Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 11/BCTT-KT&NS ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh theo Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 như sau:

Stt

Dự án thuộc lĩnh vực

Tổng mức đầu tư

1

a. Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

Từ 100 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng

b. Công nghiệp điện;

c. Khai thác dầu khí;

d. Hóa chất, phân bón, xi măng;

đ. Chế tạo máy, luyện kim;

e. Khai thác, chế biến khoáng sản;

g. Xây dựng khu nhà ở;

2

a. Giao thông, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên;

Từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng

b. Thủy lợi;

c. Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;

d. Kỹ thuật điện;

đ. Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

e. Hóa dược;

g. Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm d khoản 1 nêu trên;

h. Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm đ khoản 1 nêu trên;

i. Bưu chính, viễn thông;

3

a. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Từ 50 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng

b. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

c. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

d. Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên.

4

a. Y tế, văn hóa, giáo dục;

Từ 40 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng

b. Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình;

c. Kho tàng;

d. Du lịch, thể dục thể thao;

đ. Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 1 nêu trên.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015 ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND ngày 10/07/2015 quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của Tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215