Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 257/2008/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An

Số hiệu: 257/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 20/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, NHẰM NÂNG CÁO SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM HÀNG HÓA Ở NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số: 8159/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua "Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An", với những nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân có đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo pháp luật tại Nghệ An.

b) Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp và cá nhân có đăng ký và hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ tại Nghệ An.

c) Quy định này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Nội dung và mức hỗ trợ.

2.1. Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO 9001; 2000, ISO: 14.000, ISO 22.000, ISO/IEC 17025: 2005, HACCP, TQM, GMP… Mức 30 triệu đồng đối với chứng nhận lần đầu, 10 triệu đồng đối với đánh giá chứng nhận lại và hỗ trợ tối đa không qua 03 lần/đơn vị.

Chứng nhận phù hợp chuẩn quốc gia, quốc tế: 10 triệu đồng/sản phẩm.

Đăng ký mã số, mã vạch trong nước, nước ngoài: Mức 2 triệu đồng/mã.

b) Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:

- Đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng trong nước. Mức 2 triệu đồng/nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng.

- Đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng ở nước ngoài. Mức 50% tổng chi phí nộp đơn và cấp giấy chứng nhận bảo hộ, nhưng không quá 10 triệu đồng/nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng.

- Phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích có giá trị khoa học - công nghệ và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Mức 20 triệu đồng/sáng chế, hoặc giải pháp hữu ích.

c) Tham gia chợ công nghệ và thiết bị: các tổ chức, cá nhân tham gia chợ công nghệ và thiết bị được cơ quan có thẩm quyền theo quy định xác nhận được hỗ trợ theo các mức sau:

Hội chợ vùng Bắc Trung bộ: 10 triệu đồng/đơn vị; Hội chợ quốc gia ngoài vùng Bắc Trung bộ: 20 triệu đồng/đơn vị; hội chợ quốc tế: 30 triệu đồng/đơn vị.

d) Trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định đánh giá hệ thống đó có hiệu quả kinh tế, xã hội được hỗ trợ chi phí đăng ký tên miền, thuê máy chủ và thuê đường truyền Internet trong 01 năm đầu; Chi phí xây dựng trang truyền hình trực tuyến. Mức 50% tổng chi phí các nội dung trên, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

e) Trong thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ: Các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định đánh giá có giá trị khoa học - công nghệ và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu; Bổ sung mới thiết bị máy móc và các dụng cụ kiểm tra, đo lường; Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, lao động...cho sản xuất thử; chi phí đào tạo cán bộ quản lý công nghệ, công nhân kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho dự án; Xúc tiến thương mại đối với sản phẩm do đầu tư đổi mới công nghệ tạo ra. Mức không quá 30% tổng chi phí các nội dung được hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định, đồng thời tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh...

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 257/2008/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.791
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78