Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND về Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 168/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ
VIỆT TRÌ VÀ THỊ XÃ PHÚ THỌ.

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 3389/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, với những nội dung sau:

1. Đối tượng, quy mô và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng: Các dự án đầu tư được đầu tư theo Luật Đầu tư, thứ tự ưu tiên sau:

- Các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị hiện đại tập trung và phát triển quỹ nhà ở xã hội;

- Các dự án phát triển hạ tầng đô thị: giao thông, nước sạch tập trung, xử lý môi trường;

- Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp: Công nghệ cao (điện tử; thông tin; lắp ráp ôtô, xe máy; tân dược; thiết bị y tế hiện đại; sinh học; vật liệu mới…);

- Các dự án thuộc nhóm dịch vụ: Công viên; Trung tâm thương mại lớn; Trung tâm tài chính; Dịch vụ đào tạo dạy nghề và dịch vụ y tế chất lượng cao; Dịch vụ vận tải công cộng; Dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí công nghệ hiện đại.

b) Quy mô: Các dự án đầu tư nói ở mục a trên đây phải đạt quy mô:

- Với các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị tập trung: Sử dụng trên 20 ha đất;

- Với các dự án phát triển hạ tầng đô thị, quỹ nhà ở xã hội, công nghiệp dịch vụ: Có tổng vốn đầu tư từ 10 triệu USD (hoặc 160 tỷ đồng) trở lên;

- Với các trung tâm đào tạo dạy nghề: Đào tạo dạy nghề từ 3.000 học sinh trở lên;

- Với các dự án dịch vụ y tế chất lượng cao: Quy mô điều trị từ 150 giường bệnh trở lên;

- Với các dự án dịch vụ vận tải công cộng: Quy mô từ 100 xe Buýt chất lượng cao trở lên.

c) Phạm vi: Các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.

2. Hình thức đầu tư: Các dự án đầu tư mới theo các hình thức 100% vốn của nhà đầu tư.

3. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước và của Tỉnh đã ban hành.

b) Được hưởng thêm các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như sau:

- Được lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp với qui mô yêu cầu của dự án và phù hợp với quy hoạch;

- Được hưởng các ưu đãi của tỉnh như đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tập trung;

- Được lựa chọn hình thức thuê đất hoặc nộp tiền sử dụng đất;

- Được hỗ trợ đào tạo nghề đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/1 lao động/1 lần đào tạo được thực hiện thông qua các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh hoặc qua các hợp đồng đào tạo nghề của doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề của tỉnh;

- Được hỗ trợ chi phí giải quyết các thủ tục hành chính và các thủ tục về sử dụng đất;

- Được hỗ trợ san lấp mặt bằng đối với các dự án công nghệ cao, có đóng góp lớn cho ngân sách (nhưng không quá 30% tổng chi phí san lấp mặt bằng của dự án và không quá 10 tỷ đồng);

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

- Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND về Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114