Tiết nối dài

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

6.20

Phường 2, P Đông Lễ

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

15

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

3.50

P.Đông Lương

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

16

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Biểu

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

4.30

P.Đông Lương

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh

17

Xử lý các nút giao thông nguy hiểm tạo cảnh quan TP Đông Hà

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.30

Các phường

QĐ số 984/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh

18

Xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Quốc lộ 9

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.40

Phường 4

QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh

19

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thuận Châu

UBND TP Đông Hà

9.80

P.Đông Lương

Thông báo Số 100/TB-UBND ngày 10/8/2016của UBND TP Đông Hà

20

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Thanh Niên giai đoạn 2

UBND TP Đông Hà

4.00

P.Đông Giang

QĐ số 1780/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

21

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, Đông Thanh giai đoạn 2

UBND TP Đông Hà

9.00

P.Đông Thanh

QĐ số 1780/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND TP Đông Hà

22

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 2, Đông Thanh

UBND TP Đông Hà

0.75

P.Đông Giang

TB số 115/TB-UBND ngày 06/9/2016 của UBND TP Đông Hà

23

San nền cắm mốc phân lô các lô đất trên địa bàn TP Đông Hà

TT Phát triển quỹ đất TP Đông Hà

4.50

P.Đông Thanh, Phường 2

Văn bản số 604/UBND-VP ngày 06/5/2016 của UBND TP Đông Hà

24

Mở rộng nghĩa trang nhân dân TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

1.40

P.Đông Lương

Văn bản số 4604/UBND-VP ngày16/02/2016 của UBND TP Đông Hà

25

Mở rộng chợ phường 4

UBND P 4

0.05

Phường 4

QĐ số 1398/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh

26

Đấu giá các lô đất lẽ trên địa bàn P. Đông Thanh

UBND P. Đông Thanh

1.10

Phường Thanh

Thông báo số 115/TB-UBND ngày 9/9/2016

27

Kho dự trữ nhà nước

Cục dự trữ NN Khu vực BTT Thiên

2.54

P.Đông Lương

QĐ số 233/QD-BTC ngày 02/02/2016 của BTC

28

Hạ tầng cơ sở khu nhà ở công nhân -KCN Đông Hà

Ban quản lý Khu Kinh tế

15.00

P.Đông Lương, Đông Lễ

QĐ số 1252/QD-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh

29

Các trạm BTS

Viễn Thông Q Trị

0.20

Các phường

Vốn doanh nghiệp

30

Khu đô thị phía đông đường Thành Cổ

TT Phát triển quỹ đất tỉnh

5.60

Phường 3

Văn bản số 3911/UBND-TN ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh

31

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

0.60

Phường 2

QĐ số 2206/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND TP Đông Hà

32

Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Đông Hà

20.00

P.Đông Giang

QĐ 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

II

Thị xã Quảng Trị

 

6.24

 

 

1

Kho vật chứng

Chi cục thi hành án dân sự

0.24

Xã Hải Lệ

Thông báo số 2570/TCTHADS- KHTC ngày 12/8/2016 của Tổng cục THA DS

2

Cấp nước khu kinh tế Đông Nam: Hệ thống thu và trạm bơm qua TX Quảng Trị

UBND tỉnh

6.00

Xã Hải Lệ

Vốn trung ương

III

Huyện Cam Lộ

 

12.36

 

 

1

Đường liên xã Cam Hiếu - TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

12.00

Xã Cam Tuyền

Văn bản số 4817/UBND - CN ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh

2

Trụ sở Viện KSND huyện Cam Lộ

Viện KSND tỉnh QT

0.24

Xã Cam Thành và TT Cam Lộ

QĐ số 963/QĐ-VKSTC-C3 ngày 29/10/2015 của VKS Tối cao

3

Các trạm BTS

Viễn Thông Quảng Trị

0.12

Các xã

Vốn doanh nghiệp

IV

Huyện Vĩnh Linh

 

244.62

 

 

1

Khu dân cư xã Vĩnh Hòa

UBND xã Vĩnh Hòa

3.50

Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết HĐND xã

2

Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1(khu vực cầu Nam Bộ)

UBND huyện Vĩnh Linh

5.00

TT Hồ Xá

QĐ số: 512/QĐ-UBND ngày 25/01/2011của UBND tỉnh

3

Khu dân cư Xã Vĩnh Kim

UBND xã Vĩnh Kim

3.50

Xã Vĩnh Kim

Nghị quyết của HĐND xã

4

Khu dân cư Xã Vĩnh Giang

UBND xã Vĩnh Giang

2.00

Xã Vĩnh Giang

Nghị quyết của HĐND xã

5

Khu dân cư Xã Vĩnh Chấp

UBND xã Vĩnh Chấp

3.00

Xã Vĩnh Chấp

Nghị quyết của HĐND xã

6

Khu dân cư Xã Vĩnh Tú

UBND xã Vĩnh Tú

2.50

Xã Vĩnh Tú

Nghị quyết của HĐND xã

7

Đường giao thông Thạch - Kim - Hiền - Hòa (bs)

UBND huyện Vĩnh Linh

7.50

Các xã

Vốn Trung ương hỗ trợ

8

Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Trung

Bưu điện tỉnh

0.02

Xã Vĩnh Trung

Vốn doanh nghiệp

9

Dự án Nhà máy tuyển tinh quặng Titan

Công ty CP Khách sạn Quảng Trị

4.50

KCN Tây Bắc Hồ Xá

Vốn doanh nghiệp

10

Trạm BTS

Viễn Thông Quảng Trị

0.04

Xã Vĩnh Ô, TT Bến Quan

Vốn doanh nghiệp

11

Nhà vận hành khu vực Ngã tư đất

Điện lực Quảng Trị

0.06

TT Bến Quan

Vốn doanh nghiệp

12

Dự án khẩn cấp tránh lũ và chống sạt lở khu vực bờ sông Sa Lung

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

190.00

Xã Vĩnh Long

QĐ số 637/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh

13

Đê tả Bến Hải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.00

Các xã

QĐ số 638/QĐ-UBND ngày 31/12/2012của UBND tỉnh

14

Khai thác Ti tan

Công ty TNHH Thanh Tâm

21.00

Xã Vĩnh Thái

Cấp phép khai thác của BTNMT

V

Huyện Đakrông

 

1.02

 

 

1

Đường nội đồng thôn Xuân Lâm, Na Nẫm

UBND xã Triệu Nguyên

0.05

Xã Triệu Nguyên

Thông báo số 346/TB-SKH-KTN

2

Đường nội đồng thôn Nam Nẫm

UBND xã Triệu Nguyên

0.06

Xã Triệu Nguyên

Thông báo số 346/TB-SKH-KTN

3

Các trạm BTS (8 trạm)

Viễn thông Quảng Trị

0.32

Các xã

Vốn doanh nghiệp

4

Nhà vận hành khu vực A Ngo

Điện lực Quảng Trị

0.10

Xã Tà Rụt

Vốn doanh nghiệp

5

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú An

UBND huyện

0.06

Xã Hướng Hiệp

CV số 602/UBND-KT ngày 16/9/2016 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác CBĐT năm 2017

6

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Lu

UBND huyện

0.06

Xã Hướng Hiệp

7

Trường Mần non Hướng Hiệp, điểm thôn Hà Bạc

UBND huyện

0.28

Xã Hướng Hiệp

8

Trường Mần non Hướng Hiệp, điểm thôn Khe Hiên

UBND huyện

0.09

Xã Hướng Hiệp

CV số 602/UBND-KT ngày 16/9/2016 của UBND huyện

VI

Huyện Hướng Hóa

 

54.40

 

 

1

Mở rộng đường bản 1 cũ đi bản 1 mới

UBND H. Hướng Hóa

1.00

Xã Thuận

KH số 38/KH-UBND ngày 23/2/2016 của UBND huyện

2

Đường ra vùng sản xuất thôn Úp Ly 2

UBND H. Hướng Hóa

0.50

Xã Thuận

3

Nâng cấp MR đường liên thôn Km 34-thôn Vầng

UBND H. Hướng Hóa

0.52

Xã Ba Tầng

4

Nâng cấp MR đường liên thôn Ba Lòng - Măng sông

UBND H. Hướng Hóa

0.50

Xã Ba Tầng

5

Mở rộng đường giao thông đi thôn Của

UBND H. Hướng Hóa

0.60

Xã Hướng Lộc

6

Đường dân sinh thôn A Dơi Cô

UBND H. Hướng Hóa

2.70

Xã A Dơi

7

Đường ra khu sản xuất bản Cồn

UBND H. Hướng Hóa

1.06

Xã Tân Lập

8

Đường ra khu sản xuất Bản Vây 1

UBND H. Hướng Hóa

1.37

Xã Tân Lập

9

Đường PTSX thôn Nại Cửu (tuyến 2)

UBND xã Tân Thành

0.48

Xã Tân Thanh

Thông báo số 2039/TB-BTL ngày 25/6/2015 của Bộ Tư lệnh BĐBP

10

Đường liên thôn Xa ry - Chênh Vênh

Đoàn KTQP 337

0.30

Xã Hướng Phùng

QĐ số 4523/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

11

Đường liên thôn Cù Bai - Tapang

Xã Hướng Lập

3.00

Xã Thuận, X. Húc, P Tầng

QĐ số 4523/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

12

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung phát triển trồng rừng và thâm canh gỗ lớn

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị

9.06

Xã Hướng Linh

QĐ số 2097/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh

13

Đập thủy lợi Khe Miếu và hệ thống kênh mương

UBND huyện H.Hóa

0.15

Xã Hướng Sơn

Thông báo số 2039/TB-BTL ngày 25/6/2015 của Bộ Tư lệnh BĐBP

14

Hệ thống thủy lợi bản vây

UBND huyện H.Hóa

0.30

Xã Tân Lập

KH số 38/KH-UBND ngày 23/2/2016 của UBND huyện

15

Đập thủy lợi thôn Cợp

Đoàn KTQP 337

0.01

Xã Hướng Lập

QĐ số 4523/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

16

Công trình nước sạch thôn Cuôi

Đoàn KTQP 337

0.02

Xã Hướng Lập

QĐ số 4523/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

17

Thủy lợi thôn Cợp

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã Hướng Lập

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện

18

Thủy lợi thôn Tà Rùng

UBND huyện H.Hóa

0.02

Xã Hướng Việt

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện

19

Đập thủy lợi thôn Tà Puồng

UBND huyện H Hóa

0.01

Xã Hướng Việt

QĐ số 4523/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

20

Điểm trường MN thôn Pà lọ vạc và Xung

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã Thanh

KH số 38/KH-UBND ngày 23/2/2016 của UBND huyện

21

Trường MN Hướng Sơn: Điểm thôn Cát

UBND huyện H.Hóa

0.03

Xã Hướng Sơn

22

Điểm trường mầm non thôn Cu Tiêng

UBND huyện H.Hóa

0.07

Xã Ba Tầng

23

Trường mầm non xã Hướng Lộc: Điểm thôn Cheng

UBND huyện H.Hóa

0.06

Xã Hướng Lộc

24

Trường mầm non A Dơi-điểm trường PrinC

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã A Dơi

25

Trường MNTân lập - Điểm trường Vây 1

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã Tân Lập

26

Trường tiểu học Tân Lập

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã Tân lập

27

Điểm trường mầm non Húc Thượng

UBND huyện H.Hóa

0.07

Xã Húc

28

Điểm trường mầm non Tà Rùng

UBND huyện H.Hóa

0.07

Xã Húc

29

Mở rộng trụ sở UBND xã Ba Tầng

UBND huyện H.Hóa

1.00

Xã Ba Tầng

30

Nhà SHCD thôn Duy Hòa

UBND huyện H.Hóa

0.05

Xã Tân Liên

31

Nhà SHCD thôn C7

UBND huyện H.Hóa

0.04

Xã Tân Liên

 

32

Nhà SHCD thôn Cu Ty

UBND huyện H.Hóa

0.06

Xã Hướng Lộc

33

Nhà SHCD thôn Cuôi

UBND huyện H.Hóa

0.03

Xã Hướng Lập

34

Vườn ươm cây giống và dược liệu

Sở KH-CN

16.70

Xã Hướng Phùng

QĐ số 2236/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh

35

Điểm tái định cư thôn Xuân Phước

UBND huyện H.Hóa

0.38

TT Lao Bảo

QĐ số 2496/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

36

Điểm tái định cư thôn Cao Việt

UBND huyện H.Hóa

0.4

TT Lao Bảo

QĐ số 2496/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

37

Điểm tái định cư đường Hùng Vương

UBND huyện H.Hóa

0.66

TT Khe Sanh

QĐ số 2496/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

38

Đường biên giới Tân Long đi A Dơi (Đoạn Km 30 - Km 33+515)

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị

5.29

Xã Ba Tầng

QĐ số 1893/QĐ-UBND ngày10/8/2016 của UBND tỉnh

39

Hạ tầng cơ sở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

Ban dân tộc

6.2

Các xã

QĐ số 1901/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh

40

Di tích cao điểm 689

TT Bảo tồn - Di tích và Danh thắng Quảng Trị

1

Xã Hướng Tân

QĐ số 2460/QĐ-UBND ngày10/10/2016 của UBND tỉnh

41

Các trạm BTS

Viễn thông Quảng Trị

0.44

Các xã

Vốn doanh nghiệp

VII

Huyện Hải Lăng

 

77.24

 

 

1

Cầu Hội Yên I, II

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị

2.61

Xã Hải Quế

QĐ số 2002/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh

2

Mở rộng chợ Bến Đá

UBND xã Hải Trường

0.26

Xã Hải Trường

CV số 876/UBND-TH ngày 04/10/2016 của UBND huyện Hải Lăng về việc hoàn thành thủ tục QĐ đầu tư

3

Xây dựng nhà Văn hóa thôn 3

UBND xã Hải Thiện

0.18

Xã Hải Thiện

Đề án Xây dựng nông thôn mới

4

Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh

TT. Phát triển Cụm CN huyện

1.00

Xã Hải Thọ

CV số 2125/UBND-NN ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh

5

Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Thượng.

TT. Phát triển Cụm CN huyện

4.00

Xã Hải Thượng

QĐ số 2404/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

6

XD Chợ Hải Dương

UBND xã Hải Dương

0.76

Xã Hải Dương

QĐ số 1114/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh

7

Di dân vùng cát thôn Đông Dương, Xuân Viên

UBND xã Hải Dương

0.15

Xã Hải Dương

Đề án Xây dựng nông thôn mới

8

Sân thể thao thôn Quy Thiện

UBND xã Hải Quy

1.18

Xã Hải Quy

Đề án Xây dựng nông thôn mới

9

Đấu giá QSD đất ở

UBND xã Hải Quy

6.60

Xã Hải Quy

Đề án Xây dựng nông thôn mới

10

Đường dây trung áp và TBA khóm 2

Điện lực Quảng Trị

0.03

TT Hải Lăng

Vốn Công ty

11

Đường dây trung áp và TBA Phan Chu Trinh

Điện lực Quảng Trị

0.09

TT Hải Lăng

Vốn Công ty

12

Đường dây trung áp và TBA Trung Chánh

Điện lực Quảng Trị

0.24

Xã Hải Chánh

Vốn Công ty

13

Nhà bia tưởng niệm LS Trần Thị Tâm

UBND xã Hải Khê

0.20

Xã Hải Khê

Đề án Xây dựng nông thôn mới

14

Đấu giá QSD đất

UBND xã Hải Lâm

2.03

Xã Hải Lâm

Đề án Xây dựng nông thôn mới

15

Xây dựng sân thể thao xã Hải Hòa

UBND xã Hải Hòa

0.12

Xã Hải Hòa

Đề án Xây dựng nông thôn mới

16

Xây dựng mới giao thông thôn Lam Thủy

UBND xã Hải Vĩnh

0.43

Xã Hải Vĩnh

Đề án Xây dựng nông thôn mới

17

Xây dựng trạm điện vùng cát

UBND các xã Hải Quế, Hải Ba, Hải Quy, Hải Dương, Hải Thiện

0.10

Hải Quế, Hải Ba, Hải Quy, Hải Dương, Hải Thiện

CV số 876/UBND-TH ngày 04/1/2016 của UBND huyện

18

Nâng cấp, mở rộng đường liên xã

UBND xã Hải Quế

0.84

Xã Hải Quế

Vốn ODA

19

XD sân thể thao thôn Phú Hải

UBND xã Hải Ba

1.00

Xã Hải Ba

Đề án Xây dựng nông thôn mới

20

XD Nhà Văn hóa thôn Phú Hải

UBND xã Hải Ba

0.13

Xã Hải Ba

Đề án Xây dựng nông thôn mới

21

XD Nhà Văn hóa thôn Đa Nghi

UBND xã Hải Ba

0.26

Xã Hải Ba

Đề án Xây dựng nông thôn mới

22

Khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ

TT. Phát triển quỹ đất

7.00

TT Hải Lăng

CV số 534/UBND-TH ngày 20/7/2016 huyện Hải Lăng

23

Khu đô thị phía Nam đường 3/2

TT. Phát triển quỹ đất

0.35

TT Hải Lăng

QĐ số 106/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 của UBND huyện.

24

Khu đô thị đường Lê Thị Tuyết

TT. Phát triển quỹ đất

4.02

TT Hải Lăng

QĐ số 730/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND huyện.

25

Khu đô thị Đông hồ Đập Thanh

TT. Phát triển quỹ đất

6.42

TT Hải Lăng

QĐ số 701/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện.

26

Nhà Văn hóa thôn Duân Kinh

UBND xã Hải Xuân

0.44

Xã Hải Xuân

Đề án Xây dựng nông thôn mới

27

Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu sông Thác Ma

UBND huyện Hải Lăng

18.60

Xã Hải Sơn, Hải Chánh

Tờ trình số 853/TTr-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

28

Hệ thống thủy lợi vùng SX lúa tập trung chất lượng cao các xã phía Nam huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

7.80

Các xã

CV số 160/HĐND-KTNS ngày 21/3/2016 về việc chủ trương đầu tư dự án

29

Đường dân sinh Hải Quế - Hải Dương

UBND huyện Hải Lăng

0.20

Hải Quế, Hải Dương

QĐ số 2522/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị Về chủ trương đầu tư dự án

30

Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền

UBND huyện Hải Lăng

1.50

TT Hải Lăng

CV số 876/UBND-TH ngày 04/1/2016 của UBND huyện

31

Mở rộng Trụ sở UBND xã Hải Xuân

UBND xã Hải Xuân

0.03

Xã Hải Xuân

Đề án Xây dựng nông thôn mới

32

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Dương

0.90

Xã Hải Dương

Đề án Xây dựng nông thôn mới

33

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Thành

0.46

Xã Hải Thành

Đề án Xây dựng nông thôn mới

34

Xây dựng bãi thu gom rác thải vùng cát: Phú Hải, Phương Lang, Ba Du, Cổ Luỹ, Đa Nghi

UBND xã Hải Ba

1.00

Xã Hải Ba

Đề án Xây dựng nông thôn mới

35

Xây dựng trụ sở UBND xã Hải Sơn

UBND huyện Hải Lăng

1.00

Xã Hải Sơn

CV số 326/UBND-TH của UBND huyện Hải Lăng về việc quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Hải Sơn. Nguồn vốn từ đấu giá QSD đất

36

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Sơn

0.80

Xã Hải Sơn

Đề án Xây dựng nông thôn mới

37

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Quế

0.57

Xã Hải Quế

1432/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung QHXD NTM

38

Xây dựng sân thể thao thôn Trâm Lý

UBND xã Hải Quy

0.10

Xã Hải Quy

Đề án Xây dựng nông thôn mới

39

Xây dựng sân thể thao trung tâm xã

UBND xã Hải Thiện

0.80

Xã Hải Thiện

Đề án Xây dựng nông thôn mới

40

Mở rộng trường THCS Hải Thọ (xây dựng sân thể thao)

Trường THCS Hải Thọ

0.20

Xã Hải Thọ

Đề án Xây dựng nông thôn mới

41

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Vĩnh

2.73

Xã Hải Vĩnh

Đề án Xây dựng nông thôn mới

42

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020

Sở Công Thương

0.11

Các xã

QĐ số 2393/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

VIII

Huyện Triệu Phong

 

30.59

 

 

1

Đê cát Triệu Phong

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10.50

Các xã

QĐ số 638/QĐ-UBND ngày 31/12/2012của UBND tỉnh

2

Hạ tầng thương mại dịch vụ

UBND huyện

4.20

Xã Triệu Trạch

Vốn khai thác quỹ đất

3

Xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất (07 xã)

UBND huyện

14.19

Các xã

Vốn khai thác quỹ đất

4

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND huyện

1.70

Các xã: Triệu Thành, Triệu Đông

QĐ số 1177/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND huyện

IX

Huyện Gio Linh

 

44.20

 

 

1

Phát triển điểm dân cư TT Gio Linh (GD 3)

UBND huyện Gio Linh

2.10

TT Gio Linh

Vốn quỹ đất

2

Phát triển điểm dân cư xã Linh Hải (GD 2)

UBND huyện Gio Linh

1.12

Linh Hải

Vốn quỹ đất

3

Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (GD 2)

UBND huyện Gio Linh

8.89

Gio Mỹ

Vốn quỹ đất

4

Phát triển điểm dân cư Gio Châu

UBND huyện Gio Linh

3.50

Gio Châu

Vốn quỹ đất

5

Phát triển điểm dân cư Gio Bình

UBND huyện Gio Linh

2.50

Gio Bình

Vốn quỹ đất

6

Xây dựng sân bóng đá mini, sân tenis

Doanh nghiệp

0.21

Gio Mai

Vốn doanh nghiệp

7

MR chùa Linh Hải

Ban trị sự

0.05

Linh Hải

Vốn đóng góp

8

Xây dựng NPĐ Võ Xá

Ban trị sự

0.20

Trung Sơn

Vốn đóng góp

9

Xây dựng trụ sở Tòa án ND huyện Gio Linh

Tòa án tỉnh

0.45

TT Gio Linh

Vốn Trung ương

10

Các trạm BTS

Viễn thông Quảng Trị

0.08

Các xã

Vốn doanh nghiệp

11

Đê Cát Gio Linh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7.50

Các xã

QĐ số 638/QĐ-UBND ngày 31/12/2012của UBND tỉnh Q. Trị

12

Đê hữu Bến Hải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4.00

Các xã

QĐ số 638/QĐ-UBND ngày 31/12/2012của UBND tỉnh Q. Trị

13

Tuyến đường nối Quốc lộ 1A đến Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

Bộ Giao thông vận tải

11.30

Xã: Trung Sơn, Vĩnh Trường

QĐ số 3161/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải

14

Cây xăng dầu và trạm dừng nghĩ tại Khu Dịch vụ - Du lịch Trường Sơn

Doanh nghiệp

2.30

Xã Vĩnh Trường

QĐ số 2836/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Q. Trị

X

Các dự án liên huyện (chưa tính riêng diện tích cho các đơn vị)

 

142.06

 

 

1

Trạm BTS (327 trạm, mỗi trạm 300 m2)

Các nhà mạng (VNPT, Vietel, Mobifone)

9.81

Toàn tỉnh

Vốn doanh nghiệp

2

Đường ven biển: Mạch nước - Cửa Việt

Sở Giao thông vận Tải

47.86

Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh

Vốn Trung ương hỗ trợ

3

Đường trung tâm dọc Khu Kinh tế Đông Nam

Ban quản lý Khu kinh tế

67.35

Huyện Triệu Phong, Hải Lăng

Vốn Trung ương hỗ trợ

4

Nâng cấp hồ chưa nước Khu BT TN Đakrông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.04

Huyện Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng

QĐ số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Q. Trị

5

Đường từ cầu Khe Van xã Hướng Hiệp vào xã Hướng Linh

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Đakrông

15.00

Các xã: H.Hiệp, H.Linh

Vốn ngân sách

 

CỘNG

 

742.97

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ IV

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RƯNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DUNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Vị trí, địa điểm

I

Thành phố Đông Hà

 

45.50

45.50

 

 

 

1

Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

0.90

0.90

 

 

Phường 4

2

Trường mầm non Đông Giang

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

0.40

0.40

 

 

P. Đông Giang

3

Xây dựng CSHT KDC đường Bà Triệu

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

2.60

2.6

 

 

Phường 3,4

4

Trường mầm non Đông Lương

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

0.80

0.8

 

 

P. Đông Lương

5

Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

3.00

3

 

 

P. Đông Lương

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Đặng Dung (GDD2)

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

2.70

2.70

 

 

Phường 2

7

Nâng cấp mở rộng đường Hàn Thuyên

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

4.00

4.00

 

 

P.Đông Lễ

8

Nâng cấp mở rộng đường Cồn Cỏ

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

3.00

3.00

 

 

Phường 2, P Đông Lễ

9

Nâng cấp mở rộng đường Phạm Hồng Thái

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

1.80

1.80

 

 

P. Đông Lương

10

Đường Lê Thế Tiết nối dài

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

5.10

5.10

 

 

Phường 2, P Đông Lễ

11

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiện Thuật

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

0.90

0.90

 

 

P. Đông Lương

12

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Biểu

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

2.20

2.20

 

 

Phường 2, P Đông Lễ

13

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thuận Châu

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

6.80

6.80

 

 

P. Đông Lương

14

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đường Thanh Niên giai đoạn 2

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

3.00

3.00

 

 

P. Đông Giang

15

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 7, Đông Thanh giai đoạn 2

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

6.00

6.00

 

 

P. Đông Thanh

16

San nền cắm mốc phân lô các lô đất trên địa bàn

TT Phát triển quỹ đất TP Đông Hà

0.10

0.1

 

 

Phường 2; Đông

 

TP Đông Hà

 

 

 

 

 

Thanh

17

Đường Nguyễn Thượng Hiền

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

0.20

0.20

 

 

Phường 2

18

Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

2.00

2.00

 

 

P. Đông Giang

II

Thị xã Quảng Trị

 

1.24

1.24

 

 

 

1

Kho vật chứng

Chi cục thi hành án dân sự

0.24

0.24

 

 

Xã Hải Lệ

2

Cấp nước khu kinh tế Đông Nam: Hệ thống thu và trạm bơm qua TX Quảng Trị

UBND tỉnh

1.00

1.00

 

 

Xã Hải Lệ

III

Huyện Hải Lăng

 

19.18

19.13

0.05

 

 

1

Cầu Hội Yên I, II

Sở Giao thông vận tải

0.52

0.52

 

 

Xã Hải Quế

2

XD Chợ Hải Dương

UBND xã Hải Dương

0.76

0.76

 

 

Xã Hải Dương

3

Di dân vùng cát thôn Đông Dương, Xuân Viên

UBND xã Hải Dương

0.00

 

 

 

Xã Hải Dương

4

Sân thể thao thôn Quy Thiện

UBND xã Hải Quy

1.18

1.18

 

 

Xã Hải Quy

5

Đấu giá QSD đất ở

UBND xã Hải Quy

3.45

3.45

 

 

Xã Hải Quy

6

Xây dựng mới giao thông thôn Lam Thủy

UBND xã Hải Vĩnh

0.32

0.32

 

 

Xã Hải Vĩnh

7

Xây dựng trạm điện vùng cát

UBND các xã Hải Quế, Hải Ba, Hải Quy, Hải Dương, Hải Thiện

0.05

 

0.05

 

Hải Quế, Hải Ba, Hải Quy, Hải Dương, Hải Thiện

8

Nhà Văn hóa thôn Duân Kinh

UBND xã Hải Xuân

0.07

0.07

 

 

Xã Hải Xuân

9

Hệ thống thủy lợi vùng SX lúa tập trung chất lượng cao các xã phía Nam huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

7.80

7.80

 

 

 

10

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Dương

0.60

0.6

 

 

Xã Hải Dương

11

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Thành

0.46

0.46

 

 

Xã Hải Thành

12

Xây dựng trụ sở UBND xã Hải Sơn

UBND huyện Hải Lăng

1.00

1.0

 

 

Xã Hải Sơn

13

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Sơn

0.80

0.8

 

 

Xã Hải Sơn

14

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Quế

0.17

0.17

 

 

Xã Hải Quế

15

Đấu giá QSD đất ở nông thôn

UBND xã Hải Vĩnh

2.00

2.0

 

 

Xã Hải Vĩnh

IV

Huyện Gio Linh

 

9.30

1.80

7.50

 

 

1

Xây dựng NPĐ Võ Xá

Ban trị sự

0.20

0.20

 

 

Xã Trung Sơn

2

Đê cát Gio Linh

Sở NN&PTNT

7.50

 

7.50

 

Các xã

3

Tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Bộ Giao thông - Vận tải

1.60

1.60

 

 

Xã: Trung Sơn, Vĩnh Trường

V

Huyện Vĩnh Linh

 

10.20

10.20

 

 

 

1

Dự án khẩn cấp tránh lũ và chống sạt lở khu vực bờ sông Sa Lung

Sở NN&PTNT

5.20

5.20

 

 

Xã Vĩnh Long

2

Khu dân cư phía tây Quốc lộ 1(khu vực cầu Nam Bộ)

UBND huyện Vĩnh Linh

5.00

5.00

 

 

TT Hồ Xá

VI

Huyện Triệu Phong

 

26.39

15.89

10.50

 

 

1

Đê cát Triệu Phong

Sở NN&PTNT

10.50

 

10.50

 

Các xã

2

Xây dựng hạ tầng CMĐ, đấu giá quyền sử dụng đất (7 xã)

UBND huyện

14.19

14.19

 

 

Các xã

3

Đấu giá quyền sử dụng đất

UBND huyện

1.70

1.70

 

 

 

VII

Huyện Đakrông

 

2.50

 

2.50

 

 

1

Đường từ cầu Khe Van xã Hướng Hiệp vào xã Hướng Linh

Ban QLDA ĐT&XD huyện Đakrông

2.50

 

2.50

 

 

VIII

Các dự án khác

 

12.06

9.56

2.50

 

 

1

Đường ven biển: Mạch nước - Cửa Việt

Sở Giao thông - Vận tải

12.06

9.56

2.50

 

Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh

 

CỘNG

 

126.37

103.32

23.05

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND về chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


801

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98