Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2021 Danh mục lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 06/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-KTNS ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

1. Lĩnh vực giáo dục, y tế

a) Đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, sở giáo dục đào tạo và dạy nghề;

b) Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi; cơ sở tư vấn, chăm sóc hỗ trợ người bệnh.

2. Lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp

a) Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu Logistics;

b) Đầu tư công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản;

c) Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp;

d) Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;

đ) Đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản;

e) Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ;

g) Đầu tư xây dựng phát triển vùng nguyên liệu cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu;

h) Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

i) Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa;

k) Đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đại gia súc.

3. Lĩnh vực văn hóa, du lịch

a) Đầu tư xây dựng, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, di tích, danh thắng để phục vụ phát triển du lịch;

b) Đầu tư xây dựng khu văn hóa thể thao, công viên;

c) Đầu tư xây dựng, cải tạo khu lịch, khu vui chơi giải trí gắn liền với phát triển văn hóa, du lịch của địa phương;

d) Đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho việc phát triển du lịch tham quan nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa; du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch biên giới;

e) Đầu tư phát triển các làng nghề thủ công truyền thống.

4. Lĩnh vực năng lượng, môi trường

a) Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo;

b) Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường;

c) Di chuyển, sắp xếp, cải tạo, nâng cấp, đầu tư các khu nghĩa trang.

5. Lĩnh vực nhà : Đầu tư xây dựng, phát triển nhà theo quy định của pháp luật liên quan.

6. Lĩnh vực giao thông

a) Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông;

b) Đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
-
TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban
, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT: HĐND
, UBND các huyện, TX, TP;
- VP: TU, Đoàn ĐB
QH và HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Lào Cai
, Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng
CT.HĐND;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!