Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 25/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÙI DỤC TÀI, HUYỆN HẢI LĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh, quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C;

Xét Tờ trình số 5166/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, do Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho hơn 70 giáo viên và 1.400 học sinh của các xã phía Nam huyện Hải Lăng.

2. Địa điểm và phạm vi xây dựng:

- Địa điểm: Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

- Diện tích xây dựng: 6.472 m2.

3. Quy mô đầu tư:

- Khối phòng học: Gồm 16 phòng học lý thuyết, 02 phòng học phụ đạo và 06 phòng học bộ môn. Nhà 03 tầng, tổng diện tích sàn 3.050 m2.

- Nhà hiệu bộ: Nhà 02 tầng, tổng diện tích sàn 640 m2;

- Các hạng mục phụ trợ:

+ Nhà để xe: Kết cấu bằng khung thép chịu lực chính, mái lợp tôn; diện tích 773 m2;

+ Nhà bảo vệ: Nhà 01 tầng, diện tích 09 m2;

+ Sân, đường bê tông nội bộ diện tích khoảng 2.000 m2;

+ Kè, cổng, tường rào chiều dài 680 m.

4. Tổng mức đầu tư: 33.386 triệu đồng.

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08/12/2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241