Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 157/2006/NQ-HĐND bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 157/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 08/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2006/NQ-HĐND

Vinh, ngày 08 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại tờ trình số: 3647 TT/UBND-ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2006;

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Thông qua nội dung bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Đối tượng dự án được đầu tư:

Các dự án sản xuất công nghiệp (trừ thuỷ điện) thuộc các thành phần kinh tế, có công nghệ, thiết bị hiện đại, có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên, hoặc có mức nộp ngân sách hàng năm từ 40 tỷ đồng trở lên.

2. Nội dung đầu tư và mức đầu tư:

a) Các công trình hạ tầng ngoài hàng rào dự án:

- Về giao thông: ngân sách tỉnh đầu tư 100% kinh phí làm đường giao thông từ trục giao thông chính đến hàng rào của dự án theo thiết kế, dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng mới 5 km đường cấp 4, trừ trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.

- Về đường điện: đối với đường điện đến hàng rào của dự án, UBND tỉnh xem xét cụ thể để quyết định đầu tư, hoặc đề nghị ngành Điện lực đầu tư cho từng dự án cụ thể.

b) Các công trình trong hàng rào dự án:

- Ngân sách tỉnh đầu tư 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn theo dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nhưng tối đa không quá 10 tỷ VNĐ).

- Ngân sách tỉnh đầu tư từ 51 - 100% kinh phí san lấp mặt bằng (nhưng tối đa không quá 20 tỷ VNĐ) theo thiết kế, dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo từng dự án do UBND tỉnh quyết định.

3. Nguồn vốn: - Ngân sách tỉnh đầu tư;

- Huy động các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

a) Về công tác quản lý đầu tư và xây dựng: Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

b) UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư có cam kết về trách nhiệm của mình đối với khoản kinh phí tỉnh đầu tư (ở khoản 2ë, điều 1 nói trên) tại địa điểm được thống nhất lựa chọn.

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 157/2006/NQ-HĐND bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169