Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÂN CẤP NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và kết quả thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình và Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn thành phố phân cấp tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, như sau:

* Danh mục công trình: tổng số 188 công trình, gồm:

- Công trình đầu tư hạ tầng 5 xã nghèo: 10 công trình.

- Công trình 7 tỷ cho 7 xã và thị trấn: 28 công trình.

- Công trình y tế - giáo dục: 29 công trình.

- Công trình thủy lợi - phòng, chống lụt, bão: 24 công trình.

- Công trình giao thông: 26 công trình.

- Công trình phân cấp khác: 50 công trình.

- Công trình thuộc nguồn vốn vượt thu: 21 công trình.

* Kế hoạch nhu cầu và phân bổ vốn đầu tư: tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 173 tỷ 579 triệu đồng, gồm:

- Thanh toán vốn đọng (15 công trình): 39 tỷ 663 triệu đồng.

- Thanh toán vốn công trình chuyển tiếp (52 công trình): 81 tỷ 991 triệu đồng.

- Thanh toán khối lượng công trình khởi công mới (29 công trình): 47 tỷ 715 triệu đồng.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (92 công trình): 4 tỷ 210 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40