Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 230/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 230/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 230/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP BẾN KHÁCH; ĐÓNG, MUA MỚI THUYỀN VẬN CHUYỂN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3525/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung chính sau:

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách:

a) Đối với các xã, thị trấn đồng bằng: tỉnh hỗ trợ 30%; huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là huyện) hỗ trợ 30%; xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) 40%.

b) Đối với các xã, thị trấn miền núi:

- Các xã Khu vực III: tỉnh hỗ trợ 80%; huyện hỗ trợ 10%; xã 10%.

- Các xã Khu vực II: tỉnh hỗ trợ 70%; huyện hỗ trợ 20%; xã 10%.

- Các xã Khu vực I: tỉnh hỗ trợ 50%; huyện hỗ trợ 30%; xã 20%.

2. Hỗ trợ đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách:

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư đóng mới, mua mới thuyền để kinh doanh vận tải khách ngang sông được tỉnh hỗ trợ là 10 triệu đồng /thuyền.

3. Huy động nguồn lực:

Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng bến, đóng hoặc mua mới thuyền, bao gồm:

a) Huy động ngày công, vật tư, vật liệu, nguồn vốn hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Nguồn vốn:

- Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện và ngân sách xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể, đồng thời tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại qua các con sông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008. /.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 230/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122