Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách do Hội đồng nhân dân quận 7 ban hành

Số hiệu: 01/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Công Dân
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Quận 7, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009 THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
KHÓA III KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về 72 danh mục công trình năm 2009 theo kế hoạch vốn là 198,327 tỷ đồng; trong đó:

- Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung Thành phố là 26 công trình với kế hoạch vốn là 148,327 tỷ đồng;

- Công trình nguồn vốn phân cấp Thành phố là 24 công trình với kế hoạch vốn là 30 tỷ đồng;

- Công trình nguồn vốn ngân sách quận và vốn khác là 22 công trình với kế hoạch vốn là 20 tỷ đồng.

(đính kèm bảng tổng hợp danh mục công trình năm 2009)

Điều 2. Đồng ý các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận tại Tờ trình số 82/TTr- UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 nêu trên. Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 7 khóa III - kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Công Dân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách do Hội đồng nhân dân quận 7 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.387
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77