Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 192/NQ-CP 2020 thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Số hiệu: 192/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THANH TOÁN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN LA SƠN - TUÝ LOAN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 20 ĐOẠN KM0+000 + KM123+105,17 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: s 11988/BTC-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020, số 15398/BTC-ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020, số 15541/BTC-QLN ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện thanh toán vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường HChí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km 0+00 - Km 123+105,17 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao khi công trình BT chưa hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước như đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 11988/BTC-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ các quy định tại Hợp đồng dự án, Giấy chứng nhận đầu tư và khối lượng hoàn thành thực tế đã thực hiện được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt đhướng dẫn việc thanh vốn cho các dự án này, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời hạn, không làm ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các TVCP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 192/NQ-CP ngày 31/12/2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.677

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!